Ledende lægesekretær søges til Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Som ledende lægesekretær i en ny samlet Ortopædkirurgisk Afdeling, der dækker hele Region Nordjylland, vil du få en unik mulighed for at sætte retning for hele det ortopædkirurgiske område.
Pr. 1. maj 2024 slår vi vores nuværende fem ortopædkirurgiske afdelinger sammen til én og ansætter en ny afdelingsledelse for at styrke ortopædkirurgien og sikre en bedre samlet ressourceudnyttelse. Der er i dag funktioner på fem matrikler og ca. 500 ansatte.
Har du en entreprenør i maven, og motiveres du af at optimere processer, så patienter og medarbejdere får smidige patientforløb og arbejdsgange? Har du viljen og lysten til at lede mennesker og områder og få andre til at lykkes? Så vil vi gerne høre fra dig.


Rollen som ledende lægesekretær
Som ledende lægesekretær indgår du i afdelingsledelsen for den nye ortopædkirurgiske afdeling sammen med cheflægen og chefsygeplejersken, som leder specialet i tæt samarbejde med lærestolsprofessoren.
I afdelingsledelsen har I det overordnede ansvar for at sætte retningen for afdelingen samt koordinere og inddrage afdelingens ledere i forhold til ledelse på flere områder: strategisk, fagligt, personale, administrativt/driften. Afdelingsledelsen har ansvar for det samlede budget og økonomiansvar for teknologier, drift og ressourcer for at sikre sammenhængende og gode patientforløb og en stabil drift. Afdelingsledelsen refererer til en vicedirektør. Ledende lægesekretær har personalereference til vicedirektøren.  
Som ledende lægesekretær har du overordnet ansvarlig for administrative og koordinerende opgaver i Ortopædkirurgisk afdeling. Den nye afdelingsledelse får mulighed for i fællesskab med vicedirektøren at fastlægge afdelingens interne organisering. Her vil du skulle have fokus på at sikre nærværende ledelse inden for dit område. Du skal kunne bidrage med rådgivning og sparring til Udvidet Hospitalsledelse i spørgsmål vedr. administrative og koordinerende spørgsmål.
Vores medarbejdere er vores vigtigste fundament, og Ortopædkirurgisk Afdeling skal være et godt sted at være ansat og under uddannelse, så vi skaber et godt fundament for rekruttering og fastholdelse. Som afdelingsleder har du ansvar for arbejdsmiljøet og et konstruktivt MED-samarbejde.
Vi håber på at finde dig, der som ledende lægesekretær har blik for at planlægge, organisere og udvikle sekretariatsløsninger, der løser opgaver i flere enheder over flere matrikler og sammen med afdelingsledelsen kan skabe en kultur, hvor nærhed, arbejdsglæde og samarbejde på tværs.
Når du lykkes i din stilling som ledende lægesekretær, formår du – sammen med dine kollegaer i afdelingsledelsen – at skabe en samlet ortopædkirurgisk afdeling med høj faglighed, sammenhængende og sikre patientforløb, udvikling og forskning, et attraktivt arbejds- og uddannelsesmiljø og en afdeling, der er i økonomisk balance. En af vejene hertil er at skabe bedre driftsoptimering på tværs af enhederne, f.eks. ved at have blik for, hvordan vi sikrer en effektiv og sammenhængende sekretariatsunderstøttelse så vi kan anvende vores operation- og sengekapacitet optimalt - gerne så vi bliver i stand til at hjemtage aktiviteter fra andre regioner og privathospitaler.


Din erfaring og kompetencer
  • Du er uddannet lægesekretær, sundhedsfaglig koordinator eller lignende og har erfaring med ledelse, og gerne en relevant lederuddannelse
  • Du skal have indsigt i, erfaring med og interesse for administrativ ledelse på sundhedsområdet og drift i en politisk styret organisation
  • Du er rollemodel og skal agere sparringspartner for medlemmer i hospitalets strategiske lederkreds, afsnitsledere samt for afdelingens øvrige personale
  • Du skal have indsigt i og interesse for økonomi- og aktivitetsstyring, kvalitetsledelse og dataunderstøttende ledelse
  • Du skal have evne til at opnå resultater på baggrund af samarbejde og koordinering
  • Du skal have gode formidlingskompetencer og evne til at kommunikere nærværende, enkelt, målrettet og troværdigt, både internt og eksternt
  • Du baserer din ledelse på vores ITOP-værdier, som er Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
  • Du kan med-lede og ser hospitalet som en samlet enhed, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden.  
  • Du kan lede sammen med andre og ser Aalborg Universitetshospital som en samlet enhed, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden. Det er en vigtig værdi for os, og vi kalder det dobbelt lederskab.

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling har et samlet budget på ca. 412 mio. kr., 460 medarbejdere - heraf 72 lægesekretærer. Det samlede ortopædkirurgiske område havde i 2023 ca.10.200 indlæggelser,17.800 operative indgreb og 79.400 ambulante besøg.
Aalborg Universitetshospital er tildelt 23 højt specialiserede funktioner inden for ortopædkirurgi.
Afdelingen har aktiviteter på Hobrovej i Aalborg, Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn samt på sygehusmatriklerne i Farsø og Thisted, der begge hører under Aalborg Universitetshospital.
I 2026 flyttes en del af afdelingens aktivitet til det nybyggede hospital i Aalborg Øst.


Din opstart
Vi vil gerne give dig de bedste betingelser for at lykkes i din nye rolle som ledende lægesekretær. Derfor vil din leder matche dig med en mentor, når du starter. Din mentor vil være en erfaren leder fra Aalborg Universitetshospital, som vil følge dig det første års tid. I tilrettelægger selv indhold og antallet af samtaler, men rammen er allerede sat.


Hvis du vil vide mere
Så er du velkommen til at kontakte vicedirektør Berit Bjerre Handberg for mere information pr. mail: b.handberg@rn.dk eller tlf.: 24850528.
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan findes her:
Stillings- og funktionsbeskrivelse - Ledende lægesekretær

Læs mere om de nuværende ortopædkirurgiske afdelinger

Læs mere om Aalborg Universitetshospital


Formalia
Der er ansøgningsfrist den 29. februar 2024 og første samtale den 13. marts 2024. Hvis ansættelsesudvalget finder det relevant, kan der indkaldes til 2. samtalerunde.
Der er opstart i jobbet den 1. maj 2024 eller snarest muligt. Du refererer til vicedirektør Berit Bjerre Handberg.
Du får hovedarbejdssted i Aalborg, men du må forvente at skulle bruge en del af din arbejdstid på de øvrige matrikler.
Løn forhandles i henhold til gældende overenskomst.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt