Overlæge til Neuro- og ortopædkirurgisk anæstesi, Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital

En spændende stilling som overlæge ved Neuro- og ortopædkirurgisk anæstesi, Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital er nu ledig til besættelse pr. 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er forankret på Aalborg Universitetshospital Syd, men vil for nuværende have hovedtjenestested på Farsø Sygehus.


Specialet og afdelingen:
Anæstesi og Intensiv udgør en samlet afdeling, der dækker alle aspekter af anæstesi og intensiv medicin, præhospital akut lægebil og smertebehandling på matriklerne i Aalborg, Hobro og Farsø. Afdelingen består af omkring 70 speciallæger samt 24 læger under hoveduddannelse i anæstesiologi. Med 4 intensive afdelinger, 27 senge og 2400 årlige indlæggelser samt ca. 40.000 anæstesier årligt er Anæstesi og Intensiv en central del af Aalborg Universitetshospital.
Den lægelige ledelse varetages af 1 cheflæge og 6 ledende overlæger med ansvar for forskellige fag- og funktionsområder. Der er fokus på tydelig retningsgivende ledelse med gennemsigtighed, inddragelse, engagement, samspil og dialog. Vi brænder for de fælles løsninger, og succes er, når vi lykkes sammen.

Afdelingen har desuden et stærkt fokus på faglig udvikling, forskning og uddannelse. Der er tilknyttet et klinisk professorat ved lærestolen i anæstesiologi og 3 kliniske lektorater. Forskningsenheden for Anæstesi og Intensiv, ledet af professoren, leverer banebrydende klinisk forskning på internationalt niveau, og der er tilknyttet 4 speciallæger i deltids postdoc-stillinger. Anæstesi og Intensiv har desuden undervisnings- og uddannelsesforpligtelser, der omfatter læger under hoveduddannelse, lægestuderende og andre faggrupper. Indsatsen i relation til hoveduddannelsen koordineres af 2 uddannelsesansvarlige overlæger.
Anæstesi og Intensiv bidrager tillige ind i Den Præhospitale Virksomhed til driften af akutlægebilerne i Region Nordjylland.

Fagområdet:
Neuro- og ortopædkirurgisk anæstesi varetager klinisk anæstesi til alle former for neuro-kirurgi, ortopædkirurgi, visse rygkirurgiske indgreb samt traumer. Hertil kommer satellitfunktioner i radiologisk regi med anæstesiologisk assistance til MR- og CT-scanninger samt neuroradiologisk intervention. Desuden varetages intensiv medicinsk terapi til patienter indenfor neuro- og traumeområdet på specialiseret neuro- og traumeintensivt afsnit, herunder avanceret neuro-monitorering.
Farsø Sygehus operationsafsnit varetager elektiv kirurgi som ortopædkirurgiske indgreb, herunder hofte- og knæalloplastik, skulder- og albuekirurgi samt håndkirurgi, men der er også et stort akut indtag af hånd- og skulderpatienter.

Stillingen:
Hvad søger vi:

Vi søger en erfaren speciallæge med generelle kompetencer indenfor det anæstesiologiske speciale og specifikke kompetencer inden for anæstesi til ortopædkirurgi. Minimum 5 års erfaring som speciallæge er påkrævet.
I forbindelse med ansættelse vil det være relevant, at du påtager dig et eller flere faglige eller organisatoriske ansvarsområder.

Hvad tilbyder vi:
Vil tilbyder en arbejdsplads med et fantastisk engageret personale, hvor alle tilstræber et miljø med høj trivsel og faglighed, teamsamarbejdet i centrum og patienten i fokus.
Der er i gruppen stor forståelse for hinandens opgaver og det vægtes højt, at alle har en god arbejdsdag.
Det tværprofessionelle samarbejde prioriteres højt og der afholdes tværfaglige møder for at sikre at samarbejdet og kvaliteten af behandlingen er optimal.
I Region Nordjylland er der aftalt, at speciallæger årligt kan disponere over et rådighedsbeløb til efteruddannelse, hvilket i øjeblikket udgør kr. 27.756 for overlæger.

Det praktiske:
Der tilstræbes generelt størst mulig medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsopgaver.
Stillingen er som ovenfor nævnt forankret på Aalborg Universitetshospital Syd, men vil for nuværende have hovedtjenestested på Farsø Sygehus.

Arbejdsplanlægningen følger et 6-ugers rulleskema. Dagtjeneste indebærer på hverdage primært arbejdsopgaver indenfor klinisk anæstesi på den ortopædkirurgiske operationsgang i Farsø. Derudover kan der forekomme enkelte vagter på Aalborg Universitetshospital Syd.
Vagt på Aalborg Universitetshospital Syd afvikles som aften-nattevagt på tjenestestedet. Vagtarbejdet i Aalborg indebærer funktion som bagvagt for læger i hoveduddannelse på henholdsvis operationsgangen, indenfor de allerede omtalte områder, og på NOTIA Intensiv Afdeling.

Vagtarbejde i Farsø afvikles som døgnvagt på tjenestestedet både på hverdage og weekender/helligdage. Vagthavende overlæge fra anæstesiafdelingen er i vagtperioden eneste læge på hospitalet, og varetager således alle ad hoc opståede lægefaglige opgaver knyttet til de indlagte ortopædkirurgiske patienter.

Ansøgning:
Hvis ovenstående har vakt din interesse, vil vi meget gerne modtage din motiverede ansøgning.  Du skal i din ansøgning forholde dig til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfrist er 20.05.2024

Samtaler forventes afholdt den 23. maj 2024

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Vil du vide mere
Stillings- og funktionsbeskrivelser kan rekvireres ved henvendelse til ledelsessekretær Karina Meincke, tlf. 97 65 40 60, e-mail kme@rn.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Cheflæge Sisse Anette Thomassen, tlf. 50968076, e-mail siat@rn.dk  eller
Ledende overlæge Christian Sigvald Langfrits, tlf. 97 66 19 15, c.langfrits@rn.dk


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt