Projektleder til digital innovation på sundhedsområdet

Er du erfaren projektleder med erfaring fra sundhedsområdet & digitale løsninger? Vil du være med til at understøtte og udvikle morgendagens sundhedsløsninger i Region Nordjylland? Så har vi måske jobbet til dig.

Innovationsklinikken har hjemtaget ekstern finansiering og søger en kompetent projektleder med erfaring fra sundhedsområdet & udvikling af nye innovative digitale/AI løsninger, der vil være med til at understøtte udvikling og implementering af morgendagens løsninger i sundhedsvæsenet.

Med reference til Innovationschef og leder af Innovationsklinikken på Aalborg Universitetshospital, skal du indgå i lnnovationsklinikkens projektledelse af CAIDX projektet og understøtte afklaring og udvikling af behov og ideer fra vores kollegaer i det regionale sundhedsvæsen.

Innovationsklinikken er enheden for kliniknær innovation i sundhedsvæsenet i Region Nordjylland. Vi understøtter hele innovationsprocessen fra ide til ny sundhedsløsning, hvor vi med afsæt i konkrete behov, - og sammen med idéhaver, udvikler og afprøver nye ideer og løsninger. Vi har et tæt samarbejde med slutbrugere, aktører og erhvervsliv gennem hele innovationsprocessen for at sikre relevans, brugbarhed, implementering og skalering. Innovationsklinikken er en enhed under afdelingen Forskning, Uddannelse og Innovation i Forskningens Hus på Aalborg Universitetshospital og servicerer hele det regionale sundhedsvæsen i Nordjylland.

Uddybende om opgaven
Som projektleder i Innovationsklinikken bliver du en del af et kompetent team på 12 dygtige medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. I samarbejde med kollegaerne vil opgaverne rumme:
 • Sparring og projektformulering med idéhavere for afklaring og udvikling af løsninger
 • Deltagelse i projektudvikling og implementering af lnnovationsklinikkens strategiske projekter, herunder CAIDX projektet støttet af InterReg Baltic Sea, hvor du vil få ansvar for:
  • Overordnet projektledelse af projektet
  • Ansvarlig for dialog med bevillingsgiver og afrapportering med projektadministrationen
  • Regional koordineringsammen med afdelinger, herunder både kliniske, juridiske og IT om specifikke problemstillinger i Region Nordjylland
  • Overordnet koordinator på pilotprojekter i 2024 til afprøvning af værktøjerne, som udvikles i CAIDX
  • Implementering af resultaterne igennem regionale og nationale samarbejdspartnere og netværksgrupper  
  • Diverse ad-hoc opgaver og spørgsmål fra partnerne
 • Deltagelse i udvikling af strategiske satsninger særligt med fokus på at styrke samarbejdet med det private erhvervsliv og investorer
 • Løbende dialog og positionering af lnnovationsklinikkens aktiviteter til væsentlige interessenter, innovationsaktører og partnere
Om dig
Du har erfaring med projektudvikling indenfor digital innovation i i sundhedsområdet, og er vant til at arbejde i et tværfagligt miljø. Du er udstyret med en positiv indstilling, et godt humør og skaber fremdrift og resultater i dine opgaver.

Herudover ønsker vi os en kollega, der har:
 • Relevant videregående akademisk uddannelse
 • Dokumenterede resultater fra arbejdet med projektledelse, udvikling og gennemførelse af digitale løsninger
 • Viden om og metodisk indsigt i arbejdet med at facilitere innovation, projektudvikling og udførelse særligt inden for digitalisering
 • Stærke kommunikative evner på dansk og engelsk
Om Innovationsklinikken
Som medarbejder i Innovationsklinikken bliver du en del af et spændende og udviklende team med mange og varierende opgaver i et dynamisk tværfagligt miljø. Du vil blive en del af et team med en dygtig og ambitiøs medarbejdergruppe, der ønsker at være i front på udvikling og skalering af morgendagens sundhedsløsninger til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Innovationsklinikken har siden 2009 understøttet den forsker- og medarbejderdrevne innovation på hospitalerne i Region Nordjylland med henblik på at omsætte opfindelser og gode ideer til nye sundhedsløsninger til gavn for patientbehandlingen og det kliniske arbejde.

Innovationsklinikken er således også regionens TechTrans enhed, med ansvar for håndtering af regionens opfindelses- og patentportefølje i henhold til forskerpatentloven. Derfor samarbejder enheden tæt med Aalborg Universitet og øvrige TechTransenheder i Danmark.

Innovationsklinikken varetager en bred portefølje af sundhedsopfindelser og modtager ca. 50 indberetninger af nye ideer årligt. Ideerne er oftest på et tidligt stadige, og derfor er innovationsprocessen for sundhedsopfindelser en lang modningsproces, hvor ideerne konkretiseres, udvikles, afprøves og dokumenteres for i sidste ende at blive bragt til klinisk anvendelse som nye sundhedsløsninger. Grundet det tidlige stadie er en stor del af Innovationsklinikkens arbejde at hjælpe med hjemtag af eksterne bevillinger til at udvikle og modne ideerne samt etablere samarbejder med relevante aktører.

Innovationsklinikken har med sit virke opbygget stor erfaring med kommercialisering af sundhedsinnovation, og arbejder for at opbygge en kultur, hvor innovation tænkes ind i den kliniske hverdag, og en ramme, hvor medarbejdernes ideer kan realiseres.

Således har enheden i dag et stort netværk og er en international anerkendt innovationsenhed indenfor sundhedsområdet med stærkt fokus på at skabe resultater til gavn for patienter, borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Nordjylland. Strategisk udvikling af den kliniknære sundhedsinnovation er forankret i Innovationsklinikken, bl.a. i form af opdyrkning af strategiske internationale samarbejder og deltagelse i relevante EU-projekter og netværk, der har til formål at øge enhedens kapacitet til at løfte kerneopgaven.

Læs mere om Innovationsklinikken her Læs mere om Forskningens Hus her
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt