Yngre læger til 3-årige stillinger som Ph.d.-studerende ved Anæstesi og Intensiv

Anæstesi- og Intensiv Afdeling søger 2 yngre læger til 3-årige ph.d.-studier på fuldtid. Stillingerne er med tiltrædelse den 1. marts 2024 eller efter aftale.
Vi søger motiverede yngre læger til u-klassificeret reservelægestillinger med henblik på gennemførelse af ph.d.-studie indenfor det anæstesiologiske speciale og specifikt indenfor intensivterapi.


Specialet og afdelingen:
Anæstesi og Intensiv udgør en samlet afdeling, der dækker alle aspekter af anæstesi og intensiv medicin på matriklerne i Aalborg, Hobro og Farsø. Afdelingen består af omkring 70 speciallæger samt 24 læger under hoveduddannelse i anæstesiologi. Med 4 intensive afdelinger, 27 senge og 2400 årlige indlæggelser samt ca. 40.000 anæstesier årligt er Anæstesi og Intensiv en central del af Aalborg Universitetshospital.
Den lægelige ledelse varetages af 1 cheflæge og 6 ledende overlæger med ansvar for forskellige fag- og funktionsområder. Der er fokus på tydelig retningsgivende ledelse med gennemsigtighed, inddragelse, engagement, samspil og dialog. Vi brænder for de fælles løsninger, og succes er, når vi lykkes sammen.
 
Afdelingen har desuden et stærkt fokus på faglig udvikling, forskning og uddannelse. Der er tilknyttet et klinisk professorat ved lærestolen i anæstesiologi og 3 kliniske lektorater. Forskningsenheden for Anæstesi og Intensiv, ledet af professoren, leverer banebrydende klinisk forskning på internationalt niveau, og der er tilknyttet 4 speciallæger i deltids postdoc-stillinger. Anæstesi og Intensiv har desuden undervisnings- og uddannelsesforpligtelser, der omfatter læger under hoveduddannelse, lægestuderende og andre faggrupper. Indsatsen i relation til hoveduddannelsen koordineres af 2 uddannelsesansvarlige overlæger.
Anæstesi og Intensiv bidrager tillige ind i Den Præhospitale Virksomhed til driften af akutlægebilerne i Region Nordjylland.

Kerneopgaven i stillingen:
Ph.d.-studierne omhandler voksne kritisk syge patienter, som er indlagt på intensivafdelingerne på Aalborg Universitetshospital.
 
Det ene ph.d.-studie vil have fokus på akutte lungeforandringer hos respiratorbehandlede patienter, som udvikler akut atrieflimmer under deres indlæggelse på intensivafdeling. Der vil blive udtaget blodprøver og opsamlet lungevæske samt udåndingsluft.
 
Det andet ph.d.-studie vil have fokus på intensivpatienter, som udvikler pleuravæske under deres indlæggelse på intensivafdeling.
 
De ph.d.-studerende bliver hovedaktører i kliniske studier indenfor de to områder under supervision af deres vejledere, som alle er speciallæger i anæstesiologi. De ph.d.-studerende skal varetage dataregistrering, dataanalyse, sammenfatning og fortolkning af resultater samt formidling af resultaterne såvel skriftlig som mundtligt.
 
Stillingen vil også indeholde undervisnings- og supervisionsopgaver. Undervisningsforpligtigelsen vil hovedsageligt ligge inden for den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet.


Kvalifikationer:
Ansættelsen forudsætter en medicinsk kandidateksamen. Introstilling i anæstesiologi vil være en fordel, men er ikke et krav.


Hvad tilbyder vi:
Vi kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads i en tværdisciplinær forskningsgruppe med engagerede og dygtige kollegaer, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
Vi tilstræber et miljø med høj trivsel og faglighed, teamsamarbejdet i centrum og patienten i fokus. Der er i gruppen stor forståelse for hinandens opgaver og det vægtes højt, at alle har en god arbejdsdag.Det praktiske:
Du vil blive ansat i Anæstesi- og Intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital og tilknyttet afdelingens Forskningsenhed under ledelse af klinisk lærestolsprofessor, ledende overlæge og ph.d. Bodil Steen Rasmussen.
Forskningsenheden består af yderligere 4 seniorforskere, 2 ph.d.-studerende, 2 projekt-sygeplejersker, 1 sekretær og et antal medicinstuderende, som laver deres kandidatspeciale hos os. Forskningsenheden er bredt funderet indenfor det anæstesiologiske speciale med et stort nationalt og internationalt netværk af samarbejdspartnere.
 
Din hovedvejleder vil blive professor Bodil Steen Rasmussen i det første projekt og klinisk lektor Olav Lilleholt Schjørring i det andet projekt. Begge vejledere vil være medvejledere i hinandens projekter.

Ansøgning:
Hvis ovenstående har vakt din interesse, vil vi meget gerne modtage din motiverede ansøgning.
Du skal i din ansøgning forholde dig til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfrist er 23.02.2024

Samtaler forventes afholdt i ultimo februar.
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst og konkret lønforhandling med den forhandlings-berettigede organisation. Vi indhenter efter nærmere aftale reference.

Vil du vide mere
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakteprofessor Bodil Steen Rasmussen på telefon 9766 1864 eller mobil 2211 6272 eller

klinisk lektor, afdelingslæge Olav Lilleholt Schjørring på telefon 9766 1921 eller mobil 3118 7863.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt