Ortopædkirurgisk Afdelingslæge/overlæge søges til fagområdet for håndkirurgi

En stilling som afdelingslæge eller overlæge i fagområdet for håndkirurgi til Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring, Aalborg Universitetshospital ønskes besat 1. maj 2024 eller efter aftale.

Afdelingsledelsen
Afdelingsledelsen består af en cheflæge, 2 chefsygeplejersker og en ledende lægesekretær i et ledelsesteam. Ledelsen er kendetegnet ved et tæt samarbejde, der bygger på medarbejder involvering og Regionens ITOP-værdier (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme). Der er højt til loftet, og ikke langt fra tale til handling!

Afdelingen
Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring, Aalborg Universitetshospital varetager funktioner indenfor fagområderne traumatologi, artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi, håndkirurgi, skulder-/albuekirurgi samt sår-/infektionskirurgi og amputationskirurgi.
Afdelingen har et akut sengeafsnit med 19 stationære senge med tilknyttet sårambulatorie, en dagkirurgisk afdeling med 10 sengepladser foruden ambulatorie for afdelingens øvrige fagområder. Desuden Artroskopisk Center, der varetager knæ-, skulder-albue og hoftekirurgi.
Afdelingen varetager skadestuen, som dækkes ved forvagter. Der er traumemodtagelse Level II.

Samarbejdspartnere
Du vil indgå i et samarbejde med den ledende overlæge i Farsø samt de øvrige læger i fagområdet for at styrke det tværgående arbejde.  Dette vil bl.a. indebære deltagelse i kvartalsvise fælles regionale møder med ergoterapiafsnit samt mødedeltagelse i den samlede håndkirurgiske lægegruppe i Region Nordjylland.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge med ønske om at specialisere sig / videre specialisere sig indenfor håndkirurgi.
Vi forventer, at ansøger sætter fagligheden højt samt evner at samarbejde bredt og på tværs af afdelingen og hospitalet.

Vi forventer desuden
Afdelingen har undervisningsforpligtigelse for læger i basis- og hoveduddannelse samt for medicinstuderende indenfor ortopædisk kirurgi.
Der er et stort fokus på uddannelse og læring, og du forventes at deltage i både teoretisk og praktisk undervisning af afdelingernes læger, studerende og øvrigt personale.
Der forventes interesse for deltagelse i videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.

Vi tilbyder
  • En stilling med gode muligheder for faglig udvikling og erhvervelse af nye kompetencer.
  • For afdelingslæger vil der blive udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge og/eller cheflæge med henblik på at opnå overlægekvalificering.
  • Alle speciallæger i regionen har egen uddannelseskonto.
  • En afdeling med god kollegialitet og humoristisk omgangstone.
  • En nærværende cheflæge, som vægter både faglighed og ITOP- værdier højt.
  • Individuelt introduktions program med mentorordning.

Funktionen
Du vil varetage de opgaver, som ligger i fagområdet i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger tilknyttet fagområdet samt den ledende overlæge i Farsø.

Vagtforpligtigelse
Som afdelingslæge indgår du i bagvagtslaget. Bagvagten er døgnvagt med tilstedeværelse.

Som overlæge vil du efter aftale indgå i bagbagvagtslaget.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger / FAS. Der er overfor Regionen oplysningspligt om bibeskæftigelse.
Der indhentes børneattest ved tilbud om ansættelse.
I Hjørring er der mulighed for tjenestebolig tæt på hospitalet, og der er børnepasningsgaranti i Hjørring Kommune.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats. Ansøgningen skal vedlægges kvalifikationer inden for ”speciallægens 7 roller”. Eventuelle reference personer bedes anført i ansøgningen.

Ansøgningsfrist 15. marts 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fysisk eller på Teams i uge 12/13 .

Er din interesse vakt for stillingen eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Charlotte Buch Gøthgen chbg@rn.dk, tlf. nr. 24 7768 93.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt