Afsnit for Akut og Multisygdom søger sygeplejersker, som er klar på en helt ny og spændende afdeling!

Kære sygeplejerske.
Ønsker du at arbejde ud fra et holistisk menneskesyn, fremme lighed i sundhed, og samtidig prøver kræfter af med de akut syge patienter som kræver specialiseret sygepleje såvel som den multisyge patient? Så er det til os du skal sende en ansøgning til. Vi står klar til at tage imod dig med et veltilrettelagt introduktions- samt oplæringsprogram OG en masse fantastiske kollegaer.
Om du er nyuddannet eller har flere års erfaring, så er det vigtigste for os, at du får en god oplæring og introduktion til afdelingen. Derfor har vi stort fokus på, at du føler dig taget godt imod og på den måde bliver tryg og kompetent til at varetage de opgaver og funktioner, vi har her i afdelingen.

Om afdelingen
Vi er et nyligt sammenlagt afsnit, der i dag er opdelt på to etager; Afsnit for akut og Multisygdom, Stuen (tidligere AMA) og 5 etage (tidligere M1, medicinsk afdeling). I løbet af foråret bliver vi (endeligt) lagt fysisk sammen, og bliver dermed én stor dejlig afdeling og personalegruppe. En spændende og udfordrende, men længeventet rejse!
Som udgangspunkt har man som sygeplejerske hidtil haft sin gang enten i Stuen (AMA) eller 5. etage (M1). Om du skal starte dit virke på den ene eller anden etage indtil sommer (hvor byggeriet gerne skulle stå færdigt) kan vi drøfte til en evt. ansættelsessamtale.

I Stuen modtages patienterne døgnet rundt enten fra deres eget hjem via egen læge, vagtlæge, AMK eller fra andre afdelinger fra AAUH.
I Stuen har vi også en småskadeklinik tilknyttet, hvor vores behandlersygeplejersker varetager patienter med småskader
5 etage adskiller sig idag fra Stuen ved, at patienterne udelukkende flyttes til afdelingen via overflytninger fra Stuen eller andre medicinske afdelinger i Aalborg.
Hverdagen hos os er dermed alsidig og fyldt med fagligt spændende udfordringer, da vi (uanset etage) beskæftiger os med mange medicinske specialer.

Derudover er der en del ambulant aktivitet tilknyttet afdelingen, såsom hjertesvigts- og AFLI-klinik, kardiologisk ambulatorium, medicinsk dagafsnit/subakut samt et stort medicinsk ambulatorium.

Hvem er vi?
Vi er en dejlig blandet flok af både unge og ældre sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter med forskelligt erfaringsniveau. Vi samarbejder tæt med læger, fysioterapeuter, diætister og ergoterapeuter. Hos os er det gode samarbejde helt essentiel og kollegial sparring en selvfølge, da det giver et godt arbejdsmiljø, og det bidrager til gode patientforløb. Her skal det være rart at komme på arbejde! Derfor vil man også opleve en uformel omgangstone, humor og godt kollegaskab med mange gode grin. Da vi godt kan lide hinandens selskab, afholder vi også sociale arrangementer uden for arbejdstid.
Hvad enten du er uerfaren eller en erfaren sygeplejerske er udviklingspotentialerne mange her i vores afsnit trods det faktum, at der er tale om et mindre sygehus. Vi varetager mange funktioner selvstændigt, idet vi eksempelvis ikke har et hjertestopshold ved hjertestop eller andre akutte situationer. Vi står selv med i MAT-teamet sammen med læge, paramediciner og anæstesisygeplejerske, indtil patienten er stabil eller kan overflyttes til intensiv eller anden specialafdeling. Netop derfor lægger vi stor vægt på simulationstræninger i hjertestop, scenarietræning og undervisning, så vi er trygge og godt klædt på til de akutte situationer.

Hvad kan vi tilbyde?
 • Kompetencekort, så mentor og man selv kan følge sin udvikling.
 • Følgedage i afdelingen.
 • Mentorordning (man bliver koblet til 2. faste sygeplejersker)
 • Introduktion til tavlemøder og tværfagligt samarbejde.
 • Oplæring i højtspecialiserede opgaver som f.eks NIV- og Airvobehandling samt løbende vurderinger med a-gas.
 • Simulationstræning x 2 årligt
 • Ugentlig undervisning, både af spændende mennesker udefra, læger, studerende eller andre med relevante emner på hjertet
 • Personalemøder der er fastlagt til hver 3. måned
 • Mulighed for arbejde i ambulatorier på sigt.
 • Mulighed for behandleruddannelse på sigt.
 • Godt-fra-start-kursus til nyuddannede sygeplejersker.
 • Godt greb om sygeplejen kursus for de erfarne sygeplejersker.
 • Generelt er vi et afsnit, der vægter udvikling og kvalitet højt. Både generelt, men også hos den enkelte medarbejder. Derfor er vi aktive med nøglefunktioner, kurser, uddannelse alt efter, hvad der giver mening for den enkelte. Mulighederne er flere, da vi er et alment medicinsk afsnit.
Vi søger
 • En sygeplejerske der har lyst og mod på at blive udfordret fagligt såvel som personligt.
 • Kan prioritere i opgaver, arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Har et godt humør og som bidrager til det gode arbejdsmiljø i en til tider travl og uforudsigelig hverdag.
 • Er nysgerrig og reflekterende og tænker kreativt i løsningen af opgaver, samt synes det er spændende at være med til at præge udviklingen af sygeplejen i afdelingen, med det holistiske menneskesyn og det gode patientforløb i fokus.
Løn og ansættelsesforhold:
 • Der er ansøgningsfrist den 26/2-24. Stillingen er fast med opstart den 1/4-24 eller efter nærmere aftale
 • Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og DSR.
 • 37 timer eller efter ønske
 • Arbejde hver 3. weekend – det påregnes at 1-2 af dagene er 12 timers.
 • Max 6-8 aften eller nattevagter fordelt på fire uger.  
 • Stor indflydelse på vagtplan via vores vagtplanlægningssystem arbejdsliv og privatliv skal hænge sammen.
 • Løntillæg for at arbejde på medicinsk afdeling.
 • Gode muligheder for personlig udvikling samt videreuddannelse.

Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt