Cheflæge til Medicinsk Afdeling på Regionshospital Nordjylland

Har du både faglige ambitioner, gennemslagskraft og gode samarbejdsevner? Så kan det være dig, vi har brug for som ny cheflæge for Medicinsk Afdeling på Regionshospital Nordjylland. 

Du kan se dig selv gå forrest i arbejdet med at skabe retning og resultater for Medicinsk Afdeling, Regionshospital Nordjylland til gavn for patienten. Du kan skabe grundlag for høj kvalitet og dynamisk udvikling. Du har lyst til ledelse og kan motivere, engagere og inddrage afdelingens mange fagligt velfunderede medarbejdere og sikre, at vi kollektivt arbejder mod samme mål. Og du kan styre driften med sikker hånd sammen med resten af afdelingsledelsen og den udvidede afdelingsledelse. 

Den demografiske udvikling tilsiger, at der skal findes nye veje i den samlede patientbehandling de kommende år. Dermed store forventninger til at du kan og vil præge den faglige udvikling de kommende år. Alt sammen så vi kan give alle medicinske patienter den rette behandling. 

Har du dertil en synlig, udadvendt og nærværende ledelsesstil, gennemslagskraft og formår via dialog at skabe lydhørhed og opbakning til dine beslutninger, kan vi på Regionshospital Nordjylland give dig de bedste rammer for at udfolde dine ambitioner og udvikle dig som leder på højt niveau. 

Vi er et veldrevet hospital med en flad ledelsesstruktur, så vejen fra ide til handling er kort. Hospitalet har fire matrikler og optageområdet dækker ca. 200.000 indbyggere.  

Medicinsk Afdeling 
Medicinsk Afdeling på Regionshospital Nordjylland er i stor udvikling, både internt i afdelingen, men også i samarbejde med primærsektoren.  

Som cheflæge vil du blive en del af en stærk og dygtig afdelingsledelse, som både er ambitiøse og visionære.  Vi har sammen i afdelingsledelsen det overordnede ansvar for ledelse på 4 niveauer: strategisk, fagligt, personale, administrativt/driften. Som afdelingsledelse har vi også ansvar for afdelingens samlede budget samt økonomiansvar for teknologier, drift og ressourcer, så der skabes sammenhængende og sikre patientforløb. 
 
På Medicinsk Afdeling skal du, sammen med den øvrige afdelingsledelse, stå i spidsen for tre sengeafsnit med i alt 52 senge og 5.300 indlæggelser årligt. Afdelingen omfatter desuden ambulatorier for alle tilknyttede specialer. Udover dig som ledende overlæge består afdelingsledelsens på Medicinsk Afdeling af en chefsygeplejerske og den ledende lægesekretær. Se i øvrigt funktionsbeskrivelsen. 

Lægestaben består, ud over cheflægen, af 6 ledende overlæger,1 uddannelsesansvarlig overlæge, 20 overlæger, 5 afdelingslæger og 36 uddannelseslæger.  

Hospitalet vægter et godt uddannelses- og arbejdsmiljø højt. Som cheflæge for Medicinsk Afdeling forener du rammerne og retningen for de medicinske specialer med faglig og personlig udvikling i medarbejdergrupperne. Du ved, at personalets trivsel er afgørende for, at vi kan yde det bedste til patienterne. 

Rekruttering, fastholdelse og uddannelse af læger har særlig høj prioritet. Medicinsk Afdeling har med succes udviklet og udbygget den indsats de senere år, og du skal sikre fortsat fokus på disse opgaver. 

Cheflægen er, sammen med de ledende overlæger samt den øvrige afdelingsledelse, ansvarlig for kvaliteten af behandlingen indenfor de lægefaglige specialer i Medicinsk Afdeling. Afdelingen består af følgende specialer med hver sin ledende overlæge: 
 • Lungemedicinsk 
 • Medicinske Mave- og Tarmsygdomme 
 • Gigt- og Rygmedicinsk  
 • Ældremedicinsk, herunder Palliativt Team 
 • Diagnostisk Center/Daghospital/Enhed for Medicinsk Hjemmebehandling 
 • Sportsmedicinsk Center 
 • Fælles drifts- og uddannelsesenhed for Yngre Læger 
Dertil er der et meget tæt samarbejde med især Afdeling for Hjerte- og Hormonsygdomme samt Akutafdelingen. 
 
 Din erfaring og dine kompetencer  
 • Det vigtigste er, at du brænder for ledelse og har lyst til at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer.  
 • Du er en rollemodel i dit lederskab og kan bane vejen for et inspirerende og udviklende samarbejde med de øvrige ledende overlæger og medarbejdere.  
 • Du er en god sparringspartner på de strategiske niveauer og kan repræsentere Regionshospital Nordjylland i nordjyske og nationale faglige sammenhænge.   
 • Du har visioner og vil være med til at tegne stregerne for den fremtidige udvikling af Medicinsk Afdeling og hospitalet.  
 • Du kan samarbejde og skabe samarbejde, her forstået som din evne til at formulere fælles mål på tværs af faggrupper, der giver mening og motiverer alle medarbejdere.  
 • Du skaber overblik, tænker strategisk og kan arbejde med budget og økonomi.  
 • Du kan sammen med dine kollegaer i afdelingsledelsen udarbejde og eksekvere de strategiske indsatser og føre dem ud i livet.  
 • Du er tydelig og nærværende i dit lederskab.  
 Vi kan tilbyde  
 • Du vil blive en del af et hospital, hvor samarbejde på kryds og tværs karakteriserer hverdagen.  
 • Du vil være en del af et miljø med korte kommandoveje og tværfaglige samarbejdspartnere som er tæt på.  
 • Du vil blive en del af en arbejdsplads med plads til højt humør, med en uformel omgangstone, hvilket også præger hele hospitalet.  
 • Du vil være en del af et regionshospital med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø med fokus på medmenneskelighed, også i kontakten med vores patienter.  
 • Du vil få mulighed for at sætte dit aftryk i den fremtidige udvikling af Medicinsk Afdeling.  
 • Du vil få mulighed for at indgå i en forhandling omkring dine muligheder og vilkår i stillingen, da vi kan være fleksible ift. den rette kandidat.  
Læs mere om opgaven som cheflæge 
Læs mere om Region Nordjylland og de aktuelle fokusområder 
Læs mere om ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland 
 
Nysgerrig? 
Genkender du dig selv i ovenstående, så lad os høre fra dig.
Du er meget velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Charlotte Birkmose Rotbøl, tlf. 22 11 02 07. eller på mail c.rotboel@rn.dk  
Ansøgningsfrist: 6. marts 2024. 
Samtaler forventes afholdt mandag i uge 12.
Tiltrædelse 1. maj 2024 eller efter nærmere aftale. 
Løn- og ansættelsesvilkår: Overenskomstansat i henhold til aftale vedr. lægelige chefer. 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt