Pædagog søges til Botilbud Bøgehuset, hvor børn og unge med medfødt døvblindhed bor

Har du mod på at bringe dig selv i spil og indgå i tæt relation med borgerne, så har vi lige nu et meningsfuldt job til dig, hvor du i høj grad får mulighed for at gøre en mærkbar forskel.
Vi tager rigtigt godt imod nye medarbejdere. Hvis du bliver vores nye kollega, får du et nøje tilrettelagt introforløb, relevante kurser, specialisering, løbende kompetenceudvikling mv. Det vil alt sammen ruste dig til at blive en værdsat del af vores højt specialiserede hold, som har et meget stærkt fokus på at sikre, at borgerne altid er i gode hænder.

Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab
Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Specialsektoren
Region Nordjylland


Bøgehuset søger pædagog til fast stilling på 37 timer pr. uge.
Tiltrædelse: 1. august 2024.

Hverdagen og borgerne på Bøgehuset
Det er børn og unge (0-20 år) med medfødt døvblindhed, som bor på Bøgehuset. De har alle brug for omfattende hjælp, og nogle er kørestolsbrugere. Hos os er din vigtigste opgave at hjælpe og støtte den enkelte borger, og du har altid en stor relations- og kommunikationsopgave.
De daglige gøremål tager den tid, de tager, og du skal indstille dig på at sætte tempoet ned og bare være i situationen. Uden at skynde dig videre. Borgerne mærker det nemlig tydeligt, hvis ikke vi er nærværende og til stede.

I dit arbejde vil alle opgaver have et pædagogisk sigte, hvor du inddrager den enkelte borger mest muligt. Det gælder også i opgaver vedrørende personlig pleje, hvor bl.a. relationsarbejde og sanseoplevelser er i højsædet.
Dokumentation er selvfølgelig også en del af vores hverdag, og der vil desuden være en del sundhedsfaglige opgaver knyttet til dit daglige arbejde.

Din opstart hos os
Her hos os er der plads til at være ny. Der vil i alle vagter være kolleger at sparre med, og vi planlægger altid følvagter, hvor du kan se, hvordan dagene forløber, og hvordan dine kolleger arbejder med børnene og de unge. Herudover får du i løbet af kort tid en uges introkursus, hvor du bliver klædt godt på til opgaven. Bl.a. får du oplæring i medicinhåndtering, konflikthåndtering samt et tegnsprogskursus. Det dobbelte sansetab, som døvblindheden er, kræver helt særlige tilgange, rammer mv. Dette får du også et godt indblik i - set fra borgerens vinkel - da du får mulighed for at mærke et midlertidigt sansetab på egen krop.
I det daglige arbejde opnår du hurtigt et selvstændigt ansvar i forhold til borgerne. Det er i relationen, at du udvikler dine kompetencer og bliver klogere på, hvordan du bedst hjælper den enkelte.

Om dig
Vi leder efter en ny kollega, der kan nikke ja til flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:
  • Du er uddannet pædagog
  • Du har lyst til at indgå i tætte relationer med borgerne, såvel fysisk som psykisk  
  • Du ønsker at være en del af et professionelt kommunikativt miljø, hvor der anvendes tegnsprog, taktilt tegnsprog og/eller visuel kommunikation. Det er ikke en forudsætning, at du kan dette på forhånd, men du skal have lyst til at lære det
  • Du skal turde bringe dig selv fagligt i spil i forhold til dine kolleger og borgerne Der vil altid være tolkninger og observationer, hvor du skal tro på dig selv og turde at prøve dig frem
  • Du er engageret, udadvendt og arbejder selvstændigt
  • Du har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til de mange forskellige opgaver
  • Du er fleksibel og er en god omsorgsgiver
  • Du er struktureret, formår at arbejde ud fra mål og delmål og prioriterer det skriftlige arbejde
  • Du har kørekort.

Om os
Bøgehuset er en afdeling under Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab. Vi er et botilbud for børn og unge med medfødt døvblindhed, hvor fokus er på døvblindheden som en specifik funktionsnedsættelse. Vi arbejder med taktil tilgængelighed og taktil kommunikation, som begge er helt essentielle for, at personer med medfødt døvblindhed skal have mulighed for at begribe både den verden, som omgiver dem, og kommunikationen med personerne omkring dem. Det er vores fornemmeste opgave at støtte borgerne i at mestre deres eget liv, samt at skabe udvikling og trivsel for den enkelte. Vi tror ikke på, at borgerne skal passe ned i bestemte kasser, så vi forsøger med stor respekt at bygge det rigtige rum til den enkelte borger. Vi er en medarbejdergruppe med en rummelig kultur og et støttende sammenhold. Der er plads til faglig sparring, og vi er aldrig for kedelige til et godt grin.

Læs mere om os her: Botilbud Bøgehuset (rn.dk)

Og kig indenfor i vores hverdag, og se meget mere fra Bøgehuset (og de øvrige afdelinger i vores tilbud) på Facebook/Døvblindhed og Høretab, Specialsektoren, Region Nordjylland samt på Instagram/doevblindhedoghoeretab

Hvis du vil vide mere
Så er du velkommen til at skrive eller ringe til afdelingsleder Mads Kopperholdt på mads.kopperholdt@rn.dk eller på tlf.: 20 56 92 99 mellem kl. 08.00-15.00 på hverdage.

Praktisk
Stillingen er på fuld tid. Dog er der mulighed for færre timer, hvis dette ønskes.

Ansøgningsfrist den 24. juni 2024, og vi afholder samtaler derefter.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt