Sygeplejeske til Ældremedicinsk afsnit

Vi gør en forskel for den ældre skrøbelige patient og dennes pårørende - vil du være med?

Er du sygeplejerske og motiveres du af at yde pleje og omsorg for den ældre, komplekse og akut indlagte patient med multisygdom og skrøbelighed, og motiveres du af at bidrage til livskvalitet for denne patientgruppe det være sig med den gode udskrivelse eller til livets afslutning, så læs med her:

En af vores gode kollegaer går på pension, hvorfor vi i Ældremedicinsk afsnit 205B søger en ny  sygeplejerske. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer i skiftende vagter med indflydelse på egen arbejdstid og med vagt hver 3. weekend. Tiltrædelse pr 1/7 2024 eller efter aftale.  

De ældre lever længere med deres alvorlige sygdomme eller med de sygdomme, der følger med et langt liv. De bliver multisyge, skrøbelige og komplekse. Indlæggelse medfører ofte en belastning for den ældre, og en forværring af tilstanden. Vi er lige nu meget optaget af, hvordan patientforløbene i fremtiden kan og skal være for den ældremedicinske patient.

Det ældremedicinske speciale rummer alle aspekter af sygeplejen, og specialet stiller mange forskellige krav til dig som sygeplejerske. Afsnittet består af et kompetent team af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og terapeuter, som alle er meget passionerede og arbejder aktivt for specialet med fokus på høj faglighed, professionalisme og optimalt tværfagligt arbejdsmiljø. Stine i denne video er en af dem:  

https://rn.dk/da/Genveje/Karriere/Moed-en-kollega/Stine-sygeplejerske 

Ældremedicinsk afsnit har fokus på det gode patientforløb for den ældre og skrøbelige patient. Vi er et godt tværfagligt team, og beskæftiger os med komplekse medicinske problemstillinger, etiske dilemmaer og gode sektorovergange ved udskrivelse. Vores afsnit adskiller sig fra de øvrige medicinske specialer ved den brede tilgang og fokus på den ældre patient fremfor på ét organsystem. Patienten har oftest mange sygeplejefaglige problemstillinger, hvorfor du i høj grad får mulighed for at bruge dine sygeplejefaglige kompetencer i tæt samarbejde med patienten.

Vi arbejder ud fra følgende værdigrundlag:
 • At skabe værdi for patienten
 • At patienten og den pårørende oplever at blive set, hørt og inddraget
 • At patienten oplever sikker behandling af høj professionel kvalitet
 • Fundamental of Care (som vores kerneopgaver har afsæt i)
 • En arbejdsplads ITOP – inddragelse, tillid, ordentlighed, professionalisme
 Vi er utraditionelle i opgaveløsningen:
 • Tværfaglige målsamtaler med patient og pårørende indenfor det første 1-2 døgn 
 • Udekørende besøg hos udvalgte udskrevne, ambulante og sub-akutte patienter 
 • Telefonisk opfølgning hos alle udskrevne patienter, som er bosat på plejecentre 
 • Øget patientsikkerhed med monitorering via kunstig intelligens
 • Et tværfagligt udgående akutteam som har stort fokus på den ældremedicinske patent allerede i akutafdelingen 
 • Opstart af Ældremedicinsk dagklinik forår 2024  mhp at forebygge unødvendige (gen)indlæggelser
Vi er meget optaget af sammenhængende patientforløb, og sætter extra fokus på den gode udskrivelse, som skal sikre, at overgangen til primær sektor bliver god og tryg for både patienter og pårørende, og som forebygger unødvendig genindlæggelse. Vi har et vigtigt og et godt samarbejde med primær sektor. 

Om du er ny eller erfaren sygeplejerske er ikke afgørende, men det er en selvfølge for dig, at en af dine vigtigste og fornemmeste kerneopgaver er at yde sygepleje og omsorg for den ældre og komplekse patient på højt fagligt niveau. Og at se de pårørende som en vigtig samarbejdspartner. Du  ser værdien i en god arbejdskultur, og du ser værdien i teamsamarbejde på tværs af faggrupperne.

Vi værdsætter det gode tværfaglige kollegaskab og finder altid plads til grin og humor.

Vi tilbyder et individuelt tilpasset introduktionsforløb, så du bliver klædt godt på til opgaverne, uanset hvor meget erfaring du har med specialet. Dette gøres bl.a. via mentor- og buddy-ordning. Samt for den nyuddannede sygeplejerske også via ”Kom-godt-fra-start”-kurser og supervision.
 
Har du lyst til en snak om eller en rundvisning i vores afsnit, eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Dorte Nielsen på tlf.: 9764 0776  / 21303280.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.    
Følg os på Instagram under aeldremedicinsk_hjoerring
 
Ansøgningsfrist den 28/5 2024. Samtaler forventes afholdt den 30/5 2024
 
   
   
 


 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt