Uddannelsesansvarlig bioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

En stilling som uddannelsesansvarlig bioanalytiker ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

Vi søger en motiveret og faglig dygtig bioanalytiker med interesse for uddannelse, udvikling og læring, til at varetage funktionen som uddannelsesansvarlig bioanalytiker ved Klinisk Biokemisk Afdeling.

Om jobbet
Du vil som uddannelsesansvarlig bioanalytiker referere til afdelingens chefbioanalytikere, og indgå i udvidet afdelingsledelse. Du vil samarbejde tæt med afdelingsledelsen omkring afdelingens overordnede strategi for uddannelse, udvikling og læring. Derudover vil du i tæt samarbejde med afdelingens funktionsansvarlige bioanalytikere, arbejde med den løbende detaljerede planlægning af oplæring og kompetencevurdering i de enkelte analysegrupper.
Dine primære arbejdsopgaver vil være at medvirke til et godt udviklings- og læringsmiljø for bioanalytikere og laboranter på alle matrikler indenfor Klinisk Biokemisk Afdeling. Dette indbefatter ansvar for organisering og udvikling af introduktions- og oplæringsprogram for nyansatte, udvikling, optimering og forankring af en robust kompetenceafklaringsmodel i afdelingen, og udarbejdelse af metode og værktøj for opretholdelse af udviklingsplaner for fastansatte. Som uddannelsesansvarlig bioanalytiker forventes du at medvirke til at uddannelse italesættes blandt alle personalegrupper i afdelingen og sammentænkes med arbejdstilrettelæggelsen. Desuden forventes det, at den uddannelsesansvarlige bioanalytiker understøtter og kvalificerer det pædagogiske niveau blandt personale i afdelingen, der varetager oplæring.

Om afdelingen
Klinisk Biokemisk Afdeling har aktivitet på fem matrikler; Aalborg Syd og Nord, Thisted, Hobro og Farsø. Afsnittene i Aalborg og Thisted har døgndækket aktivitet og varetager analysering af blodprøver fra almen praksis. Afdelingen har årligt ca. 900.000 patientkontakter og et analyseantal på ca. 10 millioner, og er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 15189.

Afdelingen har nær ved 300 medarbejdere indenfor stillingskategorierne bioanalytikere, laboranter, lægesekretærer, studiemedarbejdere, piccoliner, akademikere og læger. Heraf udgør vagtbærende bioanalytikere, laboranter og studiemedarbejdere ca. 2/3 af den samlede medarbejderstab.

Klinisk Biokemisk Afdeling prioriterer et godt uddannelses- og læringsmiljø, hvor afdelingen udover undervisning og udvikling af det faste personale, og uddannelse af hoveduddannelseslæger, også deltager i uddannelse af medicinstuderende, bioanalytikerstuderende, sundhedsteknologistuderende samt sundhedsadministrativ koordinatorstuderende.
Nyt Aalborg Universitetshospital er under opbygning og Klinisk Biokemisk Afdeling vil sammen med det øvrige hospital flytte til ny matrikel i Aalborg indenfor nærmere fremtid. Denne udflytning indbefatter opbygningen af en ’Fælles Analysehal’ på tværs af flere laboratoriespecialer med fælles prøvemodtagelse.

Om dig
Vi ønsker en engageret, ambitiøs og faglig dygtig bioanalytiker til at varetage opgaven med at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø for bioanalytikere og laboranter i afdelingen.

Vi forventer, at du:
 • Er uddannet bioanalytiker, gerne med en sundhedsfaglig diplomuddannelse
 • Har uddannelse, udvikling og læring for øje, og gerne relevant, dokumenteret erfaring dermed.
 • Er engageret og brænder for at gøre en forskel på uddannelses- og læringsområdet.
 • Evner at arbejde selvstændigt og initiativrigt, og har sans for overblik og proces.
 • Har gode kommunikative evner og kan repræsentere afdelingen udadtil.
 • Har gode sociale evner, og mod på at samarbejde på tværs med andre faggrupper ved afdelingen.
 • Brænder for det klinisk biokemiske speciale, og for at holde sig ajour med udviklingen i faget.

Det vægtes særlig positivt, at du har:
 • En relevant naturvidenskabelig master- eller kandidatuddannelse.
 • Erfaring med undervisning og udarbejdelse af undervisningsmateriale.
 • Erfaring med projektledelse.

Vi tilbyder
 • Ansættelse ved en af landets største klinisk biokemiske afdelinger.
 • Ansættelse i en spændende stilling, som sætter uddannelse og læring i fokus.
 • Et inspirerende og trygt arbejdsmiljø med en høj grad af tværfaglig forankring.
 • Mulighed for at arbejde selvstændigt og sætte eget præg på retning og proces.

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen og projektet kan fås ved henvendelse til chefbioanalytiker Inge-Marie Sohn på mail inge.marie.sohn@rn.dk

Det praktiske
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september 2024 eller efter aftale.
Der er tale om en fuldtidsstilling.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Samtaler forventes afholdt i uge 24.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt