Overlæge til Abdominal kirurgisk anæstesi, Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital

En spændende stilling som overlæge ved Abdominal kirurgisk anæstesi, Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital er nu ledig til besættelse pr. 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.

Specialet og afdelingen:
Anæstesi og Intensiv udgør en samlet afdeling, der dækker alle aspekter af anæstesi og intensiv medicin, præhospital akut lægebil og smertebehandling på matriklerne i Aalborg, Hobro og Farsø. Afdelingen består af omkring 70 speciallæger samt 24 læger under hoveduddannelse i anæstesiologi. Med 4 intensive afdelinger, 27 senge og 2400 årlige indlæggelser samt ca. 40.000 anæstesier årligt er Anæstesi og Intensiv en central del af Aalborg Universitetshospital.
Den lægelige ledelse varetages af 1 cheflæge og 6 ledende overlæger med ansvar for forskellige fag- og funktionsområder. Der er fokus på tydelig retningsgivende ledelse med gennemsigtighed, inddragelse, engagement, samspil og dialog. Vi brænder for de fælles løsninger, og succes er, når vi lykkes sammen.

Afdelingen har desuden et stærkt fokus på faglig udvikling, forskning og uddannelse. Der er tilknyttet et klinisk professorat ved lærestolen i anæstesiologi og 3 kliniske lektorater. Forskningsenheden for Anæstesi og Intensiv, ledet af professoren, leverer banebrydende klinisk forskning på internationalt niveau, og der er tilknyttet 4 speciallæger i deltids postdoc-stillinger. Anæstesi og Intensiv har desuden undervisnings- og uddannelsesforpligtelser, der omfatter læger under hoveduddannelse, lægestuderende og andre faggrupper. Indsatsen i relation til hoveduddannelsen koordineres af 2 uddannelsesansvarlige overlæger.
Anæstesi og Intensiv bidrager tillige ind i Den Præhospitale Virksomhed til driften af akutlægebilerne i Region Nordjylland.

Fagområdet:
Abdominal Kirurgisk Anæstesi håndterer anæstesi til en bred vifte af kirurgiske indgreb indenfor abdominal kirurgien. Dette inkluderer malign lever-, galdevejs- og pancreaskirurgi samt kompleks fedmekirurgi. Afsnittet har også ansvar for anæstesi til øjenkirurgi og ECT-behandlinger. Organisatorisk ligger anæstesi til Øre-, næse- og hals-kirurgi sammen med Abdominal kirurgisk anæstesi, hvorfor stillingen også vil indebære tjeneste på denne operationsgang som en del af ansættelsen.

Stillingen:
Hvad søger vi:

Vi søger en erfaren speciallæge med generelle kompetencer indenfor det anæstesiologiske speciale og specifikke kompetencer inden for anæstesi til abdominal kirurgi. Minimum 5 års erfaring som speciallæge er påkrævet.
Det forventes at ansøgeren deltager aktivt i den faglige udvikling, det tværprofessionelle samarbejde, samt understøtter forskning og uddannelse inden for specialet og fagområdet.
I forbindelse med ansættelse vil det være relevant, at du påtager dig et eller flere faglige eller organisatoriske ansvarsområder. Særligt vil interesse for nedre malign kirurgi og/eller præhabilitering være relavent.

Hvad tilbyder vi:
Vil tilbyder en arbejdsplads med et fantastisk engageret personale, hvor alle tilstræber et miljø med høj trivsel og faglighed, teamsamarbejdet i centrum og patienten i fokus.
Der er i gruppen stor forståelse for hinandens opgaver og det vægtes højt, at alle har en god arbejdsdag.
Det tværprofessionelle samarbejde prioriteres højt og der afholdes tværfaglige møder for at sikre at samarbejdet og kvaliteten af behandlingen er optimal.
I Region Nordjylland er der aftalt, at speciallæger årligt kan disponere over et rådighedsbeløb til efteruddannelse, hvilket i øjeblikket udgør kr. 27.756 for overlæger.

Det praktiske:
Der tilstræbes størst mulig medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsopgaver.
Arbejdsplanlægningen følger et 24-ugers rulleskema. Dagtjeneste indebærer på hverdage primært arbejdsopgaver indenfor klinisk anæstesi på den abdominalkirurgiske operationsgang. Derudover, som nævnt ovenfor, må man forvente enkelte dagtider på ØNH-operationsgangen og på Hobro Sygehus.
Da afsnittet indgår i vagtfællesskab med Almen intensiv Afd. R, er der også tradition for assistance på tværs af disse afsnit.
Vagt afvikles som aften-nattevagt på tjenestestedet. Vagtarbejdet indebærer funktion som bagvagt for læger i hoveduddannelse på henholdsvis operationsgangen, indenfor de allerede omtalte områder, og på Almen intensiv Afd. R. Dagtjeneste i weekender forrettes primært på Almen intensiv Afd. R med tilstedeværelse af to speciallæger der i fællesskab varetager bagvagtsfunktioner som beskrevet.
I tillæg til dette kommer funktionen som intensivkoordinator, der har ansvaret for at koordinere anvendelsen af intensivpladser på tværs af hele Region Nordjylland, denne funktion oppebærer et eget løntillæg.
Der må forventes 14 aften-nattevagter i løbet af en 24-ugers periode. Weekendarbejde i form af enten dagtjeneste eller aften-nattevagt, vil forekomme 9 ud af 24 uger.

Ansøgning:
Hvis ovenstående har vakt din interesse, vil vi meget gerne modtage din motiverede ansøgning.
Du skal i din ansøgning forholde dig til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfrist er 20.05.2024

Samtaler forventes afholdt den 23. maj 2024

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Vil du vide mere
Stillings- og funktionsbeskrivelser kan rekvireres ved henvendelse til ledelsessekretær Karina Meincke, tlf. 97 65 40 60, e-mail kme@rn.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Cheflæge Sisse Anette Thomassen, tlf. 50 96 80 76 eller e-mail siat@rn.dk  eller konstitueret ledende overlæge Kasper Gymoese Berthelsen, tlf. 97 66 18 74, e-mail kasper.berthelsen@rn.dk
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt