Ledende overbioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland

Er det dig, der skal være ny leder for 50 professionelle og engagerede medarbejdere i et højeffektivt afsnit, hvor faglighed, arbejdsmiljø og trivsel vægtes højt?

Vi søger en ledende overbioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, da vores nuværende kollega går sit otium i møde. Vores kerneopgave er at levere fagligt skarpe analyser, og du vil have et tæt samarbejde med de funktionsansvarlige bioanalytikere om at drive og udvikle afsnittet. Sammen finder vi ud af det.

De vigtigste opgaver
Som ledende overbioanalytiker skal du sammen med den ledende overlæge /cheflæge  være med til at sikre, at afsnittet lever op til hospitalets og afdelingens mål inden for drift, økonomi og aktivitet. De overordnede mål og strategier skal være kendt og danne grundlag for afdelingens fortsatte udvikling og nye indsatsområder. Vi har hele hospitalet som vores arbejdsplads, hvorfor det er vigtigt, at du konstant har fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, som en del af hverdagen. Du skal være med til at tilrettelægge og koordinere hensigtsmæssige patientforløb og være med til at sikre god sammenhæng. I hvert speciale er der nedsat et ledelsesteam, som du vil få et tæt samarbejde med.

Vi er et udviklings- og forskningsaktivt afsnit og vægter denne del højt. Vi har derfor en biokemiker ansat, som i samarbejde med det øvrige personale, er med til at danne rammerne for dette.

Vi er uddannelsessted for uddannelsessøgende på flere niveauer og har i afsnittet tre uddannelsesansvarlige bioanalytikere. Du skal understøtte forskningsmæssige initiativer og sikre, at resultaterne heraf implementeres i praksis.

En hverdag iTOP
I Diagnostisk Afdeling ønsker vi, at hverdagen præges af Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme, som er hele Region Nordjyllands grundlæggende værdier – i daglig tale kaldt ”ITOP”. Vi forventer, at disse værdier udleves, og at hver medarbejder og leder har et medansvar heri.


Erfaring og kompetencer
  • Du har en sundhedsfaglig uddannelse, gerne grunduddannelse som bioanalytiker med relevant ledelseserfaring/-uddannelse eller har et ønske om dette.
  • Du har gode administrative evner og gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
  • Du har erfaring med at lede heldøgnsafsnit

Vi ønsker en ledende overbioanalytiker, som kan…
  • sikre optimalt tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
  • sikre hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer inden for, såvel personaleområdet, som den daglige drift under hensyntagen af kompetenceniveau, erfaring og kompleksitet.
  • lede og udvikle personalets personlige og faglige kompetencer.
  • sikre hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser overenskomst, gældende lovgivning, indgående aftaler og arbejdsmiljø.
  • understøtte læring og faglig udvikling samt sikre rammerne for et godt studiemiljø.


Vi tilbyder
Et selvstændigt og udfordrende arbejde i en afdeling med høj aktivitet og vi sørger for, at du får en god opstart med introduktion til hele dit arbejdsfelt og område. Du vil blive en del af et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling. Vi kan tilbyde et understøttende ledelsesnetværk i Diagnostisk Afdeling og på tværs af andre kliniske afsnit ved Regionshospital Nordjylland. Du vil blive leder for engagerede medarbejdere med høj faglighed og med godt humør. Du vil få stor mulighed for at sætte dit præg på afsnittets fortsatte udvikling, ligesom vi også tilbyder mulighed for videreuddannelse. Sammen finder vi vejen.


Om os
Klinisk Biokemisk Afsnit er en del af Diagnostisk Afdeling, hvor Klinisk Biokemisk har to afsnit fordelt i Hjørring og Frederikshavn. Diagnostisk Afdeling rummer tre forskellige specialer med fem afsnit fordelt i Hjørring og Frederikshavn; Klinisk Biokemisk Afsnit, Billeddiagnostisk Afsnit samt Patologisk Institut.

Vi er akkrediteret efter ISO 15189 DANAK og har specialiseret os i allergi, misbrugs- og medikamentanalyse og har en regionsfunktion inden for Tarmkræftscreening. Årligt afgiver vi omkring 6,2 millioner analysesvar. Ydelserne udføres for hospitalets kliniske afsnit og områdets praktiserende læger.


Hvis du vil vide mere
Chef for diagnostisk afdeling Tina Futtrup + 45 51 62 13 30
Læs mere om afdelingen her
Mød kolleger fra Region Nordjylland

Det praktiske
Ansøgningsfrist: 20-6 -24
Samtaler afholdes i uge 26

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Du referer til chefen for Diagnostisk Afdeling.

Du vil få hovedarbejdssted på Regionshospitalet i Hjørring, men må forvente kørsel til de øvrige matrikler.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt