Socialrådgiver med brobygningsfunktion til Socialrådgivergruppen i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien

Er du socialrådgiver og kan du bygge bro mellem forskellige perspektiver og ikke mindst: brænder du for det helhedsorienterede arbejde, så er det dig vi søger. Vi opnormerer med to nye socialrådgivere i psykiatrien.

Om jobbet:
Som socialrådgiver i Psykiatrien er du med til at bygge bro mellem sundhedsvæsenet og kommunernes forvaltninger, jobcenter, bo- og aktivitetstilbud, ordinært arbejdsmarked, uddannelsessystemet samt andre støtteforanstaltninger og frivillige aktører. Socialrådgiverne i Psykiatrien bidrager med det socialfaglige helhedssyn som en del af udredning og behandling af patienterne. Vores opgave er at forebygge og afhjælpe sociale konsekvenser af sygdommen, og at hjælpe patienten med at løse disse problemer. Vi hjælper med at reducere sociale problemer, der kan forsinke eller forhindre udskrivning eller modvirke den ambulante behandling, og medvirker til en stabil udskrivning for at mindske risikoen for genindlæggelse.

Det overordnede formål med dit arbejde er at sikre, at der bliver ”bygget bro” for patienten på tværs af sektorer og faggrupper før, under og efter behandling, samt at varetage samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, så der skabes et sammenhængende forløb.

Du vil få base i Psykiatrien, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd i Aalborg på Mølleparkvej eller på Brandevej. Der kan være udgående opgaver, fx deltagelse i ambulante møder m.v, eksempelvis i Psykiatriens Hus i Aalborg.

Om dig
Vi søger en kollega, som er uddannet socialrådgiver. Det vil være en fordel med psykiatrisk erfaring, eller erfaring med målgruppen fra kommunalt regi eller andre områder eks. Kriminalforsorgen.

Du skal have en god portion faglig selvtillid og være nysgerrig i forhold til at opnå ny viden og redskaber, indenfor de områder, der er nye for dig. Du evner at kommunikere klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt. Derudover søger vi en kollega, der er fleksibel, og som byder ind, når der er behov for hjælp på tværs af gruppen.

Du skal som tværgående socialrådgiver i Psykiatrien kunne lide at arbejde på tværs og dække opgaver på flere områder og afdelinger. Arbejdet kalder på, at man er god til at arbejde struktureret og kan planlægge egne opgaver.

Vi tilbyder
  • et ansvarsfuldt, afvekslende og udviklende job
  • tæt teamsamarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og organisationer
  • tæt samarbejde med patient og pårørende
  • inspirerende og dygtige kollegaer
  • faglig sparring og udvikling
  • mentorordning efter ansættelse
  • gode arbejdsforhold og frihed under ansvar.
Om os
Du kan glæde dig til at blive en del af Socialrådgivergruppen i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd, som er en tværgående gruppe, der består af 13 socialrådgivere. Derudover bliver du en del af den samlede socialrådgivergruppe i Psykiatrien, som i Syd består af 11 andre socialrådgivere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling og i Retspsykiatrisk Afdeling, samt 11 socialrådgivere i socialrådgivergruppe nord. Du vil referere fagligt og personalemæssigt til den ledende socialrådgiver i Psykiatrien. Du kommer ligeledes til at samarbejde med mange andre fagpersoner og afdelinger i Psykiatrien.

I socialrådgivergruppen vægter vi det tværfaglige perspektiv højt og den sociale faglige forståelse og er i proces med at udvikle samskabende metoder og tilgange. Vi arbejder aktivt på at skabe en god samarbejdskultur med vores eksterne og interne samarbejdspartnere, og understøtte den socialfaglige tænkning internt i vores eget hus, samt have et særligt fokus på de forløb, der risikerer at blive tabt mellem sektorerne pga. deres samtidige psykiatriske og sociale kompleksitet. Et væsentligt fokus er patientens stemme ind i forløbet.

Vi er et lille fagområde i et sindssygt spændende speciale, hvor arbejdet i høj grad giver mening og hvor vi hver dag bruger vores socialrådgiverfaglighed og metoder i arbejdet. Vi har en bred samarbejdsflade og varetager mange spændende opgaver. Vi har en flad struktur i gruppen med stor mulighed for at præge den faglige udvikling.

Vil du vide mere?
Har stillingen vakt din interesse, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Skulle du ønske yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende socialrådgiver Tine Blach Nielsen, telefon 41 77 17 04

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”søg job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag. Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet. 

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Hvis de valgte ansøgere ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales. 
 
Ansættelse:  
01.09.2024
Ansøgningsfrist: 23.06.2024
Ansættelsessamtaler: Mølleparkvej 10, Aalborg, 27 juni 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt