Uddannelseskonsulent til kontoret Uddannelse, Læring og Ledelse (barselsvikariat)

Er du en dygtig generalist med interesse for sundhedsfaglige uddannelser? Vil du være med til at sikre gode forløb for uddannelseslæger? Trives du med drift og administration? Kan du være en aktiv medspiller i komplekse sammenhænge og indgå i netværk, såvel internt i regionen som med eksterne samarbejdspartnere? Så har vi jobbet til dig!

Om jobbet
Region Nordjyllands hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Sammen med hospitalerne bidrager Uddannelse, Læring og Ledelse til at koordinere og sikre ansættelse af uddannelseslæger på de nordjyske hospitaler og i almen praksis. Et godt uddannelsesforløb skaber lyst til mere, og på den måde medvirker vi også til at skabe de bedste betingelser for at rekruttere læger til hospitalerne og til almen praksis i landsdelen. Det er inden for rammerne af denne vigtige opgave, at vi søger en barselsvikar. Stillingen vil primært have fokus på uddannelseslægerne i almen praksis, men der vil også kunne indgå opgaver inden for det øvrige sundhedsfaglige uddannelsesområde.

Som eksempler på konkrete opgaver kan vi nævne:
 • Du skal arbejde med koordinering og drift ift. ansættelsen af uddannelseslæger i speciallægeuddannelsen i Almen medicin
 • Du får ansvaret for den løbende administration af uddannelseslægers uddannelses- og ansættelsesforhold herunder f.eks. personalejuridiske forhold, rådgivning om barsel og ferie samt kørselsrefusion
 • Du får mulighed for at arbejde med generalistopgaver ift. det sundhedsfaglige uddannelsesområde – fx sagsbehandling og udarbejdelse af sagsfremstillinger. Det kan dreje sig om dagsordenspunkter til ledelsessystemet eller det politiske felt, høringssvar o.l.
 • Du repræsenterer Region Nordjylland såvel indadtil og udadtil via et tæt samarbejde med både interne og eksterne parter
 • Du bliver en aktiv medspiller i udvikling og implementering, når der fx sker ændringer i uddannelserne eller i behovet for arbejdskraft
 • Understøtte det regionale og lokale arbejde med uddannelse, der foregår i regionen.
Om dig
Du er en god kollega, arbejder struktureret, overholder deadlines og er god til at tale med alle mennesker. Humor er et plus, og du bidrager selvfølgelig til det gode arbejdsmiljø i form af engagement, nye ideer og evnen til at samarbejde på kryds og tværs - i en organisation, hvor den sundhedspolitiske dagsorden definerer vores retning og prioriteringer. Herudover ønsker vi os en kollega, som kan matche flest muligt af følgende kompetencer og kvalifikationer:
 • Har en relevant akademisk uddannelse, administrationsbachelor eller lignende
 • Har viden eller interesse for det uddannelsespolitiske område og gerne erfaring med uddannelse i regi af sundhedssektoren
 • Har flair for it-systemer og data
 • Har gennemslagskraft og gode samarbejdsevner – og har lysten til at være bindeled mellem flere aktører inden for den uddannelsesmæssige aktørkreds og herunder håndtere forskelligrettede interesser
 • Har overblik, kan navigere i komplekse sammenhænge og være proaktiv i opgaveløsningen
 • Har mod på og evner at arbejde med sagsbehandling, vejledninger og bekendtgørelser m.m.
 • Trives med administrative driftsopgaver, men har mod på eventuelle udviklingsopgaver.
Om os 
På den store skala bliver du en del Mennesker og Organisation, en del af administrationen i Region Nordjylland, hvor vi alle er samarbejdspartnere for Region Nordjyllands hospitaler, Specialsektoren mv. Vi stiller rammer, rådgivning og støtte til rådighed. Vores fokus er på borgeren, kerneopgaven og de overordnede strategier. Samtidig sætter vi en ære i at have øje for det tværsektorielle samarbejde og løse vores opgaver baseret på en datadrevet tilgang.

I lidt mindre skala bliver du bliver en del af kontoret Uddannelse, Læring og Ledelse, som består af fire team, du bliver en del af Team Uddannelse, hvor vi er 9 konsulenter, som varetager en bred vifte af opgaver relateret til uddannelse og rekruttering. Vi har hele Region Nordjylland som vores arbejdsområde, hvori sundhedsområdet og de sundhedsfaglige uddannelser fylder meget.

Du kan læse mere om Mennesker og Organisation samt kontoret i de to links. 
Uddannelse, Læring og Ledelse (rn.dk)
Mennesker og Organisation (rn.dk)

Vil du vide mere
Nærmere oplysninger om jobbet får du ved henvendelse til uddannelseskonsulent Lotte Torp på tlf. 25 27 50 22 eller  uddannelseskonsulent Christoffer Mühlendorph Knudsen på tlf. 21 69 65 77

Det praktiske
Der er tale om et barselsvikariat for en fuldtidsstilling med ansættelse fra 1. august 2024 eller efter aftale.
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst via forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2024 og samtaler afholdes den 11. juni 2024. Du får arbejdssted i Regionshuset, Aalborg.


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt