Afdelingslæge til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital


Stilling som afdelingslæge med vagt ønskes besat pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

Der ønskes en afdelingslæge i det kolorektale team med varetagelse af både maligne og benigne tilstande indenfor kolorektalkirurgi.

Det forventes, at ansøger er med til udviklingen af avanceret endoskopi indenfor kolorektale lidelser og stillingen omfatter også deltagelse i den akutte kirurgi inden for både øvre og nedre kirurgi.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i kirurgi med interesse for det ovennævnte fagområde. Det forventes, at ansøger også ønsker at deltage i afdelingens forsknings- og undervisningsaktivitet samt på sigt gennemgår relevante fagområdeuddannelse.

Ansatte indgår i 7-9 skiftet tilstedeværelsesvagt (bagvagt) alternerende med 1.reservelæger.
Udetjeneste forekommer iht. overenskomstens regelsæt.

Ansøgningsfrist 26. maj 2024.

Ansættelsessamtale forventes at blive mandag 10. juni 2024.

Yderligere oplysning om stillingen og en funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos konstitueret cheflæge Jan Bech Pedersen eller sekretær for afdelingsledelsen Lotte Laursen Klagenberg, lotte.laursen@rn.dk tlf. 97 66 11 72
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt