Ledende overlæge

Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Er det dig der skal være ledende overlæge i vores afdeling?

En ny stilling som ledende overlæge er ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Den ledende overlæge vil i samarbejde med en ledende chefsygeplejerske have sengeafsnittet 7V som særligt ansvarsområde. Du vil som ledende overlæge indgå i det daglige arbejde på afdelingen, patientrelateret arbejde, forskning, undervisning og kvalitetssikring.  Du forventes at indgå i afdelingens bagvagtsfunktion med vagt fra bolig (tilkald).

Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital varetager behandlingen af hæmatologiske patienter fra hele Nordjylland. Vi har et sengeafsnit med en normering på 29 senge, et daghospital samt et ambulatorium med ca. 20.000 kontakter årligt. Hæmatologisk Afdeling indgår på lige fod med øvrige medicinske afdelinger i arbejdet på fælles akut modtagelsen (FAM) samt i Medicinsk Skadestue. Vi er omkring 16 speciallæger, og et varierende antal uddannelseslæger fra KBU til sen HU.

Som universitetsafdeling deltager vi i uddannelsen af medicinstuderende på Aalborg Universitet. Vi har et aktivt forskningsafsnit og en klinisk forskningsenhed i vækst.

Alle speciallæger i afdelingen varetager administrative opgaver af forskellig art i afdelingen eller i nationale sammenhænge. For den ledende overlæge gælder det særligt at:
 
 • Den ledende overlæge er en del af afdelingens udvidede afdelingsledelse (UAL), der yder faglig sparring til afdelingsledelsen.
 • Den ledende overlæge danner makkerskab med en af afdelingens ledende chefsygeplejersker og har dermed et særligt ansvar for ledelse og udvikling i en del af afdelingen.
 • Cheflægen kan efter aftale uddelegere ledelsesmæssige og administrative opgaver til den ledende overlæge, herunder personaleledelse.

Vi forventer at du:
 • Er speciallæge i intern medicin: hæmatologi
 • Interesserer dig for ledelse og vil deltage i afdelingens udvikling, fagligt og organisatorisk
 • Har en høj faglighed og ønsker fortsat faglig udvikling.
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø med samarbejde og godt humør.

Ansøgning:
 
 • Sendes elektronisk.
 • Bedømmelse på baggrund af motiveret ansøgning, CV og dokumenterede oplysninger om kompetencer inden for de 7 lægeroller.
 • Efter ansøgningsfrist udarbejdes der en faglig bedømmelse

Løn- og ansættelsesforhold  :
 
 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger (FAS).
 • Stillingen ønskes besat 1. august 2024 eller efter aftale
 • Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Cheflæge Jakob Madsen (jm@rn.dk tlf. 97663851/61308385) kan kontaktes for flere oplysninger og mhp. rekvirering af funktionsbeskrivelse.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt