Farmaceut til Serviceproduktionen på Sygehusapoteket Region Nordjylland


Vil du være med til at sikre den rette kvalitet af sygehusspecifikke lægemidler, der fremstilles i Serviceproduktionen og leveres til hjemmepatienter samt patienter på de nordjyske hospitaler? Så har vi en spændende stilling til dig.

Vi søger en farmaceut til produktionssupport i Serviceproduktionen. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. den 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Om Sygehusapoteket Region Nordjylland
Sygehusapoteket Region Nordjylland er en farmaceutisk virksomhed under Region Nordjylland med ca. 240 ansatte. Sygehusapoteket understøtter sikre og effektive medicineringsforløb for nordjyske patienter. Vi arbejder med fremstilling og forsyning af lægemidler, data og farmaceutiske serviceydelser.

Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler vores produkter og ydelser, og at disse er økonomisk fordelagtige og lever op til gældende kvalitetskrav.

Om Serviceproduktionen
Serviceproduktionens hovedopgave er at producere og færdigtilberede lægemidler, som bidrager til rationel lægemiddelhåndtering.

Vi fremstiller sygehusspecifikke lægemidler, hovedsageligt parenteral ernæring, smertestillende blandinger og klar-til-brug antibiotika til intravenøs brug. Der er tale om produktion i rene rum efter GMP-regler.

For at understøtte Sygehusapotekets langsigtede mål og kundernes efterspørgsel arbejder vi konstant med at øge vores produktivitet, kvalitet og fleksibilitet.

Du kommer til at indgå i en afdeling, som på nuværende tidspunkt består af 38 ansatte, heraf 22 produktionsmedarbejdere, 9 farmakonomer, 4 akademikere, 2 ledende farmakonomer og 1 afdelingsleder.

Vi har en tværfaglig tilgang, hvor samarbejde på tværs af faggrupperne vægtes højt. Der er derfor rig mulighed for faglig sparring samt udvikling af kompetencer.

Dine opgaver
 • Produktionskontrol og produktionsgodkendelse i Serviceproduktionen
 • Faglig sparring i forbindelse med den daglige drift
 • Udvikling af nye produkter
 • Udarbejdelse og godkendelse af hovedforskrifter/regimer i Cato – vores produktionsstyringssystem
 • Udarbejdelse, vedligeholdelse og implementering af instruktioner
 • Udarbejdelse og implementering af ændringssager
 • Afvigelsesbehandling, udarbejdelse af CAPA-rapporter samt trendevalueringer
 • Behandling af reklamationer
 • Kvalificering og validering af udstyr og processer
 • Projektleder på mindre projekter i afdelingen
 • Deltagelse i tværgående opgaver og projekter i huset
 • Ad hoc-opgaver af forskellig karakter

Desuden vil du indgå i det team af farmaceuter og andre AC’ere i produktionen, som i fællesskab forestår produktionsgodkendelse i Sygehusapotekets to produktionsafdelinger, der foruden Serviceproduktionen omfatter Cytostatikaafdelingen.

Vores forventninger
Du er uddannet farmaceut med interesse for lægemiddelproduktion, GMP samt kvalitetssikring. Det er en fordel, hvis du har viden og erfaring inden for sygehusfarmaci eller fra produktion i en lægemiddelvirksomhed.

Af personlige egenskaber vægter vi både evnen og viljen til at arbejde selvstændigt og til at kunne indgå i en tværfaglig opgaveløsning. Det er naturligt for dig at tage ansvar, og du har fokus på resultatet af dit arbejde. Du trives i travlhed og kan håndtere at have mange bolde i luften. Du er initiativrig og omstillingsparat samt har en positiv indstilling til både opgaver og kolleger.

Du er fortrolig med it-systemer og kan formulere dig flydende på dansk i skrift og tale.

Vi kan tilbyde
Et spændende og alsidigt job, hvor du vil få brug for flere sider af din personlighed og faglige viden. Du kommer ind i en afdeling med kompetente kollegaer og gode muligheder for faglig sparring samt en stor kontaktflade til de andre afdelinger på Sygehusapoteket.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
På Sygehusapoteket er der flekstidssystem med mulighed for fleksibilitet i arbejdstiderne under hensyntagen til opgaverne og samarbejdet i afdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jurate Bieliauskiene på telefon 25318143. Du kan læse mere om Sygehusapoteket på www.sygehusapoteket.rn.dk eller finde os på Linkedin https://www.linkedin.com/company/sygehusapoteket/.

Ansøgning
Hvis du synes ovenstående lyder spændende og interessant, vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.
Din ansøgning, med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag, skal være os i hænde senest den 20. maj 2024 og sendes via Region Nordjyllands elektroniske ansøgningssystem.

Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler fredag den 24. maj 2024.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt