N1 - Særlige Pladser søger sygeplejerske


Har du lyst til at være ansat på et afsnit, hvor et af dine vigtigste værktøjer er dig selv og din tilgang til patienterne. Hos os er der fokus på den enkelte patient, vi arbejder tæt sammen i hverdagen og du står aldrig alene med dine spørgsmål eller oplevelser.
Vi har et stærkt arbejdsmiljø og et tæt fællesskab, og du vil komme til at samarbejde tværfagligt med mange forskellige kompetente og skønne kolleger. Hos os vil du hurtigt få en stor og bred viden om kompleks psykisk sygdom; vi prioriterer udvikling og løbende læring højt, fx i fastlagt sparring og supervision. Når du starter, vil du få en grundig oplæring og du vil også blive tilknyttet en mentor, så vi hjælper dig med at komme godt fra start.
Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen.

Din hverdag hos os
De Særlige Pladser i Brønderslev er et unikt sted, hvor patienterne skal forsøge at komme tilbage til en struktur i hverdagen og i livet. Mange af patienterne har dobbeltdiagnoseproblematikker, hvilket betyder svær psykisk sygdom sideløbende med en misbrugsproblematik og andre komplekse problemstillinger. Afsnittet er lukket og har en rehabiliterende opgave under Psykiatriloven.
Du vil blive en del af et tværfagligt team, bestående af læger, psykologer, social -og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og andre sygeplejersker.  Du vil også få indgående kendskab til de enkelte patienter og deres forløb. Patienterne på N1 er indlagt fra tre måneder til et år eller længere. Under indlæggelsen er der stort fokus på patienternes individuelle funktionsniveau, udredning samt videre plan og mål samt for at fordre patienternes personlige recovery-proces. Derfor er vores hverdag bygget op omkring det gode samarbejde med fokus på miljøterapi og ADL-træning. Derudover har vi adgang til egen bil, sportshal, gårdhave og sanserum.

Som sygeplejerske vil en typisk dag foregå på denne måde:
  • Opgaverne på N1 fordeles, og er både i forbindelse med afdelingens struktur og sygplejefaglige opgaver ift. den psykiatriske behandling. Dine opgaver er derfor alsidige og består fx både i medicinhåndtering, samvær med patienter, gårdvagter, dagens aktivitet, varetagelse af pædagogiske måltider og indkøb sammen med patienter. Opgaverne kan også være som ledsager til aktiviteter uden for afdelingen fx indkøb, møder og undersøgelser eller som led i udslusning på kommende botilbud i udskrivelsesforløbet.
  • Du vil være tilknyttet bestemte patienter, som du vil have det overordnende ansvar for i løbet af vagten og være del af samtaler med socialrådgiver, læge og psykolog.
  • Vores tilgang til patienternes behandling er funderet i en teamtilgang, hvor du vil blive en del af et team omkring patienter. På teammøder, hvor patienterne også er deltagende, tegnes de store streger for forløbet
  • En stor del af arbejdet på N1 består i det rehabiliterende arbejde, med udgangspunkt i hvordan patientens færdigheder og mestring understøttes, generhverves eller tillæres – du vil derfor være en stor del af patientens netværk og hverdag i arbejdet i N1.

Du kan læse mere om at være sygeplejerske i Psykiatrien her og om, hvordan vi arbejder med vores faglighed

Vi leder efter dig
Som har lyst til at arbejde med dig selv, og som er klar på at indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger. Vi hjælper hinanden, sparrer og bliver klogere sammen på kryds og tværs. Hvis du har erfaring, er det supergodt, men det er ikke et krav. Vi lærer dig, det du har brug for at lære.
Du er udstyret med en stor portion tålmodighed og er god til at skabe struktur og dele ’elefanten’ op i mindre bidder, så du følger den enkelte patients tempo og udgangspunkt. Sidst men ikke mindst håber vi på at finde en dig, der både har det gode humør med i rygsækken og som vil bidrage til vores fællesskab.

Det praktiske om vagter
Stillingen er på 37 timer om ugen i skiftende vagter dag/aften eller dag/nat.
Der er mulighed for både 8 -og 12 timers vagter alt efter din præference samt mulighed arbejde hver 3. weekend.

Har du spørgsmål
Så er du meget velkommen til at ringe til ledende oversygeplejerske Louise Nielsen. Hvis du har lyst til at se vores arbejdsplads og de fysiske rammer, så kan vi også arrangere et besøg.

Sådan søger du jobbet
Der er ansøgningsfrist den 29. februar 2024 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 10.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Du får arbejdssted ved Psykiatrien, Brønderslev, afdeling N1. Der er opstart i jobbet den 1. april 2024 eller snarest derefter.

De Særlige Pladser bliver mere fleksible i 2024
I maj 2023 blev det politisk bestemt, at Særlige Pladser skal omlægges hen over sommeren 2024, således at tilbuddet på Særlige Pladser bliver mere fleksibelt og kapaciteten i fremtiden dermed udnyttes fuldt ud. Hvor det for nuværende er kommunerne, som står for at visitere patienterne til Særlige Pladser, vil omlægningen betyde, at regionen fremover får mulighed for at varetage visitationen.

Personalenormeringen er samlet ca. 35 medarbejdere, hvoraf 30 medarbejdere indgår den daglige pleje.
Du kan læse mere her: De særlige pladser, N1


 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt