Ledende overlæge til Afdeling for Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital

Vi søger en ledende overlæge med ansvar for patientforløbene i onkologisk sengeafsnit og akutmodtagelse ved Afdeling for Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital.

Afdelingen
Afdeling for Kræftbehandling er centerafdeling for ikke-kirurgisk kræftbehandling i Region Nordjylland. Afdelingen er en højt specialiseret klinik med landsdelsfunktion for Region Nordjylland og varetager behandling og efterfølgende opfølgning af patienter med de fleste kræftformer.
 
Den lægelige bemanding omfatter 2 professorer, 1 cheflæge, 27 speciallæger, et varierende antal H-,  I- læger og ph.d. studerende. Desuden refererer Team for Lindrende Behandling i Farsø, Aalborg og Thisted til Afdeling for Kræftbehandling.
 
Den lægefaglige ansvarsfordeling i afdelingen er opdelt i diagnoseteams
  • Team 1: Gastrointestinal cancer
  • Team 2: Gynækologisk cancer, CNS-tumorer og malignt melanom
  • Team 3: Lungecancer inkl. mesotheliom
  • Team 4: Mammacancer og strålebehandling af hæmatologiske lidelser
  • Team 5: Uro-onkologisk cancer
  • Team 6: Hoved-halscancer, thyreoideacancer og non-melanom hudkræft
  • Stråleterapi 
Kvalifikationskrav
Vi søger en holdspiller til en afdeling, hvor patientinddragelse, høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed, samt en positiv omgangsform, er basale værdier. Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives.

Stillingen ønskes besat med speciallæge i klinisk onkologi med relevant erfaring og interesse for patientnær lægelig ledelse. Den ledende overlæge vil desuden blive tilknyttet et af afdelingens diagnoseteams, på baggrund af interesse og bestående kvalifikationer.
Det forventes, at ansøger har erfaring med både medicinsk behandling samt radioterapi inden for det pågældende område. Det forventes ligeledes, at ansøger vil kunne varetage delansvar for flere diagnosegrupper, samt at påtage sig uddelegerede administrative opgaver.

Ved ansættelse som ledende overlæge er der ingen vagtforpligtelse.
 
Forskning
Afdelingens forskning er struktureret som en del af Klinisk Kræftforskningscenter ved Aalborg Universitetshospital og ledes af den kliniske professor og forskningsudvalget.
Der er mulighed, at for en del af arbejdstiden bliver dedikeret til klinisk videnskabelig forskning og der forventes deltagelse i udviklings- og forskningsrelaterede opgaver.
Tidligere dokumenteret erfaring med klinisk forskning vil være meriterende.
 
Undervisning
Der skal påregnes deltagelse i undervisning af såvel medicinstuderende samt øvrige personalegrupper.

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Dette skema indgår som en del af den elektroniske ansøgningsproces.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Anders Krog Vistisen, E-mail ankrv@rn.dk
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, telefon 97 66 14 00, E-mail onkologisk@rn.dk
 
Ansøgningsfrist: 31.05.2024 – Ansættelsessamtaler i uge 23 eller 24. Ansættelsen er med start fra 1. september 2024 eller efter aftale.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt