Uddannelsesansvarlig overlæge i Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg UH

Uddannelsesansvarlig overlæge i Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg UH.

En stilling som overlæge og med funktion som uddannelsesansvarlig overlæge med ansvaret for Introstillinger, fokusererede ophold, uklassificerede stillinger mv. i Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg UH er ledig, og ønskes besat per 1. juli 2024 eller efter aftale.

Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge og have erhvervet overlægekompetence i ortopædisk kirurgi.
Ansøger skal desuden have dokumenteret interesse for uddannelse af yngre læger.
Herudover vil dokumenteret interesse for postgraduat undervisning samt organisatorisk og ledelsesmæssig uddannelse og erfaring blive tillagt betydning.

Ortopædkirurgi i Region Nordjylland
De fem ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland er nu organisatorisk placeret i Aalborg Universitetshospital med en afdelingsledelse.
Der foretages aktuelt ortopædkirurgisk behandling på både Aalborg Universitetshospital (herunder Farsø Sygehus og Thisted Sygehus) og på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn.

Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital varetager højt specialiserede funktioner og har undervisningsforpligtigelse for læger i introduktions- og hoveduddannelse samt for medicinske studenter indenfor ortopædisk kirurgi.
Afdelingen har 44 stationære senge fordelt på 2 sengeafsnit.
Aalborg Universitetshospital er level 1 traumecenter med modtagelse og behandling af multitraumatiserede patienter i Region Nordjylland.

Generelle arbejdsforhold
Tjenestested
Stillingen er med hovedtjenestested i Aalborg, men med udetjeneste afhængigt af indplacering i fagområde.

Funktion
Overlægen vil blive tilknyttet et fagområde i Ortopædkirurgiske afdeling, Aalborg Universitetshospital, og skal varetage de opgaver, som findes i fagområdet sammen med ledende overlæge og det tilknyttede lægeteam samt øvrige fagpersoner, idet afdelingen prioriterer tværfagligt samarbejde højt.
Der forventes deltagelse i den samlede afdelings opgaver, herunder den teoretiske og praktiske undervisning af afdelingens læger, studenter og øvrige personale. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.

Overlægen vil i funktion som uddannelsesansvarlige overlæge med ansvar for introstillinger og KBU forløb indgå i afdelingens uddannelsesteam sammen med afdelingens uddannelsesansvarlig overlæge med ansvar for hoveduddannelsesforløb, de 4 UKYL og cheflægen.

Opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge bliver bl.a. at fortsætte den gode udvikling af Introforløbene og afdelingens pipeline strategi, og bl.a. sørge for strukturerede forløb i fagområderne, forestå ansættelsessamtaler, godkende forløb og tildele vejledere.
Overlægen skal have lyst til at udvikle uddannelsesmæssige strategier, have evne til at kunne implementere, være synlig i afdelingen, og med sin tilstedeværelse være bevidst om at være en rollemodel for yngre ortopædkirurger.
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ortoaalborg@rn.dk
eller downloades her

Vagtforhold
Stillingen er indtil videre vagtfri.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FAS.
Der ydes overenskomstmæssigt tillæg for funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge.
Der er over for Region Nordjylland oplysningspligt om bibeskæftigelse.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats.
Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning online senest den 31. maj 2024.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt