Afdelingslægestilling - Iskæmi/Hjerte-CT, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, søger en afdelingslæge til at indgå i vores team vedrørende iskæmisk hjertesygdom, primært til varetagelse af hjerte-CT.

Vi søger en afdelingslæge, med betydelig erfaring i hjerte-CT og som sammen med det eksisterende team kan være med til at sikre høj kvalitet, samt stimulere den videnskabelige udvikling af området. Funktionen tænkes ind i vores iskæmiteam omfattende KAG/PCI og MR.

Arbejdet som afdelingslæge vil også omfatte tjeneste i vores kardiologiske sengeafdeling og ved Hjertemedicinsk Ambulatorium (Aalborg/Hobro/Thisted) med udredning og opfølgning af patienter med angina pectoris. Den præcise sammensætning forventes forhandlet med ansøger, ud fra kompetencer og ønsker. Der vil være mulighed for forskningsfrikøb.
 
Vi tilbyder:

Et alsidigt arbejde vedrørende mange komplekse hjertemedicinske problemstillinger.
Dygtige og engagerede kollegaer.
Et godt læringsmiljø.
Tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af det kardiologiske speciale inklusive thoraxanæstesi og thoraxkirurgi.
Gode forskningsmuligheder.

Vi søger:
En speciallæge med dokumenteret uddannelse og betydelig erfaring med hjerte-CT, som skal kunne bidrage i vores CT-funktion uden særlig oplæring.
En engageret formidler og underviser af både yngre læge kollegaer og medicinske studenter tilknyttet afdelingen
En medarbejder med engagement for faget som helhed og subspecialet i særdeleshed
En medarbejder der er fleksibel og samarbejdsvillig og har lysten til at indgå i teams på tværs af faggrupper
Vi ser gerne at ansøger har dokumenteret forskningsaktivitet. Gerne bred kardiologisk forskning, men også indenfor subspecialet Hjerte-CT

Om Kardiologisk Afdeling
Kardiologisk Afdeling har højtspecialiseret funktion indenfor iskæmisk hjertesygdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdom, thorakale aortaaneurismer, pericardiesygdomme og tromboemboli.

Afdelingen har to monitorerede sengeafsnit med henholdsvis 14 og 25 senge. Vi er en travl og effektiv afdeling med omkring 6.000 invasive procedurer, 8.000 indlæggelser og > 30.000 ambulante kontakter, heraf 15.000 ekkokardiografier.

Lægestaben består af 6-8 introstillinger, 8 HU-stillinger, 28 speciallæger, heraf 2 professorer. Vi har 3 vagtlag; FV, BV og speciallægevagt (PCI, arytmi, ekko).

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Niels Holmark Andersen. Tlf:97665504, e-mail n.holmark@rn.dk, eller ledende overlæge Martin Kirk Christensen 97664454, e-mail m.kirk@rn
Ansøgningsfrist 21. maj 2024.
Samtaler 28. maj 2024.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt