HR-udviklingskonsulent til Regionshospital Nordjylland

Er du en dygtig forandringsagent? Brænder du for HR-relaterede udviklingsopgaver, bl.a. indenfor rekruttering og fastholdelse, hvor du ser, at nye værdier og nye generationer kalder på nye arbejderformer og muligheder for at nytænke bemandingsplaner og vagtplanlægning?

Vi søger en HR-udviklingskonsulent til at styrke vores HR-funktion i arbejdet med at understøtte og udvikle vores hospital. Stillingen er et barselsvikariat, som er gældende året ud, med mulighed for forlængelse.

Vi har brug for dig…
…som brænder for HR udviklingsopgaver, og som med din strukturerede tilgang og systematiske forståelse omsætter HR-strategier til konkrete handlinger. Det kan fx være indsatser i vores Firkløverplan, hvor vi strukturerer arbejdet med at tilvejebringe tilstrækkelige kompetencer og ressourcer under overskrifterne: Kompetencer, Vilkår, Organisering og Ledelse.

Da vi er en forholdsvis lille administration, i relation til Hospitalets størrelse, vil det være nødvendigt, at du også er åben overfor andre opgaver, udover HR-området.

Du besidder en dyb forståelse for menneskelige ressourcer, relationer og organisationskultur og har en naturlig nysgerrig, positiv og opsøgende tilgang til arbejdsopgaverne. Du har fokus på at binde processer sammen og samle trådene, og du servicerer og giver kompetent sparring til vores afdelingsledelser og Hospitalsledelsen. Du er en god formidler og har et skriftligt gen.

For at lykkes i jobbet er det afgørende, at du formår og trives med at arbejde forholdsvist selvstændigt. Vi forventer ikke, at du har svaret på alting. Det er i stedet afgørende, at du kan navigere i hvor og hvornår, det er relevant at inddrage dine kolleger, Hospitalsledelsen, øvrige chefer på Hospitalet, regionens Fællesadministration eller endda øvrige hospitaler i regionen.

Da stillingen er et vikariat vil det være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med analyse af HR-data (vi anvender Silkeborg Data og Qlik) og/eller har været i lignende stilling med kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation.

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men du har formentlig en baggrund i samfundsvidenskab, sociologi, organisationsteori, HR-administration eller lignende.

Vi tilbyder dig...
… et spændende og alsidigt job med frihed under ansvar. Du får stor indflydelse på dine opgaver og fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. Du bliver en del af et godt fagligt miljø med en uhøjtidelig tone. Vi vægter at have det sjovt sammen og har kolleger med mange forskellige fagligheder. Hospitalet har for nyligt gennemgået en justering af ledelsesorganiseringen og vi har netop nu fokus på at sætte vores administrative kompetencer i spil på den mest givende måde.

Eksempler på dine opgaver:
  • Udarbejdelse af HR-årshjul og model for, hvordan og hvornår der følges op i hospitalets mødefora
  • Udarbejdelse af systematik for, og understøttelse af, arbejdet med bemanding og vagtplanlægning på hospitalet
  • Procesplanlægning og -opfølgning på arbejdet med indsatserne i Firkløverplanen
  • Udarbejdelse af generelle fremstillinger og præsentationer til Hospitalsledelsen, herunder bidrage til arbejdet med at implementere eDoc Agenda på Hospitalet
  • Tovholder og sekretær i Råd for HR og Uddannelse
Vil du vide mere?
…er du velkommen til at kontakte økonomi- og planlægningschef Morten B. Ziegler på tel. 40208413 eller strategisk koordinator Helle Madsen på tel. 22491898.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er d. 23. februar 2024. Vi forventer at holde samtaler d. 4. marts.
Stillingen ønskes besat så snart som muligt.
Stillingen er på 37 timer/uge. Løn forhandles i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdssted vil være på Hospitalet i Hjørring. Der er mulighed for hjemmearbejde, når det passer ind i opgaveløsningen.

Om Regionshospital Nordjylland
Regionshospital Nordjylland betjener den nordlige del af regionen. Hospitalet er geografisk lokaliseret med akuthospital i Hjørring, et lokalhospital med kirurgiske og medicinske funktioner i Frederikshavn, en neurorehabiliteringsenhed i Brønderslev og et gigt- og rygcenter i Skagen. Vi udvikler vores udredning, behandling og pleje, så vi altid er blandt de bedste hospitaler inden for de specialer, vi løfter til gavn for borgerne i Vendsyssel. Medarbejderne er hospitalets vigtigste ressource, og vi bestræber os på at tilbyde de uddannelsesmæssige og kompetenceudviklende aktiviteter, som der er behov for og som efterspørges.
På vores hjemmeside kan du læse mere om Regionshospital Nordjylland (rn.dk)

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt