Sygeplejerske til Intensivt Sengeafsnit S6 - Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Søger du et arbejde, som er meningsfuldt, fagligt udfordrende og som udføres i et afsnit der har et fantastisk arbejdsmiljø og hvor fokus på læring og udvikling er af høj prioritet? Så skal du læse videre og søge denne stilling!

Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien – Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd søger en sygeplejerske til en fast stilling på Intensivt Sengeafsnit S6. Stillingen er på fuld tid i blandede vagter. Der må påregnes vagter hver anden weekend.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Hvis den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Om jobbet
Vi er klar til at tage imod dig som vores nye kollega og sygeplejerske på afsnit S6.
Vi kan byde dig velkommen til et velfungerende afsnit, hvor fagligheden er i fokus og konstant i udvikling og til det gode arbejdsmiljø, som er en grundstenen i vores daglige arbejde.

Målgruppen er patienter, der har brug for et psykiatrisk intensivt behandlingstilbud i forudsigelige og rolige rammer.
Der er 12 sengepladser, alle med enestuer samt gode fælles arealer og have.

Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i afsnittet.
Vi arbejder patientinddragende, miljøterapeutisk og anvender kognitive metoder med fokus på fremadrettede pleje-, aktivitets-, og behandlingsplaner.

Vi arbejder med kontaktpersonfunktionen og vægter tværfagligt samarbejde, hvor de enkelte faggrupper bidrager med deres specifikke viden i det samlede patientforløb.
Der fokuseres på udviklingen af den psykiatriske sygepleje.

Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Om dig
 • Har interesse og lyst til den intensive psykiatriske sygepleje
 • Vil være med til at udvikle sygeplejen i afsnittet
 • Medansvarlig i udviklingen af struktur og arbejdsgange i afsnittet
 • Medansvarlig for at bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • Har relevant efteruddannelse (fx specialuddannelse for psykiatriske sygeplejersker)
 • Er du nyuddannet sygeplejerske er der også plads til dig! Vi har en god introduktion og et målrettet forløb for nyuddannede sygeplejersker.
I det hele taget er vi meget åbne for, hvad du kan bidrage med.

Vi tilbyder
 • Introduktion, undervisning og kurser – med udgangspunkt i dine forudsætninger
 • Mentorordning ved erfaren psykiatrisk sygeplejerske
 • Mulighed for vejledning ved udviklingssygeplejerske
 • Supervision
 • Udviklingssamtale med fokus på løbende kompetenceudvikling
 • Mulighed for udvikling og fordybelse i interesseområder
Om os
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Endvidere er det Psykiatriens vision at sikre høj kvalitet i løsningen af psykiatriens opgaver til gavn for patienter, brugere og pårørende.
Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Vi arbejder ud fra Den patientnære ledelsesorganisering. På baggrund heraf er Psykiatrien i Region Nordjylland organiseret i disse områder:
 • Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Retspsykiatrisk Afdeling
 • Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord
 • Ældrepsykiatrisk Afdeling
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd dækker åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion.
Børne- og Ungdomspsykiatrien samt Retspsykiatrisk Afdeling har begge sengeafsnit og ambulante funktioner. Disse tre afdelinger er alle placeret i Aalborg.
I Brønderslev har vi Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord samt Ældrepsykiatrisk Afdeling, som begge har forskellige sengeafsnit og ambulante tilbud.

Psykose-lidelser, inklusive OPUS, hører under Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd og har adresse på Brandevej 5 i Aalborg Øst.

Vil du vide mere
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om afsnittet, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Sara Mango Bech, telefon 9764 4921/ 9350 9472.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Vi opfordrer dig til at læse mere om, hvordan det er at være sygeplejerske i Psykiatrien og hvilke karrieremuligheder, vi tilbyder.

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.
Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
På intensivt afsnit er knyttet et funktionstillæg på 11.000, - kr. årligt.

Samtaler forventes afholdt 27. maj 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt