Afdelingsleder til Specialbørnehjemmet Muslingen i Nørresundby

Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Afdelingsleder til Specialbørnehjemmet Fjordhuset, afdeling Muslingen, Studievej 17, 9400 Nørresundby

Vil du have indflydelse og ansvar samt et job med mening, så er det måske dig, der er vores nye afdelingsleder på Muslingen. Det er børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Vi søger en kvalitetsbevidst, empatisk og motiverende afdelingsleder.

Som leder i Specialsektoren får du et tydeligt ledelsesansvar. Det betyder, at du kender forventningerne til dig og dit ansvar ligesom du ved, hvad der forventes af dine ledelseskolleger på de andre ledelsesniveauer. Ledelsesansvaret bygger på Region Nordjyllands ledelsesgrundlag. Se hvad ledelsesansvaret betyder for dig som afdelingsleder: Specialsektorens ledelsesansvar.

Som leder i Specialsektoren bidrager du til vores mission og vision:
Vores mission er at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. Visionen er, at vi vil være kommunernes foretrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser. Læs mere om Specialsektorens mission, vision og værdier.

Du forventes at agere i organisationen i overensstemmelse med Region Nordjyllands ledelsesgrundlag. Læs mere om ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Om jobbet
Som afdelingsleder skal du omsætte og implementere vedtagne strategier til forbedringer i afdelingen. Du skal sikre de rette faglige kompetencer i din afdeling, at opgavevaretagelsen er i overensstemmelse med gældende retningslinjer, og at der er et godt samarbejde med kommunerne. I din daglige ledelse vil du i tæt samarbejde med tilbudslederen og medarbejderne have fokus på trivsel, et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Derudover forventes du at sikre ressourceforbruget inden for den tildelte økonomiske ramme for afdelingen med en forståelse for, at tilbuddets økonomi fungerer på markedsvilkår ved salg af ydelser til kommunerne.

Du bliver leder i et socialfagligt felt og vil indgå i tilbuddets ledergruppe og bidrage til og selv modtage sparring på den strategiske, faglige, personalemæssige og administrative driftsledelse.

Som afdelingsleder vil du få snitflader og indgå i et fællesskab med ledere og medarbejdere på eget tilbud, i Området for Kommunikation og Specialpædagogik og på tværs af virksomheden.

Om dig
Vi ønsker, at du har ledererfaring indenfor døgnområdet og kendskab til målgruppen - og at du har en lederuddannelse eller er parat til at tage den.

Derudover forventer vi, at du
 • Har gode samarbejdsevner og er parat til at indgå i dialog og sparring med både medarbejdere, lederkolleger, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • Kan skabe mening for medarbejderne i opgaveløsningen.
 • Kendskab til neuropædagogik.
 • Har fokus på faglig ledelse, implementering og opfølgning.
 • Faciliterer og bidrager til udvikling af kvalitet i opgaveløsningen, og benytter data i forbedringsarbejdet.
 • Besidder gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt.

Vi tilbyder
 • Et tilbud, der har barnet/den unge i centrum.
 • En kompetent og engageret medarbejdergruppe på ca. 30 medarbejdere.
 • En ledergruppe med engagerede og kompetente kolleger, hvor vi er hinandens forudsætninger for at lykkes.
 • En Fællesfunktion, som understøtter og hjælper med mangeartede administrative opgaver samt en administration med faglige konsulenter, jurister, HR-medarbejdere, udviklingskonsulenter m.fl.
 • Introforløb, mentorordning, supervision og lederuddannelse.

Inden første arbejdsdag får du tilsendt en plan for dit opstartsforløb, ligesom en afdelingsleder i Specialbørnehjemmene bliver tilknyttet som din mentor. Alt sammen for at sikre dig den bedst mulige opstart i jobbet. Læs mere om at være leder i Specialsektoren

Om os
Specialbørnehjemmet Muslingen er en del af Specialbørnehjemmene, som udover Muslingen består af afdeling Nygården i Brønderslev, afdeling Krabben i Nørresundby, afdeling Kvisten i Støvring samt afdeling Søhuset i Aars. Specialbørnehjemmene er en del af Området for Kommunikation og Specialpædagogik.

Børnene/de unges fysiske og kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende. Børnenes/de unges funktionsniveau er varierende fra mobile og fysisk aktive, til at være kørestolsbrugere. Nogle af børnene/de unge har brug for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring, mens andre med støtte og guidning varetager det selvstændigt.

Børnene/de unge har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, cerebral parese og epilepsi m.m. Flere af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ supplerende kommunikation, fx tegn til tale, piktogrammer, Podd-bog, konkreter, m.m.

Alle børnene/de unge har brug for en individuel tilrettelagt, genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, hvor der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og Low arousal. Børnene/de unge har behov for udvidet specialpædagogisk støtte i forhold til adfærd, kontakt og samspil med omverdenen.

Som afdelingsleder på Muslingen i Specialbørnehjemmene bliver du en del af Specialsektoren i Region Nordjylland, Området for Kommunikation og Specialpædagogik. Du får et tæt samarbejde med og reference til tilbudslederen og en engageret og faglig stærk ledergruppe på tværs af Specialbørnehjemmene. Hvis du har lyst til at møde nogle af dine kommende kolleger, så kig med her: Om at være ansat i Specialsektoren (rn.dk)

Du kan med fordel orientere dig i følgende: Vil du vide mere
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Carsten Johansen på tlf. 2031 5019.

Det praktiske
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles som udgangspunkt efter gældende SL-overenskomst.
I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Tiltrædelse pr. 1. maj 2024.

Der afholdes samtaler den 1. marts 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt