Tilbudsstilling til Særforanstaltninger - Sødisbakke

Særforanstaltninger er et §§107/108 tilbud, som består af afdelingerne Tårnly, Tårnbo og Løvhøj, vi har lige nu 14 beboere.

Tilbuddet er et selvstændigt botilbud og er et kombineret bo- og aktivitetstilbud. På alle afdelinger er der en høj normering, grundet beboernes funktionsniveau og støttebehov.

Flere af beboerne har psykiatriske diagnoser inden for autismespektret eller en anden psykiatrisk tillægsdiagnose. I de tilfælde hvor beboergruppen oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk via ritualiserende, udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt. Flere beboere har behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution.

Dit arbejde med beboerne tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og ressourcer. Du vil indgå i et relations orienteret arbejde med beboerne og arbejde ud fra værdierne i Gentle Teaching og Low Arousal. Endvidere arbejder vi ud fra neuropædagogiske principper, og prioriterer medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse indenfor pædagogiske praksisområder. Læs mere om Sødisbakke, Særforanstaltninger og Gentle Teaching på www.sodisbakke.rn.dk


Hvad forventer vi af dig:
 • Du skal have lyst til at indgå aktivt i et fagligt miljø og besidder et højt fagligt reflektionsniveau.
 • Vi forventer, at du har lyst til at videreudvikle dine pædagogiske kompetencer sammen med dine kollegaer.
 • Vi ved meget om mennesker og om menneskers udvikling, vi omsætter vores teori til praksis og vil udvikle os til at blive endnu bedre.
 • Du har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang.
 • Vi tror på at mennesker trives bedst, lykkes bedst og udvikler sig bedst i positive relationer. Det opnår vi ved at have en ressourceorienteret tilgang i et anerkendende miljø.
 • Du kender til at arbejde med og i strukturer, og anser det som et vigtigt redskab i den individtilpassede indsats.
 • Du kan være strukturbærer. Du kan tænke kreativt i opgaveløsningen, og forstå mennesker som tænker anderledes.
 • Du kan formulere dig på skrift og i tale og se dette som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • På afdelingerne arbejder vi med beboernes udvikling, vi arbejder med at gøre teori til praksis og praksis til teori.
 • Vi er mange mennesker om de samme mål, og det er derfor nødvendigt, at vi kan dokumentere og skriftliggøre vores arbejde på en korrekt og anvendelig facon.
 • Du er indstillet på at udvikle dig gennem sparring med kollegaer.

Hvad kan vi tilbyde dig:
 • Opkvalificering, og introduktion til arbejdet på afdelingen, herunder det faglige pædagogiske grundlag, domstyperne, medicin og grundig introduktion til beboerne på afdelingen. 
 • En mentor som hjælper med at sikre den rette introduktion til afdelingen.
 • Mulighed for at udvikle dig indenfor et fagligt speciale.
 • En arbejdsplads, hvor kommunikationen mellem beboere og medarbejdere, samt medarbejderne imellem vægtes højt.
 • Et miljø, hvor der vægtes en høj grad af faglighed.
 • En arbejdsplads, hvor samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere vægtes højt.
 • Faste team- og personalemøder, samt relevant uddannelse, kurser, temadage og faglig supervision.
 • Mødetider fra kl. 9.00 – 19.00 både hverdage og hver anden weekend.
 • Du tildeles arbejdsopgaver for dagen når du møder, og her tildeles du ligeledes den afdeling, du skal arbejde på.

Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist er den 18. april 2024.
 
Vi afholder samtaler den 22. april 2024.

Ansættelse snarest muligt efter aftale. Vi venter gerne på den rette medarbejder.

Stillingen kan søges på www.rn.dk

For nærmere oplysninger kontakt:
Tilbudsleder Mette Aagaard på tlf. 92438196
Afdelingsleder Lars Daastrup på tlf. 21329798
Afdelingsleder Benni Jørgensen på tlf. 20633321
Afdelingsleder Esther Bloch på tlf. 29355389

_________________________________________________________________________ 

Om Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisbakke
Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke er en del af Specialsektoren i Region Nordjylland. Der bor på Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisbakke i alt ca. 130 borgere, som understøttes af en samlet medarbejderstab på ca. 525 medarbejdere, der alle i et tværfagligt samarbejde bestræber sig på at give disse borgere et liv fyldt med glæde og livskvalitet.

Området er opdelt i fem specialiserede botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Det enkelte tilbud ledes af en tilbudsleder samt et antal afdelingsledere. Området er ledet af en områdechef.

De seks pædagogiske tilbud supporteres af områdets Servicefunktioner, herunder Administration, Køkken, Vaskeri, Rengøring og Teknisk afdeling samt ledelsesunderstøttende funktioner under Professions- og Ledelsessekretariatet.
Vil du vide mere kan du orientere dig i følgende: Hvis du har lyst til at møde nogle af Specialsektorens medarbejdere, så kig med her:
Om at være ansat i Specialsektoren (rn.dk)

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt