Rengøringstekniker søges til Operationsteamet Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd

Vi mangler dig, der har lyst til at arbejde med rengørings- og serviceopgaver på et hospital. Du bliver en uundværlig del af hverdagens logistik, hvor du gør en forskel for dine mange kolleger på hospitalet, ligesom du er med til sikre effektive og sammenhængende patientforløb.

Du har et stort servicegen, professionalisme er dit varemærke, og så er du en super god kollega, der tager ansvar for et godt og humørfyldt arbejdsmiljø. Til gengæld kan vi tilbyde dig et spændende job med mening, gode muligheder for udvikling, og en ledelse der er tæt på og lytter. Sidst, men ikke mindst, tilbyder vi et stort fællesskab på en stor arbejdsplads med mange fantastiske kolleger.

Dine opgaver
Du vil udføre rengørings- og serviceopgaver som en del af Operationsteamet, der bemandes døgnet rundt med skiftende vagter og har ansvar for rengøring af operationsstuer, anæstesiudstyr, lejringsudstyr, kontorer, personalerum, mm. Teamet har tæt samarbejde i løbet af dagen, hvor de ofte rengør operationsstuer sammen og planlægger og koordinerer deres arbejdsopgaver med hinanden. På operationsafsnittet kan der ofte ske ændringer eller opstå akutte situationer, som teamet fra Service & Rengøring tilpasser deres arbejde efter.

For alle vagter gælder, at du arbejder tæt sammen med andre faggrupper, og det er vigtigt for os, at du møder dem alle med et smil, ordentlighed og professionalisme.

Mødetider
Vær opmærksom på, at du skal kunne møde til de beskrevne mødetidspunkter for at kunne søge stillingen.
Dine vagter vil køre i et fast 8-ugers-rul med sammenlagt 8 vagter med tidligvagter og de resterende vagter er senvagter. Derudover er der weekendvagter hver fjerde uge.
  • Tidligvagter: kl. 6.30-14.30
  • Senvagter: kl. 9.30-17.30, 11.00-19.00, 14.30-22.00
  • Weekend: kl. 12.00-18.30
Bemærk: tillingen er på gennemsnitligt 36,5 time/ugen.

Når du starter hos os
Når du starter hos os, får du et grundigt opstartsforløb, hvor du oplæres i rengøringskonceptet, som vi anvender på hospitalet (Insta800). Du bliver koblet sammen med en kollega, som kender til afsnittet, og som kan introducere dig til både opgaverne og dine øvrige kolleger. I får et par følvagter sammen, hvor du får mulighed for at se flowet i hverdagen og kan spørge om stort og småt, så du får en god opstart i jobbet.

Vi efteruddanner løbende vores medarbejdere som rengøringsteknikere ved AMU Nordjylland. Da man opnår merit for erfaring gennem sin ansættelse i Service & Rengøring, vil uddannelsen typisk vare 11 uger for vores medarbejdere.
Læs mere om uddannelsen.


Om dig
  • Du har erfaring fra service- og/eller rengøringsbranchen og har stærke kompetencer inden for faget.
  • Gode danskkompetencer er påkrævet, da det er nødvendigt for samarbejdet med dit team, øvrige faggrupper, kontakt med patienter og pårørende. Alle arbejdsplaner, hygiejneinstrukser og uddannelsen som rengøringstekniker er også på dansk.
  • Du kan anvende IT-systemer, og du skal tjekke din arbejdsmail minimum én gang om ugen. Vi bliver mere og mere digitaliserede, og anvender et digitalt opgavesystem som arbejdsplan på mobilen.
  • Vi er synlige i hverdagen, og vi udfører ofte vores arbejde mens patienter, pårørende, plejepersonale og læger er til stede. Det kræver en god portion situationsfornemmelse, ligesom det kræver, at du kan tilpasse dig mange forskellige samarbejdsrelationer.
  • Du spotter af dig selv de steder, hvor vi kan blive endnu bedre – og siger det højt.
  • Du har en fleksibel indstilling. Hospitalet er en arbejdsplads, hvor der hurtigt sker ændringer og især på Operationsafsnittet kan der komme akutopgaver. Det betyder, at arbejdsdagen tit udfolder sig anderledes, end du havde tænkt, da du mødte ind.
  • Du er god til at samarbejde i et team, forstår at tage ansvar for både egne og for teamets opgaver, ligesom du koordinerer opgaverne med dine kolleger.

Vi tilbyder
Du bliver en del af en afdeling, hvor vi sætter barren højt for rengørings- og servicefaget. Du gør en forskel hver eneste dag for både patienter og dine kolleger på hospitalet, og du er aldrig alene. Vi har et godt fællesskab med en uhøjtidelig omgangstone, hvor der er plads til alle. Du bliver en del af en afdeling, hvor vi lytter til vores medarbejdere, og vi holder tavlemøder, hvor alle kan byde ind. Du får en stor grad af selvstændighed i jobbet med mange forskellige opgaver, ligesom der er mulighed for specialisering, mere ansvar og udvikling, hvis du har lyst til det.  Inden længe flytter vi til Hospitalsbyen i Aalborg Øst, hvilket betyder nye spændende opgaver og endnu mere tværfagligt samarbejde i serviceblokken.

Om os
Service & Rengøring er en tværgående afdeling på Aalborg Universitetshospital. Vores kerneopgave er at levere diverse rengørings-, service- og logistikopgaver til hospitalets øvrige faggrupper. Opgaverne udføres på alle tilhørende matrikler til Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitetshospital i Aalborg, Farsø, Hobro, Thisted og Psykiatriens matrikler i Aalborg, Brønderslev og Thisted samt regionale institutioner. Vi er cirka 500 medarbejdere, bl.a. linnedkonsulenter, logistikassistenter, rengøringsteknikere, portører og serviceassistenter.

Vi arbejder ud fra Region Nordjyllands ITOP-værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. Vores mål er at professionalisere rengørings- og servicefaget samt ledelsen heraf, så vi fortsat kan være den bedste understøttende funktion for hospitalets øvrige faggrupper, udvide vores opgaveportefølje og sikre det bedst mulige forløb for patienterne.

Har du yderligere spørgsmål?
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte organisationskonsulent Emilie Engemann på telefon 21194484 eller e-mail emilie.jensen@rn.dk .

Det praktiske
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Inden ansættelse vil der foretages en individuel lønvurdering ud fra din erfaring og evt. gennemførte kursuser.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 31. maj kl. 8.00-11.00. Du søger stillingen ved at klikke på "søg job". Ansøgninger modtages ikke på mail.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt