Lægesekretærer/Sundhedsadministrative koordinatorer søges til barselsvikariater

Vi har 2 ledige barselsvikariater i Fællessekretariatet Thisted, Aalborg Universitetshospital. Vikariaterne er begge på 1 år og som udgangspunkt på fuld tid.

Barselsvikariaterne er i Medicinsk/Kardiologisk Ambulatorium.
Begge ambulatorier dækkes af Medicinsk Ambulatoriums Sekretariat, hvor der er 9 – 10 ansatte.
Ambulatorierne ligger henholdsvis i Østfløjen og i Sydfløjen med gode fysiske rammer for sekretærfunktionerne. Der er daglig kontakt på kryds og tværs, samt ugentlige møder, og opgaverne bliver løst i fællesskab.

Vi søger uddannede lægesekretærer eller sundhedsadministrative koordinatorer, der er med på at dække mange forskellige opgaver på pladserne i teamet.
Der er 3 receptioner, der er bemandet med fysisk tilstedeværelse – Medicinsk Ambulatorium, Kardiologisk Ambulatorium og Daghospitalet.
Vi varetager alsidige og spændende opgaver i det medicinske/kardiologiske patientforløb. Denne helhedstilgang kræver både et godt overblik, fokus og fordybelse, samt gode samarbejdsevner på tværs af teamet og med mange andre samarbejdspartnere på og uden for matriklen.
Da vi dækker et bredt ambulatorie med forskellige specialer, kan der blive tale om at stillingen retter sig specifikt mod et eller udvalgte specialer.

Vi tilbyder et job i et team, hvor vi udvikler os kontinuerligt. Der er fokus på både faglig og personlig udvikling, samtidig med konstant udvikling af arbejdsopgaver og – funktioner.
Vores hverdag i teamet er præget af en stor grad af faglige udfordringer og afveksling i opgaverne.

Vi tilbyder mange forskellige spændende opgaver indenfor:
Booking og indkaldelse af patienter, samt koordinering af patientforløb.
Skrivning af notater og telefonkontakt med patienter og samarbejdspartnere.
Skrankebetjening og vejledning af patienter.
Registrering og kodning i forbindelse med patientforløbene.

Vi arbejder med åbenhed og tillid til hinanden som kolleger og samarbejdspartnere.
Der er et tæt samarbejde med både sygeplejersker og læger omkring den fælles planlægning af patientforløbene og der arbejdes med fokus på patienten og patientsikkerheden i vores patientforløb.

For at søge stillingen skal du være uddannet lægesekretær eller sundhedsadministrativ koordinator.
Du skal være parat til at lære, udvikle nye kompetencer og samtidig må du gerne dele af netop din viden.
Du må meget gerne være serviceminded og have din opmærksomhed på et godt forløb for patienterne, og du skal være indstillet på at samarbejde både internt og eksternt med flere forskellige faggrupper.

Det organisatoriske:
Fællessekretariatet er en del af Tværgående Funktioner, Thisted.
Fællessekretariatet består af lægesekretærer fra alle kliniske afsnit på matriklen i Thisted (med undtagelse af Billeddiagnostisk Afsnit) og man er derved en del af et større fagligt fællesskab. Der er samarbejde på tværs i Fællessekretariatet og man hjælper hinanden, når der er tid og mulighed for det.

Det praktiske:
Stillingerne er på 37 timer, men der er mulighed for andre ønsker eller aftaler.
Arbejdstiden ligger på almindelige hverdage.

Stillingerne er klar til besættelse fra 1. maj eller 1. juni 2024.

Ansøgningsfrist torsdag den 18. april 2024.

Samtaler forventes afholdt i uge 17. Samtalen kan efter aftale eventuelt afholdes på Teams.
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysning om stillingerne:
Leder af Fællessekretariatet Lisbeth Thomsen, lisbeth.albrecktsen.thomsen@rn.dk, 20558445
Koordinerende lægesekretær Liselotte Bagger Jensen libaj@rn.dk 97650548

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt