Afdelingslæge til skulder-albuekirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling

En stilling som afdelingslæge til skulder-/albuefagområdet Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse 1. september 2024, eller efter aftale.

Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have erhvervet afdelingslægekompetence i ortopædisk kirurgi.
Vi prioriterer forskning og udvikling højt, hvorfor ansøgere med forskningsuddannelse blive foretrukket.
Herudover vil organisatorisk - og undervisningserfaring blive tillagt betydning.

Ortopædkirurgi i Region Nordjylland
Ortopædkirurgien i Region Nordjylland er samlet under een ortopædkirurgisk afdeling med en samlet ledelse, men varetager aktuelt behandlinger på 5 matrikler (Aalborg, Farsø, Thisted, Hjørring, Frederikshavn). Der er lokal driftsledelse på alle matrikler,
Det ortopædkirurgiske afsnit på Aalborg Universitetshospital varetager højt specialiserede funktioner og har undervisningsforpligtigelse for læger i introduktions- og hoveduddannelse samt for medicinske studenter inden for ortopædisk kirurgi.
Aalborg Universitetshospital er level 1 traumecenter med modtagelse og behandling af multitraumatiserede patienter i Region Nordjylland.

Tjenestested
Stillingen er med hovedtjenestested i Farsø og med vagtfunktion i Hjørring.

Funktion
Den, som ansættes i stillingen, vil have de til stillingen hørende ansvarsområder inden for skulder-/albuekirurgi, som indgår i Aalborg Universitetshospital.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FAS.
Der er overfor Region Nordjylland oplysningspligt om bibeskæftigelse.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig aktivitet.

Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning online

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt