Psykolog til Enhed for Selvmordsforebyggelse, Aalborg Universitetshospital, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Enhed for Selvmordsforebyggelse består aktuelt af en leder, fem psykologer, en konsulterende speciallæge i psykiatri, en konsulterende socialrådgiver samt en sekretær.
Enhedens formål er at varetage den behandlingsmæssige såvel som den forebyggende indsats overfor personer, der har forsøgt selvmord eller har vedvarende selvmordstanker. Enheden dækker hele regionen og har unge fra 15 år og voksne i sin målgruppe.
 
Behandlingstilbuddet består af korttidsterapi suppleret med psykoedukation i gruppe. Tilbuddet omfatter patienter i personlig krise evt. med lettere depressions- eller angstsymptomer. Patienter med alvorligere psykiatrisk lidelse behandles i den øvrige psykiatri. Enheden lægger vægt på inddragelse af pårørende i forløbet, og der tilbydes støtte og rådgivning til pårørende og efterladte. En tredje og vigtig opgave er undervisning af personalet i de nordjyske kommuner og det nordjyske sundhedsvæsen samt koordinering af regionens selvmordsforebyggende indsats, metodeudvikling, forskning og videnopsamling indenfor området.
 
Aktuelt er der 5 områder, der har vores særlige opmærksomhed. Det drejer sig om forebyggelse af unges selvmordsadfærd, undervisning af psykiatriens personale med henblik på at forbedre selvmordsforebyggelse inden for psykiatrien, behandling af patienter i regionens yderområder, videreudvikling af psykoedukation i gruppe, etablere funktion i Psykiatriens hus.

Om jobbet / Ansvarsområder
 • Primært alment klinisk arbejde, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt ACT og i David Jobes’ arbejdsramme CAMS
 • Afholdelse af arrangementer for Enhedens tilbud til pårørende og patienter
 • Evt. undervisningsopgaver fx i forbindelse med temadage
 • Evt. behandling af patienter i regionens yderområder
Om dig
Vi forventer, at du:
 • er autoriseret psykolog, som kan se perspektiverne i at arbejde korttidsterapeutisk
 • særligt er interesseret i selvmordsforebyggende arbejde og har erfaring med dette
 • gerne har erfaring indenfor voksenområdet og / eller børne-ungeområdet
 • er interesseret i at arbejde med CAMS og ACT
 • er fleksibel, har overblik og gode samarbejdsevner i en tværfaglig gruppe
 • er indstillet på at varetage satellitfunktion i yderdistrikter
 • er indstillet på at varetage opgaver, der også omfatter unges selvmordsadfærd
 • er indstillet på at varetage undervisningsopgaver   

Vi tilbyder
 • et spændende og udfordrende job
 • mange udadrettede og selvstændige opgaver
 • et bredt tværfagligt samarbejde
 • et tæt samarbejde i et lille ambulatorium med rig mulighed for kollegial sparring
 • mulighed for deltagelse i relevante kurser og supervision    
Om os
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd er en almenpsykiatrisk klinik for voksne. Vi har åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion. Områderne akut psykiatri, affektive lidelser samt angst og personlighedspsykiatri er samlet på Mølleparkvej i Aalborg C, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.

Der er etableret en forskningsenhed ved Psykiatrien i Region Nordjylland og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.

Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Vil du vide mere?
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte ambulatorieleder Brian Petersen på tlf. 9764 3632 / 22722417 eller ledende overlæge Jannie Nørnberg på tlf:97643634.
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Praktiske informationer

Ansættelse: 1. august 2024

Fast stilling på fuld tid.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Ansøgningsfrist: 26. juni 2024.

Samtaler: Forventes at finde sted den 3. juli 2024.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt