Sengeafsnit N2 søger Sygeplejerske med vejlederfunktion eller med ønske om at varetage funktionen på sigt, almenpsykiatrien Nord

Afsnit N2 er et åbent sengeafsnit med plads til 18 patienter, hvoraf de to af sengene vil være brugerstyrede senge. Vi har primært patienter med psykotiske symptomer, men også andre patientgrupper kan indlægges ved behov, f.eks. patienter med ledsagende misbrug og udviklingsforstyrrelser. Plejen er organiseret i kontaktpersonsystemet og med udgangspunkt i GEB (guidet egen beslutning) og med fokus på målrettede aktiviteter tilpasset den enkelte patient.
Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejerske studerende og social- og sundhedsassistentelever.

Afsnit N2 tilbyder:
 • Introduktionsprogram og oplæring med udgangspunkt i dine forudsætninger
 • Fagligt og personligt udfordrende arbejde
 • Et afsnit med et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • Et afsnit med et fagligt engageret og fleksibelt personale
 • Fantastiske kollegaer
Afsnit N2 forventer at du: 
 • Har interesse for behandlings-/sygehuspsykiatri og særligt de komplicerede patientforløb
 • Er idérig, dynamisk og omstillingsparat
 • Kan håndtere en travl hverdag med et højt flow af patienter
 • Har erfaring med brug af NordEPJ eller lysten til at lære
 • Deltager aktivt og prioriterer et fagligt og udviklende læringsmiljø og kan reflektere over egne og kollegaers handlinger i praksis
 • Har sans for prioritering, struktur og koordinering
 • Har en positiv tilgang til forandringer
 • Kan bidrage til et godt kollegialt fællesskab med fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø
 • Kan bevare overblikket i akutte og fagligt krævende situationer
Som klinisk vejleder på N2:
Som klinisk vejleder på N2 varetager du såvel planlægningen af sygeplejestuderendes forløb og den daglige vejledning, sådan at de studerende får mulighed for at udøve og lære psykiatrisk sygepleje i afsnittet. Du bliver ansvarlig for planlægning af ugentlig vejledning og undervisningsforløb sådan, at de studerende ved klinikkens afslutning er i stand til at skabe sammenhæng mellem teoretisk og klinisk sygepleje. 
Du får ansvaret for at vedligeholde og udvikle læringsmiljøet i afsnittet og for at fungere som rollemodel for sygeplejestuderende ud fra gældende uddannelseskriterier, herunder: mål, gældende love, bekendtgørelser og regler i tæt samarbejde med UCN, Hjørring, og regionens udviklingskonsulent, som har et tæt samarbejde med UCN og formidler informationer videre til de kliniske vejledere på undervisningsstederne. 
Du vil, som klinisk vejleder, arbejde tæt sammen med afdelingens 3U’er, som er overordnet uddannelsesansvarlig for afdelingen samt blive indkaldt til regelmæssige møder med de øvrige kliniske vejledere. 
Afsnittet er klinisk uddannelsessted for studerende på 3., 4. og 6. semester. På årlig basis uddanner vi ca. 10 – 12 studerende. 

I det hele taget er vi meget åbne for, hvad du kan bidrage med og har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere af vide om stillingen, N2 eller snak om ansættelsesbrøk, er du velkommen til at kontakte Ledende oversygeplejerske Carina Marie Esman, tlf. 97 64 38 44.

Du kan læse mere om Psykiatrien på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken ude eller inde.

Løn-og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansættelse: 1. August 2024 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 12.Juni 2024. Der forventes at der afholdes ansættelsessamtaler i uge 25.

Link til regional karrieresite for sygeplejersker – her finder du også portrætter af vores sygeplejersker:
https://rn.dk/Genveje/Karriere/Sygeplejerske
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt