Tilkaldevikar til Tilbud for Særforanstaltninger - Sødisbakke

Tilkaldevikar til Tilbud for Særforanstaltninger - Sødisbakke.
Kunne du tænke dig at være en del af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysisk og psykisk udviklingshandicap?
Kan du lide at blive udfordret? At skulle tænke ud af boksen og turde at se ud over den normative forståelse af verden og i stedet se det interessante i en anderledes verden?

Vi søger lige nu tilkaldevikar til Særforanstaltninger på Sødisbakke.
Vi søger medarbejdere, som evner og har lyst til at se det hele menneske. Vi søger medarbejdere som ikke kender alle svarende, men som er nysgerrig på, i fællesskab med kollegaer, at finde muligheder. Vi søger medarbejdere med et stort hjerte og begge ben solidt placeret på jorden.

Om Tilbud for Særforanstaltninger:

Vi arbejder ud fra tilgangene og værdierne i Gentle Teaching, som er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige tilgange og relationer og derudover Neuropædagogik samt Low Arousal. Som medarbejder i tilbuddet vil din funktion være at sikre genkendelighed, forudsigelighed, meningsfuldhed og tryghed for beboerne, så der skabes mulighed for udvikling og trivsel.
I Særforanstaltninger har vi 3 afdelinger, hvor der bor mennesker med udviklingshandicap. De har psykiatriske tillægsdiagnoser, dobbelte og tredobbelte problematikker. Der kan være borgere med dom, eller fordi de på anden måde har grænseoverskridende adfærd og har brug for at bo i et mere skærmet tilbud.
 Vi arbejder med en høj personalenormering og et godt introprogram, så du bliver klædt på til opgaven.
Dine kommende kollegaer er en blandet personalegruppe, bestående af pædagoger, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, psykoterapeuter og omsorgsmedhjælper.
Vi ønsker, at du har en god portion livserfaring, at du kan se verden fra et andet perspektiv og har mod på at kaste dig ud i det, der kunne blive det bedste job i dit liv.

Hvilke arbejdsopgaver kan du forvente:
 • At du har lyst til at arbejde med mennesker med et udviklingshandicap.
 • At du tænker samarbejde som et naturligt udgangspunkt for opgaveløsningen.
 • At du evner at reflektere over egen og andres praksis i de daglige opgaver.
 • At du er loyal over for den planlagt dagligdag, der aftales for afdelingen og de enkelte beboere.
 • At du er handlekraftig og har evnen til at prioritere og tage initiativ.
 • At du er tydelig, rummelig og tålmodig i det faglige arbejde.
 • At du formår at arbejde selvstændigt og bidrager til det tværfaglige samarbejde.
 • At du kan være fleksibel og omstillingsparat.
 • At du hjælper til med huslige pligter/opgaver for at få huset til at fungere (vasketøj, opvask, generel oprydning).
 • At du kan hjælpe og tilgå beboer med personlig pleje.
 • At bidrage til daglig dokumentation omkring beboerens aktuelle situation.
 • At være sammen med beboerne ud fra deres forudsætninger, hvori støtte, vejledning, guidning, tryghed og motivation er en stor del af hverdagen.

Du vil blive tilknyttet et Introforløb, så du bliver klædt på til vores beboere inden opstart.
Arbejdstiden i en DV kan evt. Være fra kl. 7.00 til kl.15.00.
Arbejdstiden i en AV kan evt. være fra kl. 14.45 til kl. 22.45.
Nattevagt (NV) er fra 22.30 til 7.15.
Der er mulighed for vagter af 8 eller 16 timer.

Vi afholder samtaler løbende.

Ansættelse er snarest muligt eller efter aftale.

Hvis dette har skabt en interesse, så søg gerne direkte i opslaget.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte en af nedenstående vikarkoordinatorer pr. mail:
 
Anette Kristensen - anette.kristensen@rn.dk
Tina Andersen - tinan@rn.dk
Louise Hejring - lohej@rn.dk

 Vi ser frem til at høre fra dig.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt