Projektsygeplejersker søges til Kardiologisk Afdeling

Er du sygeplejerske med interesse for forskning og kardiologi? Trives du i en stilling, der veksler mellem kliniske funktioner og forskningsrettede opgaver? Er du fagligt nysgerrig og drives af at undersøge og forbedre morgendagens pleje og behandling? Så er det dig vi søger.
Vi har pt. to ledige stillinger som projektsygeplejerske, en fast stilling og et barselsvikariat.
Stillingerne er kombinationsstillinger som projektsygeplejerske i forskningsenheden og i et af vores kardiologiske sengeafsnit afhængigt af erfaring og interesse. Din primære ansættelse vil være i forskningsenheden. Som projektsygeplejerske indgår du i et tæt samarbejde med afsnittets andre erfarne projektsygeplejersker, de forsøgsansvarlige læger, forskningsbioanalytikere og afdelingens øvrige personale, ligesom du er kontaktperson for patienter i protokolforløb..

Fagligt om os
I Kardiologisk Forskningsenhed arbejder forskningsbioanalytikere, projektsygeplejersker, sekretærer, Ph.D.-studerende med forskellige faglige baggrunde, forskningsassistenter og læger og vi har til huse i Forskningens Hus, hvor vi til dagligt arbejder tæt sammen med Lipidambulatoriet og Trombosecentret.
Kardiologisk Afdeling er en afdeling med ca. 230 ansatte. Vi varetager udredning og behandling af patienter med hjerterytmeforstyrrelser, åreforkalkningssygdom i hjertet, hjerteklapsygdom, dyslipidæmi, medfødt hjertesygdom, endokardit, hjertesvigt mv.
Kardiologisk Afdeling består af flere afsnit; Sengeafsnit S1 og S2, Kardiologisk Laboratorium, Kardiologisk Ambulatorium, Hjertemedicinsk Dagafsnit, Lipidambulatorium, Trombosecenter og Kardiologisk Forskningsenhed.
Vi tilstræber, at forskningen er tværfaglig og en del af den kliniske hverdag i afdelingen, så alle medarbejdergrupper kan bistå med relevante forskningsopgaver i dagligdagen. Vi ønsker, at patienterne får glæde af forskning med henblik på at opnå bedre udredning og behandling.
Om jobbet
Som projektsygeplejerske vil du primært varetage administrative, koordinerende og undervisningsmæssige opgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af klinisk kontrollerede forsøg. Du vil have tværfagligt samarbejde med afdelingens læger, sygeplejersker, myndigheder og medicinalindustri. Vi deltager både i multicenterforsøg, lægemiddelforsøg, deviceforsøg og egne initierede forsøg i afdelingen. Indledningsvist får du ansvar for to til tre protokoller. Du får ansvar og medansvar for bl.a. screening af deltagere, inklusion af patienter og tilrettelæggelse af protokolforløb. Eksempler på disse opgaver er kontakt med patienter, indtastning af data i projektdatabaser, uploads af undersøgelser, aflæsning af hjerterytmer, tæt kontakt og samarbejde med de øvrige kardiologiske afsnit. Opgaver, der foregår i tæt samarbejde med anden projektsygeplejerske og den forsøgsansvarlige læge. Du bliver desuden kontaktperson for patienter i protokolforløb. 
I den kliniske funktion ansættes du i et af vores vagtbærende afsnit, f.eks. S1 eller S2 afhængigt af din erfaring med det kardiologiske speciale. Som projektsygeplejerske med klinisk funktion vil du bygge bro mellem to afsnit og arbejdsområder i kardiologien. Denne model har vi erfaring med i vores nuværende personalegruppe.
Om dig
 • Du er sygeplejerske med dansk autorisation
 • Du har gerne kardiologisk erfaring
 • Du har måske GCP-erfaring eller erfaring med projektarbejde
 • Du kan have erfaring fra lægemiddelindustrien
 • Du trives med administrative opgaver
 • Du har talent for at organisere, koordinere og arbejde selvstændigt
 • Du har gode samarbejdsevner og kan bidrage til fleksible, tværfaglige arbejdsgange
 • Du har gode engelskkundskaber
 • Du kan tage beslutninger, er fleksibel og kan samarbejde tværfagligt  
Vi tilbyder
 • Mentorordning og grundig oplæring til arbejdsopgaverne.
 • At du bliver en del af vores forskningsenhed og bidrager til udvikling af fremtidens behandlinger
 • Deltagelse i afsnittets undervisning om relevante og aktuelle emner
 • Deltagelse i protokolmøder og personalemøder inden for almindelig arbejdstid
 • At du bliver del af en spændende og udviklende klinisk og kardiologisk hverdag
 • En unik kombinationsstilling, hvor du bidrager til afdelingens forskningsaktivitet og har klinisk funktion
 • Weekendvagt hver fjerde weekend
 • Fast rul med faste arbejdsdage i begge afsnit
 • Fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 • En stilling i en stor og velfungerende afdeling, hvor sygepleje og udvikling vægtes højt
 • Kardiologisk efteruddannelse til den erfarne sygeplejerske med over 2 års erfaring
 • Ansættelse i et afsnit, hvor det sociale og kollegiale samvær vægtes med plads til den enkelte
Det praktiske
Stillingen er på 37 timer/uge og indeholder begrænset vagtarbejde. 
Ansøgningsfrist er løbende: Barselsvikar ansættes, når kvalificeret ansøger haves. Fristen til den faste stilling er 10.3.24 med start d. 1.4.24 eller efter aftale. Angiv i ansøgning, hvilken stilling, der søges. Ansættelsessamtaler afholdes forventeligt d. 12. marts 2024.
For yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ledende Oversygeplejerske Charlotte Schmidt Skov, css@rn.dk, 21531349 eller Projektsygeplejerske Mette Storgaard Petersen mettestorgaardp@rn.dk, 97664552.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt