Overlægestilling - Iskæmi/PCI, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, søger en overlæge til at indgå i vores team vedrørende iskæmisk hjertesygdom samt til at varetage PCI-vagt funktionen.

Vi søger en overlæge, der mestrer KAG og PCI og som sammen med det eksisterende team kan være med til at sikre høj kvalitet, samt stimulere den videnskabelige udvikling af området. Funktionen tænkes ind i vores iskæmiteam omfattende KAG/PCI, MR og hjerte-CT.

Arbejdet som overlæge vil også omfatte tjeneste ved Hjertemedicinsk Ambulatorium med udredning og opfølgning af patienter med angina pectoris. Den præcise sammensætning forventes forhandlet med ansøger udfor kompetencer og ønsker.
 
Vi tilbyder:

Et alsidigt arbejde vedrørende mange komplekse hjertemedicinske problemstillinger.
Dygtige og engagerede kollegaer.
Et godt læringsmiljø.
Tæt samarbejde med kollegaerne på tværs af det kardiologiske speciale inklusive thoraxanæstesi og thoraxkirurgi.
Gode forskningsmuligheder.

Vi søger:
En speciallæge med dokumenteret uddannelse og betydelig erfaring med koronar-intervention, som skal kunne indgå i vores PCI vagtlag uden særlig oplæring.
En engageret formidler og underviser af både yngre læge kollegaer og medicinske studenter tilknyttet afdelingen
En medarbejder med engagement for faget som helhed og subspecialet i særdeleshed
En medarbejder der er fleksibel og samarbejdsvillig og har lysten til at indgå i teams på tværs af faggrupper
Vi ser gerne at ansøger har dokumenteret forskningsaktivitet

Om Kardiologisk Afdeling
Kardiologisk Afdeling har højtspecialiseret funktion indenfor iskæmisk hjertesygdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdom, thorakale aortaaneurismer, pericardiesygdomme og tromboemboli.

Afdelingen har to monitorerede sengeafsnit med henholdsvis 14 og 25 senge. Vi er en travl og effektiv afdeling med omk. 6000 invasive procedurer, 8000 indlæggelser og > 30.000 ambulante kontakter, heraf 15.000 ekkokardiografier.

Lægestaben består af 6-8 introstillinger, 8 HU-stillinger, 32 speciallæger, heraf 3 professorer. Vi har 3 vagtlag; FV, BV og speciallægevagt (PCI, arytmi, ekko).

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Niels Holmark Andersen, tlf. 97665504, e-mail n.holmark@rn.dk, eller ledende overlæge Martin Kirk Christensen, tlf. 97664454, e-mail m.kirk@rn.dk 
Samtaler afholdes 29. februar 2024. 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt