Hjerte-lunge-Karkirurgisk operationsafsnit TV-OP søger operationssygeplejerske til fuldtidsstilling med ansættelse 1. juni 2024

Hjerte-, lunge- og Karkirurgisk operationsafsnit TV-OP søger operationssygeplejerske til fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1. juni 2024

Vil du være en del af de bedste i landet?
Vil du arbejde i high performance teams?
Er din sygepleje baseret på omsorg, nærvær og professionalisme?
Er du en god kollega, der ser samarbejde som fantastisk og nødvendigt?
Vi kan tilbyde et spændende operationsafsnit med fagligt stolte og kompetente operationssygeplejersker

Om jobbet
Vi hedder Hjerte-, lunge- og Karkirurgisk Operationsafsnit og hører til Hjerte- og Lungekirurgisk Afdeling.
Vi blev i 2021 kåret som landets bedste indenfor aortaklapoperationer samt fik en andenplads indenfor hhv. bypass operationer, lungecanceroperationer og perifer bypass operationer.
Vi yder operations-assistance til patienter, der skal opereres for hjerte-karsygdomme og lungekræft.
Derudover varetager vi operations-assistance til anlæggelse og fjernelse af centrale venekatetre.
Vores afsnit er præget af et højt kvalitets – og aktivitetsniveau, hvor teamsamarbejdet er helt central for et godt og sikkert patientforløb. Vi opererer på 4- 6 lejer på alle hverdage.
Der er udelukkende sygeplejersker ansat, hvilket præger kulturen i afsnittet. Det giver perfekte muligheder for sparring og udvikling af operationssygeplejen på daglig basis.
Vi har 4 specialeansvarlige sygeplejersker for henholdsvis hjertekirurgien, lungekirurgien, karkirurgien og for de centrale venekatetre.
Ligeledes har vi en sygeplejerske med ansvar for udvikling.  Afsnittet modtager sygeplejestuderende på 2. semester, hvilket varetages af to kliniske vejledere i samarbejde med en sygeplejerske med ansvar for uddannelse og undervisning.

Om dig
 • Fagligt engageret med lyst til at udvikle sygeplejen i et operationsafsnit
 • God til at samarbejde mono- og tværfagligt
 • En sygeplejerske, der kan bevare overblikket og træffe beslutninger i pressede situationer
 • Indstillet på at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Interesseret i den spændende udfordring i at arbejde mod det nye Aalborg Universitetshospital ( NAU)
 • Uddannet i minimum 2 år – gerne erfaring med operationssygepleje
Vi tilbyder
 • Et individuelt tilrettelagt og målrettet oplæringsforløb med mentor og introduktionssygeplejerske
 • Et travlt, men velfungerende operationsafsnit med fagligt kompetente sygeplejersker, der vægter patientsikkerhed og nærvær i mødet med operationspatienten
 • Et godt arbejdsmiljø
Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker, jordemødre og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelings-niveau frem for afsnits-niveau. Formålet med denne ændring handler om:
 • At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt både i dybden og i bredden
 • At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne
 • At styrke din faglighed og dine kompetencer inden for det samlede speciale
 • At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene
Dit primære ansættelsessted er Hjerte-, lunge- og Karkirurgisk Operationsafsnit (TV-OP).
Du kan, ud fra en faglig begrundelse, eventuelt forvente, også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under Hjerte- og Lungekirurgisk Afdeling. Det er ikke aktuelt i den nuværende organisering.
Indtil videre vil du være ansat i skiftende vagter. Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner. Nærmere information følger til ansættelsessamtalen.

Vil du vide mere
Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske for Hjerte-, lunge- og Karkirurgisk Operationsafsnit:
Annette Kirkegaard Pedersen
Mobil: 2065 9462

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 18. marts 2024.
Der vil være ansættelsessamtaler torsdag den 4. april 2024.
I ansøgningen til stillingen bedes oplyses referencer.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt