Administrativ konsulent til Teknisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Teknisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital søger en administrativ konsulent til at indgå i vores dynamiske og engagerede team.

Teknisk afdeling er en del af Aalborg Universitetshospitals serviceblok og fordeler sig på 8 matrikler. Med ca. 160 medarbejder varetager Teknisk afdeling ombygnings- og installationsprojekter, drift, vedligehold og service af ca. 500.000 m2 bygningsmasser, tekniske installationer, teknisk- og medicoteknisk udstyr samt vedligehold af tilhørende områder, som alle bidrager til sikker og stabil drift på Aalborg Universitetshospital.

Vi søger en dedikeret konsulent til at støtte vores ledelse i udvikling, implementering, opfølgning af strategier og datadrevet ledelse. Som administrativ konsulent vil du spille en afgørende rolle i at understøtte den tekniske chef og ledelsesgruppen med at sikre en effektiv og struktureret drift af Teknisk Afdeling.

Dine arbejdsopgaver vil være af følgende karakterer:
 • En aktiv strategisk sparring - du vil fungere som en aktiv medspiller for den tekniske chef og ledelsesgruppen, hvor du bidrager til udvikling og implementering af strategier og beslutninger.
 • Administrativ support - du vil være ansvarlig for udarbejdelse af sagsfremstillinger, notater, dagsordener og analyser, der understøtter ledelsens beslutningsprocesser og implementering af strategier.
 • Projektstyring og opfølgning - du vil bidrage til beskrivelse, fremdrift og opfølgning af strategiske tværgående projekter, hvor du sikrer koordination og kommunikation mellem relevante interessenter.
 • Kommunikation og koordinering - du vil stå for intern og ekstern kommunikation og koordinering i samarbejde med den tekniske chef og ledelsesgruppen, hvor du sikrer klar og effektiv kommunikation på tværs af organisationen.
 • Rapportering og monitorering - du vil være ansvarlig for at udarbejde og følge op på rapporter omkring afdelingens aktiviteter, resultater og mål i forhold til datadrevet ledelse.
 • Arbejdsmiljø og udvikling - du vil bidrage til at skabe et inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem sparring med dygtige og engagerede kolleger.
Vi tilbyder en spændende stilling med en høj grad af frihed, fleksibilitet og mulighed for at præge opgaveportefølje og opgaveløsning i et dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsmiljø. Der er tale om et komplekst men spændende og selvstændigt job i et trygt arbejdsklima præget af ”frihed under ansvar” med plads til idéer, hvor man kan være med til at præge udviklingen i afdelingen.

Vi søger en kvalificeret kandidat med følgende kompetencer og egenskaber:
 • Din uddannelsesbaggrund kan være indenfor samfundsvidenskab, økonomi, jura eller lignende, og du har en god forståelse for offentlig forvaltning i en kompleks og politisk styret organisation.
 • Du har erfaring med ledelsesprocesser og brugerinddragelse, og erfaring indenfor offentlig forvaltning vil være en fordel, men ikke et krav, da du vil gennemgå et introduktionsforløb.
 • Du har erfaring med kommunikation til interessenter på forskellige niveauer og besidder gode kommunikations- og formidlingsevner.
 • Du har et godt overblik og en struktureret tilgang til dit arbejde, hvor du kan håndtere flere opgaver samtidigt og prioritere i en krævende hverdag.
 • Du har erfaring med at arbejde datadrevet og kan udarbejde rapporter og monitorere aktiviteter og resultater.
 • Du er en stærk holdspiller, der trives med at arbejde i teams og kan bidrage til et åbent og uformelt kollegialt miljø.

Mulighederne for personlig og faglig udvikling er store, og du vil blive en del af et dynamisk miljø, hvor tillid, åbenhed og helhedssyn udgør værdisættet.

Hos os kommer du til at indgå i et stærkt team af forskellige fagprofiler såsom ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører, medico-teknikere, tekniske designere, håndværkere m.fl. Vi tilbyder dig en spændende og alsidig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at præge udviklingen i samarbejde med dine kollegaer.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og funktionærlovens bestemmelser med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Teknisk Chef, Belma Ilic, på telefon 40309671.

Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse samt kopi af uddannelsesbeviser og anbefalinger bedes indsendt via nedenstående link.

Ansøgningsfrist: 2.juni 2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24
Tiltrædelse: 15.august 2024 eller snarest derefter
 


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt