Pædagoger til Særforanstaltninger - Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke

Særforanstaltninger er et §§107/108 tilbud, som har afdelingerne Tårnly, Tårnbo og Løvhøj, vi har lige nu 14 beboere.

Tilbuddet er et selvstændigt botilbud og er et kombineret bo- og aktivitetstilbud. På alle afdelinger er der en høj normering grundet beboernes funktionsniveau og støttebehov.

Flere af beboerne har psykiatriske diagnoser inden for autismespektret eller en anden psykiatrisk tillægsdiagnose. I de tilfælde hvor beboergruppen oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk via ritualiserende, udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt. Flere beboere har behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution.

Dit arbejde med beboerne tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og ressourcer. Du vil indgå i et relations orienteret arbejde med beboerne og arbejde ud fra værdierne i Gentle Teaching og Low Arousal. Endvidere arbejder vi ud fra neuropædagogiske principper, og prioriterer medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse indenfor pædagogiske praksisområder. Læs mere om Sødisbakke, særforanstaltninger og Gentle Teaching på www.sodisbakke.rn.dk


Hvad forventer vi af dig:
 • Du skal have lyst til at indgå aktivt i et fagligt miljø og besidde et højt fagligt refleksionsniveau.
 • Vi forventer at du har lyst til at videreudvikle dine pædagogiske kompetencer sammen med dine kollegaer i et miljø med høje følelsesmæssige krav.
 • Vi ved meget om mennesker og om menneskers udvikling, vi omsætter vores teori til praksis og vil udvikle os til at blive endnu bedre.
 • Du har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang.
 • Vi tror på, at mennesker trives bedst, lykkes bedst og udvikler sig bedst i positive relationer. Det opnår vi ved at have en ressourceorienteret tilgang i et anerkendende miljø.
 • Du kender til at arbejde med og i strukturer, og anser det som et vigtigt redskab i den individtilpassede indsats.
 • Du kan være strukturbærer. Du kan tænke kreativt i opgaveløsningen, og forstå mennesker som tænker anderledes og samtidig samarbejde med dine kolleger om dette.
 •  Du kan formulere dig på skrift og i tale og se dette som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 •  På afdelingerne arbejder vi med beboernes udvikling, vi arbejder med at gøre teori til praksis og praksis til teori.
 • Vi er mange mennesker om de samme mål, og det er derfor nødvendigt, at vi kan dokumentere og skriftliggøre vores arbejde på en korrekt og anvendelig facon.
 • Du er indstillet på at udvikle dig gennem sparring med kollegaer og leder samt ved deltagelse i supervision.

Hvad kan vi tilbyde dig:
Opkvalificering og introduktion til arbejdet på afdelingen, herunder det faglige pædagogiske grundlag, domstyperne, medicin og grundig introduktion til beboerne på afdelingen. 
En mentor som hjælper med at sikre den rette introduktion til afdelingen og kulturen.
Mulighed for at udvikle dig indenfor et fagligt speciale.
En arbejdsplads, hvor kommunikationen mellem beboere og medarbejdere, samt medarbejderne imellem vægtes højt.
Et miljø, hvor der vægtes en høj grad af faglighed samt ansvar på kerneopgaven.
En arbejdsplads, hvor samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere vægtes højt.
Faste team- og personalemøder samt relevant uddannelse, kurser, temadage og faglig supervision.
Der er fortrinsvis guidning i beboeropgaven og minimale plejeopgaver

Vi søger Pædagoger til faste fuldtidsstillinger.

Arbejdstiden er skiftevis dag, aften og weekend, det kan planlægges, at man har en lang lørdag eller lang søndag hver anden weekend.

Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist den 28. juni 2024.
 
Ansættelse den 1. juli 2024 eller snarest muligt derefter - vi venter dog gerne på de rette medarbejdere.

Stillingerne kan søges på www.rn.dk

For nærmere oplysninger kan du kontakte:

Afdelingsleder Lars Henrik Dalsgaard Daastrup på tlf. 21 32 97 98
Afdelingsleder Benni Aksel Vestergaard Jørgensen på tlf. 20 63 33 21
Afdelingsleder Esther Bloch på tlf. 29 35 53 89
Tilbudsleder Mette Sommer-Dahl på tlf. 92 43 81 96

Du kan også besøge institutionens hjemmeside på www.sodisbakke.rn.dk hvor du også kan se filmen ”I kærlige hænder” eller høre vores podcasts ”Specialpædagogiske eftertanker”
_________________________________________________________________________


Om Sødisbakke
Sødisbakke er en paraplyorganisation for fem botilbud og et aktivitet- og samværstilbud og er Region Nordjyllands specialenhed for voksne med udviklingshandicap. Vores pædagogik bygger på et systemisk menneskesyn med Gentle Teaching som overordnet metode og vi har fokus på kompetenceskabende miljøer, faglige netværk samt musik og kultur. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt