Vi søger en overlæge til vores Ambulatorie Midtvendsyssel, F-ACT-team

OVERLÆGE
PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND, Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

Vi søger en overlæge, som har lyst til at gøre en forskel for vores mest sårbare psykiatriske patienter. I psykosesøjlen arbejder vi ud fra FACT-modellen i to tværfagligt sammensatte teams, med sygeplejersker, speciallæger, social og sundhedsassistenter, psykologer, peers (medarbejder med patientbaggrund), lægesekretærer og leder.

Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel modtager patienter fra Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt kommune og der er aktuelt ca. 650 patienter i behandling. Ambulatoriet er specialiseret i 2 spor indenfor henholdsvis psykose – og det affektive område.
Ambulatoriet er beliggende på Brønderslev Psykiatriske Sygehus og har træffesteder i Hjørring og i Brovst. Team 1 bemander træffestedet i Hjørring (2 dage/uge) og Team 2 træffestedet i Brovst (1 dag/ca. hver 2 uge). Stillingen er i Team 1.
Ambulatoriet har funktion som klinisk uddannelsessted læger, sygeplejestuderende, psykologkandidater, specialpsykologkandidater og medicinstuderende (fra september).
Ambulatoriet holder åbent i dagtimerne på hverdage.

Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord har uddannelsesstatus sammen med Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien.

Der henvises i øvrigt til Psykiatriens hjemmeside www.psykiatri.rn.dk

Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en Forskningsenhed, og der er gode forskningsmuligheder i afdelingen evt. i et tæt samarbejde med Forskningsenheden.

Vi forventer at du:              
 • er uddannet speciallæge
 • har stor interesse, kompetencer og erfaring indenfor psykoseområdet
 • er fagligt engageret, motiveret og kan samarbejde
 • har erfaring med og lyst til at lede et engageret tværfagligt behandlingsteam
 • er udviklingsorienteret, dynamisk og fleksibel
 • har interesse og erfaring med undervisning af yngre læger og tværfagligt personale
 • evt. har forskningserfaring eller måske interesse herfor har gode kommunikative kompetencer
 • såfremt du ikke besidder samtlige ovennævnte kvalifikationer, har interesse for at udvikle disse med henblik på at opnå relevante kompetencer


Vi kan tilbyde dig:
 • en udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til  faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling
 • en klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt
 • gode kolleger og et godt arbejdsmiljø der lever op til regionens ITOP- værdier
 • en række spændende udfordringer, og et rationelt miljø at løse dem i
 • gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde forskningsprojekter
 • særligt fokus på at udvikle arbejdet med patientens team.
 • et afsnit der har fokus på behandling af patienter med psykose, og hvor du sammen med den afsnitsledende sygeplejersker har en ledelsesopgave

I Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord er der et 15-skiftet bagvagtsrul.

For stillingen gælder generel funktionsbeskrivelse for overlægestillinger i Psykiatrien i  Region Nordjylland,

https://rncloud.sharepoint.com/sites/PNET-V-Psykiatrien/Delte%20dokumenter/Funktionsbeskrivelser/Funktionsbeskrivelser%20-%20Kliniske%20afdelinger/L%C3%A6ger/Overl%C3%A6ge.pdf?web=1


Ansøgeren vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller og skal udfærdiges i henhold til disse og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.


Praktiske oplysninger.

Stillingen ønskes besat fra 1. september 2024 eller snarest derefter.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Kirsten Faurholdt på 9764 3101 eller chefsygeplejerske Helle K. Jakobsen på 2557 9053.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
I henhold til psykiatriens ansættelsesprocedure, indhentes der straffeattester.

Ansøgningsfrist d. 6. juni 2024.

Ansættelsessamtale forventes i uge 25.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”søg job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag. Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget.

Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt