2 projektbioanalytikere til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Område: Interne og eksterne projekter

To vagtfrie stillinger som projektbioanalytikere ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledige til besættelse pr. 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Vi søger bioanalytikere med primær interesse for, og kendskab til, præanalytisk håndtering af prøvemateriale i forbindelse med forskningsprojekter. Som projektbioanalytiker er du med til at understøtte afdelingens og Aalborg Universitetshospitals strategi vedrørende forskning.

Du kommer til at indgå i det daglige arbejde omkring håndtering af interne og eksterne forskningsprojekter, i et team på 3 projektbioanalytikere og 1 projektkoordinator. Ferie og fridage koordineres primært med de andre 2 projektbioanalytikere

Om jobbet:
Klinisk Biokemisk Afdeling dækker over flere matrikler – Aalborg Syd og Nord, Thisted, Hobro og Farsø. Det faglige ansvar varetages på alle matrikler, men hovedfunktion og fremmøde vil være i Aalborg.

Som projektbioanalytiker skal du:
 • Varetage blodprøvetagning, optage EKG, foretage prøvebehandling, forsendelse og sikre opbevaring i biobanker i overensstemmelse med forsøgets protokol
 • Håndtere de praktiske præanalytiske opgaver i forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af de kliniske forsøg, i tæt samarbejde med den tilknyttede afdeling og øvrige samarbejdspartnere
 • Sikre en ensartethed og høj professionalisme i forhold til forskningsprojekter
 • Holde dig ajour med ICH-GCP (guideline vedr. kvalitetssikring af kliniske lægemiddelforsøg) og IATA (International Air Transport Association)
 • Deltage i initieringsmøder
 • Deltage i små dialogmøder/undervisning med de forskellige samarbejdspartnere
 • Trives med en travl og ofte uforudsigelig hverdag, og konstant høje forventninger til korrekt gennemførsel af protokollerede projekter
 • Varetage afdelingens sendepunkt
 • Kunne hjælpe med blodprøvetagning på morgenrunder på hospitalets kliniske afdelinger, eller hjælpe i Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium

Kvalifikationer:
Det vil blive betragtet som særlige kvalifikationer, hvis du har:
 • Erfaring indenfor det klinisk biokemiske område
 • Et højt fagligt niveau
 • Gode samarbejdsevner, herunder evnen til at læse og håndtere uforudsigelige situationer til projektets og projektdeltagernes bedste
 • Evnen til at møde dine omgivelser med godt humør
 • En selvstændig, ansvarsbevidst, fokuseret, struktureret og professionel tilgang til arbejdet
 • Gode formulerings- og formidlingsevner i såvel skrift som tale
 • Gode engelskkundskaber i skrift og tale
 • Erfaring med akkreditering – ISO 15189
 • Gode IT-kundskaber
 • Kendskab til ICH-GCP og IATA

Ud over dette ønskes en engageret medarbejder, som vil og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Vi tilbyder:
 • En afdeling og et speciale som altid er i udvikling
 • En grundig oplæring i de specialiserede arbejdsopgaver
 • Et godt arbejdsmiljø i tæt samarbejde med engagerede og faglige dygtige kolleger
 • Gode udviklingsmuligheder

Om os:
Vidste du, at vi på Aalborg Universitetshospital har en af landets største klinisk biokemiske afdelinger, med landsdelsfunktion indenfor bl.a. blodprop- og blødningsudredning.
Afdelingen har ca. 900.000 årlige patientkontakter samt et samlet årligt antal analyser på ca. 10 mio. Vi er i dag beliggende på flere matrikler med afdelinger på Aalborg Universitetshospital Syd og Nord, Farsø, Hobro og Thisted. Vi er en moderne afdeling, der arbejder på højt fagligt niveau under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse. Vi er til stadighed med til at udvikle det biokemiske speciale, hvorfor forskning, udvikling og undervisning er synlige og vigtige elementer i afdelingen.

Arbejdsmiljøet prioriteres højt og alle medarbejderes trivsel, faglige og personlige udvikling er væsentlig for afdelingens fremdrift. Ud over kompetenceskoler for personalet, er afdelingen uddannelsesansvarlig og varetager undervisning for medicin- og bioanalytikerstuderende.
Klinisk Biokemisk Afdeling er DANAK akkrediteret, og arbejder efter ISO 15189 standardens retningslinjer.

Vil du vide mere:
Kontakt chefbioanalytiker Mona H. Rosenbeck, mobil 20362627 eller projektkoordinator Lisbeth Lundbye Jacobsen, mobil 41785847 for yderligere oplysninger om stillingerne.

Det praktiske:
Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. maj 2024 eller snarest mulig derefter
Der er tale om faste fuldtidsstillinger uden vagtforpligtelser.

I Region Nordjylland skal der indhentes reference på alle nyansatte. Referencen skal være fra sidste ansættelsesforhold. Du bedes derfor skrive i ansøgningen, hvem vi må kontakte.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for ikke-ledende personale på sundhedskartellets område, mellem Danske Bioanalytikere og Region Nordjylland.

Samtalerne forventes afholdt i uge17.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt