Statistiker til den psykiatriske forskning

Enhed for Psykiatrisk Forskning er det koordinerende samlingspunkt for forskningsinteresserede medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland. Vi søger en statistiker til en fast stilling


Om jobbet
Sammen med de øvrige kollegaer i statistikgruppen skal statistikeren bidrage til alle faser af kliniske-, observationelle- og register studier. Dette inkluderer planlægning, problemformulering, studiedesign, dataindsamling, datamanagement, dataanalyse og formidling af resultater, f.eks. i form af publikationer i videnskabelige tidsskrifter.

Opgaverne kan bestå af:
 • Bidrag til protokol for forskellige typer studier.
 • Rådgivning i fordele og ulemper ved forskellige forsøgsdesign og analysemodeller.
 • Rådgivning i forbindelse med dataindsamling og datasikkerhed.
 • Udtræk fra, og opsætning af, REDCap samt lokale forskningsdatabaser. Ansøge om dataadgang og udformning af dataudtræk ved de offentlige registre gennem Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik
 • Statistik analyse f.eks. regressionsmodeller (inklusivt t-tests, lineær regression, Poisson regression og mixed effekts modeller), ikke-parametriske tests, overlevelsesanalyse, prædiktion, mm.
 • Fortolkning af resultater samt diskussion af de tilhørende begrænsninger.
 • Fagligt bidrag til artikelskrivning.
 • Vejledning eller rådgivning af studerende, herunder ph.d.- studerende. Deltagelse i diverse interne og eksterne forsknings- og undervisnings aktiviteter
 • Deltage aktivt i faglig sparring med andre statistikere i Psykiatrien og på Aalborg Universitetshospital generelt.

Om dig
Vi søger en statistiker, der
 
 • Er uddannet indenfor matematik/statistik.
 • Er stabil og pligtopfyldende.
 • Kan fordybe sig selvstændigt i fagligt udfordrende opgaver.
 • Kan indgå i samarbejde med kollegaer med både samme og andre faglige baggrunde.
 • Har stor interesse og lyst til at lære og anvende nye statistiske metoder.
 • Kan anvende R, Stata, Python eller andet relevant statistik-software på højt niveau.
 • Har interesse for opsætning, vedligeholdelse og håndtering af databaser.
 • Har interesse i håndtering, og analyse, af data fra de nationale registre.
 • Har gode dansk- og engelskkundskaber.
 • Er interesseret i psykiatrisk forskning.

Erfaring med design af forskningsstudier, formidling/artikel skrivning, REDCap, samt tidligere arbejde med de nationale registre er en fordel.

Vi kan tilbyde
Et åbent miljø med gode oplæringsmuligheder, hvor vi lægger vægt på at hjælpe hinanden, og videns dele med hinanden. Vi går op i at ramme den rigtige balance imellem støtte og selvstændighed for den enkelte statistiker, så der er adgang til den sparring den enkelte har behov for samtidigt med, at man har mulighed for at arbejde selvstændigt med projekterne. Ugentligt holdes der statusmøder med den koordinerende senior statistiker, hvor vi fordeler nye opgaver, og drøfter fremskridt og udfordringer ved de aktuelle projekter. Vi har desuden fagligt samarbejde med øvrige statistikere ansat ved Aalborg Universitetshospital og holder os opdaterede på udvikling af nye statistiske metoder og anvendelse ved deltagelse i relevante faglige arrangementer.


Om os
Enhed for Psykiatrisk Forskning ledes af Psykiatriens forskningschef; professor Rasmus Licht. Enheden initierer og udfører en bred vifte af forskelligartede forskningsprojekter indenfor hele det psykiatriske spektrum f.eks. affektive lidelser, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, psykose med flere. Desuden tilbydes støtte, vejledning og eventuelt forskningssamarbejde til medarbejdere i hele Psykiatrien i Region Nordjylland. Mange af projekterne udføres på egne kliniske data mens andre er baseret på data fra de nationale registre. Udover det, har enheden en projektdatabase hos Sundhedsdatastyrelsen, som giver bred adgang til deres registre. Udover statistikere bliver dine nærmeste kollegaer; projektmedarbejdere, ph.d.-studerende og seniorforskere fra forskellige fagretninger.

Det praktiske
 • Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest
   
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
   
 • Ansættelse er pr snarest muligt eller efter aftale.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag d.6.juni og ansøgere, der indkaldes til samtale, vil blive bedt om at forberede en opgave – forventeligt tidsforbrug 3 timer, som udgangspunkt til en faglig diskussion til samtalen.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt