Specialist i neuropsykologi ved Neurologisk Afdeling med funktion på Neurokirurgisk Afdeling

Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, søger neuropsykolog til funktion på Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital udreder og behandler bl.a. patienter med hovedtraumer, aneurismer og hjernetumorer. Neuropsykologen indgår i et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, lægesekretærer, diætist samt fysio- og ergoterapeuter.

Stillingens arbejdsopgaver omfatter primært udførelse af neuropsykologiske undersøgelser på indlagte og ambulante patienter, med henblik på vurdering af mulige kognitive følger og genoptræningsbehov. Vurdering af genoptræningsbehov sker i et tæt tværfagligt samarbejde med det tværfaglige team. I forhold til patienter med hjernetumorer laves præ- og postoperative undersøgelser, og deltagelse i vågenoperationer kan komme på tale. Derudover deltager neuropsykologen i udførelse af tilsyn på andre hospitalsafdelinger.
Idet afdelingen er en Universitetsafdeling vil kompetencer indenfor forskning, artikelskrivning og undervisning på akademisk niveau blive vægtet.

Stillingen indgår fagligt og organisatorisk i et team af otte neuropsykologer, der betjener Neurologisk og Neurokirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, samt Neurorehabiliteringsenhederne i Thisted, Frederikshavn og Brønderslev.

Neuropsykologens arbejdsområder:
 • Undersøgelse af indlagte og ambulante patienter i Neurokirurgisk regi.
 • Vurdering af genoptræningsbehov og udarbejdelse af genoptræningsplaner.
 • Rådgivning af patienter og pårørende.
 • Tilsyn på andre hospitalsafdelinger.
 • Undervisning og forskning.

Vi ønsker en psykolog, som:
 • Gerne er specialist i klinisk neuropsykologi, eller som er i gang med specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi.
 • Som minimum har erfaring med neuropsykologiske undersøgelser samt med mundtlig og skriftlig formidling af resultater.
 • Gerne har erfaring med neurorehabilitering og vurdering af genoptræningsbehov.
 • Trives i en uforudsigelig arbejdsdag med et varierende arbejdstempo.
 • Er opsøgende, selvstændig i udførelse af arbejdsopgaver og evner at prioritere.
 • Er fleksibel og omstillingsparat.
 • Evner at kommunikere og indgå i et ligeværdigt tværfagligt samarbejde.
 • Har erfaring med patienter med erhvervet hjerneskade og gerne med terapeutisk arbejde.
 • Har erfaring med rådgivningsarbejde over for patienter, pårørende og evt. også behandlere og myndigheder.
 • Er opsøgende med henblik på egen faglige udvikling.
 • Har kompetencer ift. forskning, artikelskrivning og undervisning på akademisk niveau.

Vi tilbyder:
 • Et engageret arbejdsmiljø.
 • Gode tværfaglige og monofaglige samarbejdsforhold.
 • Et læringsorienteret arbejdsmiljø.
 • Supervision og sparring.
               ​​​

Vil du vide mere
Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende neuropsykolog Trine Okkerstrøm Ryttersgaard på tlf. 51 82 12 69 eller neuropsykolog Henriette Hyldal Kaae på tlf. 24 66 51 91.
I øvrigt henvises til hjemmesiden www.aalborguh.rn.dk

Det praktiske
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Samtaler forventes afholdt mandag den 11. marts 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt