Introduktionsstilling: Infektionsmedicin

En introduktionsstilling som reservelæge er ledig med start 1 september 2024 for en periode på 12 måneder. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for stillingen i henhold til speciallægeuddannelsen i Intern Medicin (8001-38-01-i-03). 
Introduktionslæger varetager dagarbejde i Infektionsmedicinsk sengeafsnit og dagafsnit. Der er 12-skiftet vagt i tilstedeværelse med funktion i akut-afdelingen fælles mellem Hæmatologisk og Infektionsmedicinsk afdeling. Der er desuden aften-nattevagt med funktion i Onkologisk, Hæmatologisk og Infektionsmedicinsk sengeafsnit, hvor Infektionsmedicin stiller med læge hvert fjerde døgn. Forvagter superviseres af egen bagvagt i Infektionsmedicinsk, Hæmatologisk og Onkologisk Afdeling og bagvagt i Akutafdelingen. Infektionsmedicinsk Afdeling lægger vægt på et godt uddannelsesmiljø, og der foreligger meget positiv evaluering fra tidligere ansatte (www.evaluer.dk) og i inspektorrapport (www.sst.dk/da/inspektorrapporter). Der er gode muligheder for introduktion til videnskabeligt arbejde, og muligheder for at varetage undervisningsopgaver. Afdelingen deltager løbende i studenterundervisningen.

Frist for ansøgning 23/06/2024.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 27/06/2024 over middag - eller efter nærmere aftale.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt