Sekretær for afdelingsledelsen på Nuklearmedicinsk Afdeling

Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver
Nuklearmedicinsk afdeling har en afdelingsledelse, der består af to Chefbioanalytikere og en Cheflæge.
Afdelingen er en central samarbejdspartner for de kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital og øvrige hospitaler i Region Nordjylland. Derudover henvises der i stort omfang fra praksissektoren.
Nuklearmedicin er på landsplan et speciale i stor vækst og Nuklearmedicinsk afdeling i Aalborg er ligeledes vokset. Det er primært PET/CT skanninger der driver væksten, hvor den klassiske nuklearmedicin i en årrække har været på samme niveau. I forbindelse med udflytning til Nyt Universitetshospital tager afdelingen endnu et spring i størrelse og muligheder, da det planlægges med Cyklotron enhed, samt stor Radiokemienhed.
Afdelingen har en betydelig forskningsaktivitet, både hvad angår egen forskning, forskning på kliniske afdelinger og kontraktforskning. Der foregår flere uddannelsesforløb på afdelingen, herunder bioanalytikeruddannelsen, radiografuddannelsen, lægeuddannelsen og sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse.
Afdelingen består af 65 personaler fordelt på bioanalytikere, radiografer, social og sundhedsassistenter, sekretærer, kemikere, fysikere, læger, professor, forskningsmedarbejder.

Hvad forventer vi:
Vi forestiller os, at du har en uddannelse, f.eks. som sekretær eller anden relevant sundhedsuddannelse. Kendskab til sundhedssektoren er en fordel, men ikke et krav. Det er ikke den faglige baggrund, der er afgørende, derimod vægtes oprigtig interesse og forståelse for de opgaver, der ligger i stillingen.
Din opgave bliver todelt; Dels skal du bistå afdelingens ledelsesteam, og dels skal du i et vist omfang indgå i afdelingens øvrige drift.
Din opgave med at bistå afdelingens ledelsesteam kan omfatte: Referent ved møder på afdelingen. Vedligeholdelse af hjemmeside og andre kommunikationsveje. Tovholder i længerevarende projekter, f.eks. årsberetning, planlægning af temadage og andre begivenheder. Håndtering af Regionens IT-systemer, bl.a. Optima, Emply, Qlik, ØS, ILS, Laboratorie vejledningen, E-doc, mødeservering.
Dine opgaver i relation til den øvrige drift er afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund. 


Hvem er du:
  • Du er kommunikativ stærk både mundtligt og skriftligt, samt kan indgå i dialog og faglig sparring på konstruktiv vis.
  • Du er ansvarlig og opsøgende i forhold til arbejdsopgaverne og kan sige til og fra, samt være selvledende i dit daglige virke. Du skal kunne trives med at være den eneste i afdelingen med ovennævnte arbejdsopgaver.
  • Du kan lide at arbejde selvstændigt samtidigt med, at du bringer dine samarbejdsevner i spil.
  • Du har en relevant uddannelse, kendskab til sundhedssektoren er en fordel, men ikke et krav. Det er ikke den faglige baggrund, der er afgørende.
  • Du formår at sætte dit eget præg på opgaveporteføljen.

Vi tilbyder:
  • En alsidig arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling
  • Selvstændige arbejdsopgaver
  • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige personaler
  • God introduktion med faglig undervisning og mentor
  • Et godt arbejdsmiljø med plads til alle

Samtaler forventes afholdt i uge 11

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest og referencer, i henhold til Region Nordjyllands ansættelsespolitik.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt