Afdelingslæge med funktion inden for pædiatrisk gastroenterologi ved Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Pr 1/10 2024 er der en ledig fuldtidsstilling som afdelingslæge i teamet for gastroenterologi og hepatologi.

Om afdelingen
Børne- og Ungeafdelingen ved Aalborg Universitetshospital varetager udredning og behandling af alle medicinske pædiatriske problemstillinger i alderen 0-18 år, inklusive neonatalogi. Afdelingen har 28 speciallæger, 9 hoveduddannelseslæger og 2-3 I stillinger i pædiatri, samt et varierende antal hoveduddannelseslæger i almen- og akut medicin. Afdelingen har, i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan alle de specialiserede regionale funktioner, samt i form af samarbejdsaftaler med Aarhus Universitetshospital højt specialiseret neonatologi, endokrinologi, hæmatologi, onkologi, nefro- urologi, neuropædiatri, kardiologi og reumatologi.
Intensiv pædiatri varetages i samarbejde med børneanæstesiologer, og vi har i det hele taget et godt samarbejde med andre afdelinger på Aalborg Universitetshospital
Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende og psykologstuderende samt speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin og akut medicin.
Arbejdet består af dagtjeneste med stuegang og ambulatorium, samt vagttjeneste i delt vagt, som aktuelt et 10-skiftet. Der er desuden bagvagt og neonatal bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Vi er en travl afdeling, men prioriterer uddannelse højt, hvilket også fremgår af den seneste inspektorrapport. Desuden prioriteres et godt arbejdsmiljø.
Ud over den kliniske del, har afdelingen også en forskningsenhed, med en professor, 2 postdocs (på deltid), 6 Ph.d.-studerende, flere clinical trials, samt en stor aktivitet i forhold til kandidatprojekter. Ved ansættelse på afdelingen er der således gode muligheder for at blive involveret i forskning.

Om teamet
Vores team for pædiatrisk gastroenterologi består for tiden af en kerne af dedikerede og erfarne sygeplejersker, en overlæge og afdelingens almene speciallæger. Teamet varetager udredning og behandling af pædiatriske, gastroenterologiske lidelser inden for specialeplanens rammer.

Arbejdsområde og arbejdsforhold
Afdelingslægen primære arbejdsområde vil være i team for pædiatrisk gastroenterologi. Der arbejdes tæt sammen med Børne- og Ungeafdelingerne på hhv. AUH og OUH. Den ansatte vil desuden indgå i en 2-skiftet vagtordning på tjenestestedet sammen med overlæger, afdelingslæger og hoveduddannelseslæger. Vagt kan forventes 3-4 gange om måneden. Desuden deltager speciallægen i vinterhalvåret i weekendstuegang 1-2 gange pr sæson.
Herudover skal afdelingslægen ligeledes sammen med afdelingens øvrige læger varetage diagnostik og behandling af almen pædiatriske patienter og deltage i undervisning og supervision af kolleger.

Om ansøgeren
Ansøgeren skal have dansk autorisation som speciallæge i pædiatri, eller kunne dokumentere en sandsynlig plan for opnåelse heraf svarende til startdato for ansættelsen. Desuden skal ansøger have dokumenteret erfaring indenfor pædiatrisk gastroenterologi. Vi søger en engageret afdelingslæge, der brænder for sit fag og er eller har ambitioner om at blive fagområdeekspert indenfor pædiatrisk gastroenterologi. Det forventes, at alle fastansatte speciallæger på afdelingen er fagområdeeksperter, godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab. Uddannelsesplan for fagområdeuddannelse kan vedlægges ansøgningen til stillingen. Stillingen kan være en del af en sådan uddannelse, og afdelingen vil være behjælpelig med at ansøger kan gennemføre relevant fagområdeuddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelse jævnfør gældende overenskomst. Ansættelsen er afhængig af, at der foreligger en blank børneattest (bekendtgørelse nr. 650 á 27.06.2005).
Såfremt, du indkaldes til samtale, må du forvente, at der indhentes referencer.
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller (www.kompetanceskema.rn.dk). Speciallægeautorisation og Curriculum vitae skal vedlægges ansøgningen.

Yderligere oplysninger:
Ved spørgsmål til stillingen, kan konstitueret cheflæge Jonas Hansen kontaktes på jonas.hansen@rn.dk , telefon 97663375.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25 eller 26.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt