Sygeplejersker til intensivt afsnit TIA, Aalborg Universitetshospital

Drømmer du om at være en del af et dynamisk, fagligt dygtigt team i et spændende speciale inden for hjerte-, lunge- og kar, så er chancen her nu.

Har du lyst til at gør en forskel, være en del af et højt specialiseret team af sygeplejersker og speciallæger, som alle brænder for hjerte-lunge og kar patienter. Er din sygepleje baseret på omsorg, nærvær og professionalisme, vil du være en del af en højt specialiseret afdeling, hvor vi vægter én til én i plejen, udvikling og undervisning højt, så er muligheden her nu.

Vi søger 1 sygeplejerske til en fuldtidsstilling pr 01.07-2024 eller efter aftale.
 
Afdelingsprofil:
TIA er et intensivt afsnit med plads til 7-8 patienter på hverdage, og 5-6 pladser fra lørdag kl. 15. Årsagen til variationen er gennemførelse af elektive hjerte-, lunge- og karkirurgi. Vi opererer i gennemsnit 8-10 hjertekirurgiske patienter pr uge samt 3-4 TAVI patienter. Derud over varetager vi intensiv terapi til patienter med lidelser i hjerte, lunger og karsystemet.
Vores varierende patient kategorier giver et attraktivt arbejdsmiljø med korte og lange plejeforløb. Vores patienter har en gennemsnits indlæggelsestid på 2,5 døgn.
Derudover indgår TIA i den samlede intensive kapacitet på Aalborg Universitetshospital. Vi modtager derfor også patienter fra andre af hospitalets specialer, hvorved patientgrundlaget er meget varieret.
Afdelingen er et uddannelsessted for sygeplejersker, sygeplejersker under uddannelse til intensivsygeplejerske, anæstesilæger i hoveduddannelse, portører og paramedicinere.
På TIA arbejder vi målrettet med det gode kollegaskab, som danner rammerne for vores daglige arbejde, trivsel og opretholdelse af det gode psykiske arbejdsmiljø, samt fastholdelse, uddannelse og udvikling.
  
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, der er interesseret i dig, og prioriterer at bruge dine kompetencer
 • En velforankret tværfaglig samarbejdskultur og miljø, med rum for faglig refleksion og sparring
 • Et etableret tværgående og tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene
 • Kolleger som besidder højt kvalificerede og specialiserede kompetencer
 • Imødekommende og fagligt engagerede kolleger, som ser frem til at tage imod dig
 • Struktureret 10 ugers oplæringsprogram og undervisning.
 • Yderligere struktureret oplæring i pleje af den ny opereret hjertepatient 
 • Mentor ordning med erfaren kollega
 • Mulighed for at gennemføre intensiv specialuddannelse
 • Medindflydelse på planlægning af din arbejdstid
 • Weekendvagt hver 3 weekend i 8 timers vagter eller hver 4 weekend i 12 timers vagter
 • En synlig daglig ledelse, hvor der arbejdes med åben dialog og højt informationsniveau

Vi søger én, der:
 • Er aktiv i forhold til at præge den faglige udvikling i afsnittet, og forstår nødvendigheden af løbende forandringer
 • Besidder en høj grad af personligt og fagligt engagement, og tager ansvar for egen læring i samarbejde med os
 • Bidrager til det tværfaglige samarbejde med patienten og dennes pårørende
 • Har gode samarbejdsevner, er fleksibel og kan tænke i helheder
 • Kan arbejde, og fungere, med skiftende vagter- dag, aften og nat
 • Er motiveret for og har et ønske om at gennemføre specialuddannelse i intensiv sygepleje.
 • Kan bidrage til det gode kollegaskab og det gode psykiske arbejdsmiljø

Yderligere info:
Yderligere oplysninger omkring stillingen eller besøg i afdelingen kontaktes afsnitsledende sygeplejerske Betina Greve tlf. 97661851, mail b.greve@rn.dk eller klinisk afsnitskoordinator Lise Hvolgaard  tlf. 97661852, mail lihv@rn.dk.
Du kan også finde os på instagram: TIA_aalborguh

Ansøgningsfrist er onsdag den 22.05.2024. Samtaler forventes afholdt i uge 22.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ved ansættelse i Region Nordjylland indhentes reference på den ansøger, der ønskes i stillingen, samt børneattest.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt