Ledende oversygeplejerske til Fællesambulatoriet, Thisted, Aalborg Universitetshospital


Fællesambulatoriet tilbyder ambulante besøg i Thisted indenfor flere specialer, herunder urologi, ortopædkirurgi, mave- og tarmkirurgi, endokrinologi og lungemedicin. Fællesambulatoriet rummer desuden Diagnostisk Center, Daghospital og Sårambulatorium.

Du bliver en del af en stor og kompleks afdeling, hvor patientforløb koordineres på tværs af afsnit, specialer og matrikler.

Vi søger dig, der som ledende oversygeplejerske vil være medskaber af en kultur præget af medindflydelse, samarbejde på tværs og fortsat udvikling af sygeplejefagligheden.

Funktionen som ledende oversygeplejerske
Fællesambulatoriet er organisatorisk indplaceret under Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, mens den lægefaglige ledelse af de enkelte specialer er forankret i de respektive specialer. Som ledende oversygeplejerske bliver du ansvarlig for den daglige drift og personaleleder for plejepersonalet i Fællesambulatoriet. Din opgave bliver at have fokus på kompetenceudvikling, faglig sparring og et godt blik for udvikling af patientforløb og nytænkning af ansvarsområder inden for de tilknyttede specialer. Du vil i tæt samarbejde med øvrige sundhedsfaglige ledere i afdelingen og på tværs af specialer få medansvar for afsnittets arbejde med udvikling, forskning og uddannelse. Du skal bidrage til, at hospitalets strategier og fokusområder udvikles og samordnes på tværs af afsnit og ledelsesområder og omsættes til kvalitet i den patientnære drift. Du vil blive en nøgleperson i samarbejdet med relevante afsnit og afdelinger på tværs, så der sikres sammenhængende og gode patientforløb. Som leder er du derfor insisterende på at sikre det gode samarbejde, fleksibilitet og synergi i plejegruppen på tværs af speciale-områderne. Du vil være med til at udvikle aktiviteten i det fælles ambulante koncept i Thisted og bidrage konstruktivt ind i de positive udviklingsprocesser, der allerede pågår.

Vi håber på at finde dig, der forstår vigtigheden af samarbejde, kan sparre med dine medarbejdere og ved, at medinddragelse og medansvar skaber et godt arbejdsmiljø med mening og glade medarbejdere, hvor alle oplever, at de er en del af noget større.

Din erfaring og kompetencer
  • Du er uddannet sygeplejerske og har erfaring med ledelse.
  • Du kan samarbejde, formulere fælles mål, der giver mening og motiverer.
  • Du kan arbejde systematisk og struktureret.
  • Du baserer din ledelse på vores ITOP-værdier, som er Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
  • Du kan skabe overblik, tænke strategisk og kan arbejde med budget og økonomi.
  • Du kan med-lede og ser hospitalet som en samlet enhed, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden.
  • Du trives i arbejdet på tværs i organisationen.

Din opstart
Vi vil gerne give dig de bedste betingelser for en god opstart. Du vil blive tilbudt en mentor, som er en erfaren leder fra hospitalet. Din mentor vil følge dig det første års tid. I tilrettelægger selv indhold og antallet af samtaler, men rammen er allerede sat. Du vil desuden have fastlagte sparringsmøder med afdelingsledelsen.

Om Aalborg Universitetshospital
Som det største hospital i Region Nordjylland spiller Aalborg Universitetshospital en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen. Vores kerneopgave er at give den bedste, sikreste og mest effektive behandling med patienten som partner, og at være et universitetshospital hvor mennesket er i centrum.

Vores værdier er indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme. Værdierne skal være tydelige i mødet med patienten og de pårørende og de gælder i samarbejdet med kolleger og samarbejdspartnere. Gennem kommunikation og koordinering skaber vi sammenhæng for hver enkelt patient, og er i det hele taget sammen om at gøre hver dag god, uanset hvad vi laver.

Vi er patientens hospital og en stor arbejdsplads for mange medarbejdere, hvor det skal være godt at være for alle. Vi har en uhøjtidelig kultur og et godt arbejdsmiljø, hvor der også skal være plads til humor og medmenneskelighed. Du bliver en del af et dedikeret og omstillingsparat hospital, der gennem forskning, uddannelse og faglig udvikling tilbyder patienten den bedste behandling.

Hvis du vil vide mere
Så er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Betina Bang på 22 68 11 51 for mere information. 

Læs mere om opgaven og rollen i funktionsbeskrivelsen.
Læs mere om Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling (rn.dk)

Formalia
Der er ansøgningsfrist den 25. februar 2024, og ansættelsessamtaler forventes afviklet den 28. februar 2024.

Du får arbejdssted på Aalborg Universitetshospital, Thisted. Løn forhandles i henhold til gældende overenskomst for ledere på Sundhedskartellets overenskomst.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt