Almen mediciner til natlægevagt i Region Nordjylland

Vil du bruge din faglighed til at hjælpe akut syge nordjyske borgere i nattetimerne?
 
Region Nordjylland overtager natbetjeningen af lægevagten. Derfor søger vi speciallæger i almen medicin, eller læger i hoveduddannelse (fase 3) inden for almen medicin, der har lyst til at deltage i regionens natordning.

Region Nordjylland skal fra den 1. september 2024 bemande og drifte lægevagten i Aalborg, Hjørring og Thisted i tidsrummet 23.00 – 08.00 alle ugens dage.

Ordningen fortsætter fra de samme lokationer og med de samme IT-systemer som i dag. Både i Aalborg, Thisted og Hjørring vil der være én læge i vagt om natten. I Aalborg vil der derudover være en sygeplejerske, som natlægevagterne har et tæt samarbejde med. Lægevagten ligger på de tre akuthospitaler, og du har derfor adgang til hospitalernes faciliteter.

Fra 1. september 2024 vil det ikke længere være lægevagtens opgave at køre på sygebesøg om natten. Denne opgave vil blive varetaget på anden vis bl.a. i et samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed.

Din opgave
Lægevagtsopgaverne er det samme som i dag - telefonvisitation, videokonsultationer og fysiske konsultationer. Der er hele tiden adgang til sparring med dine kolleger på de andre matrikler. Der er ansat en lægefaglig ansvarlig for natlægevagten, så her vil du også kunne søge sparring og supervision i dagtid.

Din ansættelse
Du bliver organisatorisk ansat under Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, men har tjenestested på de respektive lokationer i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Med henblik på at vedligeholde faglige kompetencer og kendskab til lægevagten, ser vi gerne, at du som udgangspunkt i gennemsnit har minimum 2 vagter pr. måned, men vi er åbne for dialog og individuelle aftaler i forbindelse med din ansættelse.

Du bliver ansat efter den aftale for timelønnede læger ansat ved lægevagten, der er indgået mellem RLTN, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Du honoreres i overensstemmelse med forhåndsaftale indgået mellem Region Nordjylland, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger.

Det er ikke nødvendigt at have ydernummer i Region Nordjylland for at kunne bemande natlægevagten.

Om dig
Du er speciallæge i almen medicin eller læge i hoveduddannelse (fase 3) indenfor almen medicin, og du ønsker at bidrage til det gode samarbejde i natlægevagten.
Du ser det som en spændende faglig udfordring at være med til at arbejde på natlægevagten og har lyst til at være med til at modernisere denne på sigt.

Yderligere oplysninger
Jobbet i lægevagten skal søges online via link herunder.

Vi har brug for et opdateret CV samt nogle ord på, hvad din motivation er for at søge job i natlægevagten, samt hvordan du vil bidrage til det gode arbejdsmiljø.

Du ansættes fra den 1. september 2024. Vi forventer at have din vagtplan for de første tre måneder klar senest 1. juni 2024. Der vil være obligatorisk introduktionskursus i maj eller juni måned, og dette vil du blive honoreret for.

Ansøgningsfrist er søndag den 25. februar 2024.

Der afholdes korte virtuelle ansættelsessamtaler i uge 9, 10 eller 11.

Har du spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til lægefaglig ansvarlig Kirsten Damkjær på tlf. 20 71 17 42 eller via mail: k.damkjaer@rn.dk eller til chefkonsulent Anders Cinicola på tlf. 20 30 54 81 eller via mail: a.cinicola@rn.dk.


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt