Sommerferievikariater stud.med. (klinikophold i psykiatri skal være gennemført) og lægevikarer til Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd, Aalborg Universitetshospital

Vi har brug for ekstra hænder hen over sommeren og søger derfor lægevikarer eller medicinstuderende pr. 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.

Om jobbet
Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet et af vores 6 almenpsykiatriske sengeafsnit, hvor du efter grundig oplæring, skal indgå i den daglige drift af afsnittet i ferieperioden.

Som lægevikar vil ansættelsen ske med vagtforpligtelse. Som stud.med. vil ansættelsen, som udgangspunkt være i dagtjeneste på hverdage. Begge typer stillinger er på fuld tid, men aftale om andet timetal kan eventuelt indgås.
Vi er meget fleksible og tager i planlægningen et stort hensyn til ønsker om arbejdstid og fridage.

Vi lægger naturligvis vægt på gode faglige kvalifikationer samt gode samarbejdsevner.

Om os
Psykiatrien i Region Nordjylland er i konstant udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Endvidere er det Psykiatriens vision at sikre høj kvalitet i løsningen af psykiatriens opgaver til gavn for patienter, brugere og pårørende.
Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Vi arbejder ud fra Den patientnære ledelsesorganisering. På baggrund heraf er Psykiatrien i Region Nordjylland organiseret i disse områder:
  • Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
  • Retspsykiatrisk Afdeling
  • Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord
  • Ældrepsykiatrisk Afdeling
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd dækker åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion.
Børne- og Ungdomspsykiatrien samt Retspsykiatrisk Afdeling har begge sengeafsnit og ambulante funktioner. Disse tre afdelinger er alle placeret i Aalborg.
I Brønderslev har vi Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord samt Ældrepsykiatrisk Afdeling, som begge har forskellige sengeafsnit og ambulante tilbud.

Psykoselidelser, inklusive OPUS, hører under Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd, og har adresse på Brandevej 5 i Aalborg Øst.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseslæge Ida Kattrup på 97 64 36 19 eller idk@rn.dk.

Det praktiske
Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi straffeattest og børneattest.
I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.
Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse: 1. juni til 31. august 2024, eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: søndag d. 3. marts 2024
Ansættelsessamtaler: tirsdag d. 12. marts 2024

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt