Introduktionslæge til Klinisk Farmakologisk Enhed

Vil du være vores næste introduktionslæge i klinisk farmakologi på Aalborg Universitetshospital?

Du har nu mulighed for at søge en introduktionsstilling (8001-68-67-i-02) i klinisk farmakologi på Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital, med tiltrædelse den 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Klinisk farmakologi er et tværgående speciale, der på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinik, farmakologi, epidemiologi og sundhedsøkonomi med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler. Du kan læse meget mere om vores speciale i ”Målbeskrivelsen for Klinisk Farmakologi, 2020” her: Målbeskrivelse  

Klinisk Farmakologisk Enhed er ansvarlig for levering af rådgivning og vejledning om lægemidler til læger i primær- og sekundærsektoren, i Region Nordjylland, samt til nationale og regionale instanser. I det daglige arbejder vi tæt sammen med Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, om varetagelse af vores fælles lægemiddelrådgivning.

Vi overvåger lægemiddelforbruget på vores hospitalsafdelinger og i regionen samt udarbejder og følger op på lægemiddelbudgettet i Region Nordjylland. Derudover underviser vi sundhedspersoner i forskellige farmakologiske emner samt har et aktivt forskningsmiljø, der blandt andet fokuserer på den patientnære forskning.

Klinisk Farmakologisk Enhed har tilknyttet en cheflæge, en uddannelsesansvarlig overlæge, en afdelingslæge (UKYL), en samfundsmediciner, 4-5 uddannelseslæger, lægemiddelakademikere, datamanagere, en sundhedsøkonom, en professor, en ph.d.-studerende og en post.doc.

Du kan finde mere information om os her: Klinisk Farmakologisk Enhed (rn.dk) og Klinisk Farmakologisk Enhed (rn.dk)

Du kan forvente
  • En alsidig uddannelse i klinisk farmakologi med mange berøringsflader
  • Et tæt samarbejde med lægerne og det øvrige personale i vores enhed
  • En varieret hverdag, som du har mulighed for selv at præge
  • En nem adgang til supervision og sparring i det daglige arbejde
  • En god mulighed for deltagelse i undervisnings-og forskningsaktiviteter
  • Et engageret og tilgængeligt uddannelsesteam
Vi forventer, at du
  • Har lyst til at lære noget om klinisk farmakologi
  • Vil engagere dig i klinisk farmakologi og bidrage til løsning af vores fælles opgaver
  • Både er god til at samarbejde med andre og arbejde selvstændigt
  • Har gode danskkundskaber i både skrift og tale
Du kan finde introduktionsstillingens uddannelsesprogram her:
Uddannelsesprogram

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og har du behov for yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Birgitte Klindt Poulsen på tlf. 97660837 eller e-mail: bkp@rn.dk  

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt