Skal det være dig – Bliv sygeplejerske i Gynækologien

Sygeplejerske til fast stilling søges.

I Sengeafsnit for Gynækologi søger vi sygeplejerske til fast stilling på 37 timer med blandede vagter. Tiltrædelse 1/7- 2024.
 
Afsnitsprofil:
Sengeafsnit for Gynækologi er en del af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og har hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion inden for:
 • Gynækologisk onkologi
 • Uro-gynækologi
 • Benign gynækologi
Sengeafsnit for Gynækologi udgør sammen med Gynækologisk Akutstue, Gynækologisk Dagafsnit og Gynækologisk Ambulatorium en helhed, hvor alt personale arbejder i alle 4 funktioner. Så har du lyst til at gribe denne enestående chance for at prøve dig selv af som sygeplejerske i alle disse funktioner, så er vi lige noget for dig. Du vil opleve den akutte sygepleje, hvor patienter kan komme ind med Falck, du vil opleve den korte dagkirurgi, de længerevarende sengepatients forløb og ikke mindst de spændende dage i vores Gynækologiske ambulatorie, hvor der er rig mulighed for fordybelse og specialisering i såvel egne sygepleje ambulatorier som læge ambulatorier. Vi kan simpelthen byde på det hele og af den grund, kan vi også tilbyde et alsidigt arbejdsliv med utallige spændende opgaver, så vi i mange år frem kan tilfredsstille din nysgerrighed for at lære og prøve nyt.

Vi valgte i 2015 at fusionere Gynækologisk ambulatorium med sengeafsnit og dagafsnit og vi har lige siden været en harmonisk personalegruppe, som trives ved netop denne samhørighed. Alle har ejerskab af vores funktioner og det giver mulighed for at kende hele patientens gang igennem vores afdeling og dermed skabes nye og kvalitetsfulde forløb, hvor vi sætter ind med forbedringer og udvikling på de rette steder.
Vores patienter er meget tilfredse med vores pleje kvalitet og vi har selv en meget høj tilfredshed i tilfredshedsmålinger.

Især vores aktivitet i Gynækologisk ambulatorium er i gevaldig vækst og vi har derfor ca. 7 amb om dagen og hver medarbejder er i amb ca. 0-2 gange i løbet af en uge. Vi har korte dagkirurgiske forløb på etagen for Dagkirurgi ca. 2 gange om ugen og ellers varetager vi plejen i sengeafsnittet, som ikke er plejetung.

Da vi er en samlet personalestab, kan vi nedsætte mængden af vagter og weekender for hver enkelt. Det betyder at du har ca. 6 vagter pr måned og kun hver 6 weekend. Vi har ikke 12 timers vagter. Vi har 4 i dagvagt, 3 i aftenvagt og 2 i nattevagt. Vi har alle stillinger besat, så vi bruger ikke vikartjeneste. Derfor er det altid kendte kollegaer med høj kompetence, du er i vagt med. Vagterne er på 8 timer.

Sengeafsnit for Gynækologi er normeret med 10 senge.
Gynækologisk Akutstue har åbent fra kl. 8-18, og har cirka 15 akutte patienter igennem dagligt. Læge og sygeplejerske har vagten i fællesskab.
Gynækologisk Dagafsnit har åbent 2 gange ugentligt
Gynækologiske Ambulatorium har 7 ambulante stuer, og vi har både tværfaglige som selvstændige sygeplejeambulatorier.

Vi er 32 basis sygeplejersker, 1 social og sundhedsassistent, 2 souschefer og 1 Chefsygeplejerske

Vores patienter i Sengeafsnit for Gynækologi er overvejende onkologiske patienter, som har en liggetid på ca. 2-5 dage. Vi modtager også mange akutte patienter, overvejende pga. blødning, smerter og infektion i underlivet.

En stor del af vores sygepleje er formidling, vejledning og information og vi har meget fokus på det sammenhængende patientforløb, hvilket understøttes af, at alle er på alle 4 funktioner og dermed møder patienterne i hele deres forløb. Vi arbejder derfor også med en meget fleksibel arbejdsplanlægning og der forekommer dage med arbejde på flere afsnit. En fast stilling med blandede vagter vil også indeholde store muligheder for specialisering i subspecialerne, hvor vi har meget amb aktivitet indenfor alle subspecialer.

De dage hvor Dagkirurgisk afsnit er åben, vil de patienter der ikke er udskrivningsklar overflyttes til sengeafsnittet i aftenvagten. Gynækologisk Akutstue, som er beliggende i sengeafsnittet, modtager efter lukketid, akutte i aftenvagten og nattevagten.

Vi er et afsnit med megen udvikling og forandring og vi har et rigtig godt læringsmiljø, hvilket vores evne til implementering bærer præg af. Personalesammensætningen er af både meget erfarent personale og af nyuddannede og vi har en god trivsel, hvor der er plads til alles meninger og alle føler sig set, husket og hørt. Vi arbejder med fokus på såvel den komplekse sygepleje, som på den helt grundlæggende sygepleje med de værdier den indeholder. Vi er et afsnit med meget åbenhed og godt humør og der er et rigtig godt sammenhold og stor kollegial støtte.

Vi tilbyder et godt oplæringsprogram, og du vil gradvist blive oplært i de forskellige funktioner.

Vi modtager sygeplejestuderende fra 2.og 6.semester, jordemoder studerende samt social og sundhedsassistent elever. Vi har 6 kliniske vejledere, som er tilknyttet de uddannelsessøgende.

Vi søger sygeplejerske der
 • Trives i en alsidig arbejdsdag
 • Gerne har kendskab til gynækologisk sygepleje eller anden kirurgisk erfaring
 • Gerne har klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Har et positivt syn på forandringer
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fagligt nysgerrig og videns søgende
 • Kan bevare overblikket i akutte situationer
 • Kan overskue ændringer og strukturere vagten herefter
 • Kan arbejde meget selvstændigt.
 • Kan se muligheder og finde løsninger 

Vi kan tilbyde
 • God struktureret oplæring, som foregår i dagvagt.
 • Et afsnit i stor udvikling i et positivt arbejdsmiljø
 • Et afsnit, hvor du får faglig kompetence indenfor hele patientforløbet
 • Et spændende og varierende job
 • Mange nye tiltag i plejen
 • Aktive, fleksible og fagligt engagerede kolleger
 • Mange selvstændige sygeplejeopgaver
Yderligere oplysninger
Kontakt Chefsygeplejerske Kathrine Eskildsen på tlf. 97 66 30 96 

Ansøgningsfrist: søndag 26. maj 2024.

Samtaler: onsdag 29. maj 2024.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt