Drømmer du om at prøve kræfter med børnessygeplejen? Så grib chancen her.

Sygeplejersker søges til modtagelsen/ dagafsnittet for Børn og unge, Aalborg Universitetshospital
 
I børnemodtagelsen modtages akut syge børn og unge i alderen 0 - 18 år.
Vores kerneopgave er at skabe gode, sikre og effektive patientforløb for akut syge børn og unge samt deres familier samt at skabe gode og trygge elektive patientforløb med fordybelse i de forskellige specialer. Det er vi rigtig gode til, og sikrer samtidig plads til at vi sammen og hver for sig kan udvikle os inden for sygeplejen.
Vi arbejder familiecentreret og inddrager familien i det omfang det er muligt i forhold til pleje og behandling af barnet eller den unge. Vi værdsætter samarbejdet med familierne. Samarbejdet indebærer blandt andet en høj grad af koordinering, information, vejledning og støtte samt pædagogiske tiltag.

Som sygeplejerske hos os er det vigtigt at du brænder for den akutte og uforudselige sygepleje samt har lyst og evner til at fordybe dig i subspecialer.

Da vi har 2 kollegaer der er gået på barsel, søger vi 2 engagerede kollegaer, som har lyst til at være en del af en spændende og velfungerende afdeling.

Som sygeplejerske hos os vil dit ansættelses sted være i modtagelsen for Børn og Unge kombineret med vores dagafsnit for Børn og Unge.

Vi søger:
Pr. 1. april eller snarest muligt 2 sygeplejersker til barselsvikariater i 6 mdr. (32 timer og 37 timer om ugen) - henholdsvis dag/nat
 
Hvem er vi:
Børneafdelingen har flere funktioner på højt specialiseret niveau.
I modtagelsen modtager vi akutte syge børn og unge i alderen 0 - 18 år. De kommer med mange forskelligartede tilstande, hyppigst medicinske sygdomme som for eksempel: astmatisk bronkitis, pneumoni, meningitis, feberkramper også enkelte kirurgiske tilstande, mest af urologisk karakter. Derudover modtager vi også børn grundet bekymring fra forældrene, her ligger der er en stor pædagogisk rolle.
Arbejdet er derfor meget alsidigt – ca. 1/3 del indlægges, de resterende færdigbehandles i modtagelsen. 

Dagafsnittet er et alment børnemedicinsk afsnit som modtager børn til udredning, pleje og behandling samt opfølgning. Den daglige åbningstid er fra kl. 7.30-16.00 alle hverdage.
Vi ser børn og unge med infektionssygdomme, astma, allergi, epilepsi, multihandicaps, ernærings- og trivselsproblemer, endokrinologiske problematikker og test, gastrologiske patienter til udredning og behandling, patienter med psykosociale årsager.
Både modtagelsen og dagafsnittet er praktiksted for sygeplejerskestuderende.
 
Vi tilbyder
 At arbejder hos os betyder en spændende, udfordrende og uforudsigelig hverdag med masser af ansvar og fleksibilitet i jobbet. Opgaverne giver mulighed for både faglig og personlig udvikling. Vi lægger vægt på tværfaglighed og samarbejde, og vi lytter til og inddrager hinanden.
 
Vi er et hold af engagerede sygeplejersker, hvor nogle er nyuddannede og andre har mange års erfaring. Fælles for os alle er at vi gerne videndeler på et fundament af høj faglighed og godt kollegialt samarbejde.
 
Vi tilbyder et fagligt miljø, som kontinuerligt er under udvikling, og hvor der er mulighed for at fordybe sig i pædiatrien.
Vi prioriterer debriefing efter svære forløb og hændelser.
 
Vi anerkender at indflydelse på egen arbejdstid har stor betydning, og prioriterer vagtplanlægning højt.

Vi glæder os altid til at møde nye kollegaer, og tager godt imod dig når du kommer. Som vores nye kollega følger du et skræddersyet oplæringsforløb, og du deltager i et 3 dags børnekursus. En gang om året deltager alle sygeplejersker i en faglig dag.
 
Om dig
 Du brænder for børne/unge - og forældre samarbejdet.
Du er selvstændig og ansvarsfuld.
Du tager initiativ og ser muligheder frem for begrænsninger.
Du er positiv og tillidsvækkende af natur.
Du har evner til at indgå i tæt tværfagligt samarbejde.
Du er fleksibel, kan arbejde i skiftende vagter, og kan arbejde i weekends.
Du har mod på nye faglige udfordringer, og på at tage aktivt del i udviklingen i afdelingen.
Du har gode samarbejdsevner i forhold til patienter, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.
Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale.
Du har flere års erfaring som sygeplejerske, og gerne erfaring i arbejdet med syge børn og deres familier.
Du trives med at arbejde i det akutte felt, og kan bevare overblikket og prioritere opgaverne i en akut situation.
 
Praktisk
 Ansøgningsfrist den 26. februar. Vi afholder samtaler den 28. februar. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftaler med Dansk Sygeplejeråd.
 
Vi arbejder i gennemsnitlig og max. hver 3. weekend i 8 timers vagter. Derudover har man typisk 8 vagter over en periode på 4 uger.

Forud for en ansættelse vil vi indhente børneattest.
 
Vil du vide mere:
 ... er du meget velkommen til at kontakte enten ledende oversygeplejerske Mette Esbensen  97663406  eller mee@rn.dk , eller klinisk afsnitskoordinerende sygeplejerske Jessica Preetzmann  97663418
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt